bærekraft-quality-norway-dagene

Konferanse - Bygg, anlegg og eiendom

 • 01.03.2022
 • 09:00 - 16:00
 • Oslo Kongressenter
 • Bygg, anlegg og eiendom

Dette arrangementet er avsluttet.

Sammen om bærekraft – en del av Quality Norway dagene 2022

 – Hvordan jobber industrien, bygg- og anleggsbransjen og de som jobber med brannsikkerhet med bærekraft? Hvor er vi i Norge i forhold til FNs bærekraftsmål og det globale samspillet? Hvordan kan vi jobbe sammen om å nå målene?

Kunnskap og planlegging er noen av stikkordene for at du og din bedrift skal lykkes.  På Quality Norway-dagene vil vi gi deg både kunnskap og inspirasjon til å jobbe i takt med tiden vi lever i og kravene som stilles.

Temaer som vil bli belyst på konferansen vil blant annet være:

 • FN’s BÆREKRAFTSMÅL
 • BÆREKRAFTIG LEDELSE
 • GRØNT SKIFTE ERFARINGER
 • KOMMUNIKASJON OG TILTAK

Foredragene lagt opp for å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, moderne kompetanse og praktiske erfaringer. I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer med kolleger og å foreta diskusjoner. Du møter et bredt utvalg bransjefolk og vårt mål er å gi deg «det lille ekstra» i form av utvidet nettverk og inspirasjon fra deler av bransjen du kanskje til daglig ikke har så mye med å gjøre.

Du kan høre og la deg inspirere av blant andre statssekretær Kjersti Bjørnstad, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, Vegard Rooth, administrerende direktør i Interimledelse og Karoline Nystrøm som forteller hvordan Schneider Electric i 2021 fikk «Nobelprisen» i bærekraft.
Hilde Røed, direktør for klima og bærekraft i Equinor vil holde foredraget «Equinors rolle i energiomstillingen».

Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter.
Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.

 

 • 01.03.2022
 • 09:00 - 16:00
 • Oslo Kongressenter

Målgruppe

Små- og mellomstore bedrifter, samt kommuner og fylkeskommuner som vil lære mer og få inspirasjon om bærekraft innen:

 • Industrien
 • Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen
 • Brannsikkerhetsbransjen

Informasjon

Dette er Quality Norway-dagene:

Det overordnete tema for konferansene i år vil være bærekraft.

Tirsdag 1. mars:

 • Sammen om bærekraft

Du kan delta kun på denne konferansen ved å bruke påmeldingsknappen på denne siden.

 

Onsdag 2. mars:

3 parallelle konferanser:

 • Bærekraftig Strategisk Eiendomsledelse – Ønsker du kun å delta på denne konferansen – meld deg på her!
 • Bærekraftig Brannsikkerhet – Ønsker du kun å delta på denne konferansen – meld deg på her!

Du kan melde deg på begge dager via påmeldingsknappen på denne siden. Deltar du på konferansene både 1. og 2. mars får du spesialpris/rabatt!
(Registreres ved påmelding). Du får også medlemsrabatt på begge konferansene.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Even Haug Larsen

Universitetslektor , NTNU og OsloMet

Even Haug Larsen er universitetslektor på NTNU og OsloMet innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraft. Even har startet sitt eget selskap innen termisk solenergi og vært mentor for over 50 oppstartsselskap.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Vegard Rooth

Administrerende direktør , InterimLeder AS

Vegard Rooth er administrerende direktør i InterimLeder AS. Han var styremedlem i selskapet i perioden 2010-2014, og er også styremedlem i Børge Ousland AS. Rooth er også friidrettstrener, noe han startet med allerede i 1979.
Rooth hadde selv en rekke interimlederoppdrag i perioden 2006-2015. Før det hadde han flere direktørjobber i SAS-konsernet fra 1999 til 2004. Vegard var en sentral drivkraft i etableringen av toppidrettsgymnaset Wang Toppidrett og jobbet også innen idretten gjennom Olympiatoppen og i Golden 4 (nå Diamond League).
Han er utdannet ved Norges Markedshøyskole, er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford.»

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Camilla Elise Berg + Marte Alstad Hansen

Daglig Leder + Kreativ Direktør, AWAKE

Kommunikasjonsbyrået Awake jobber kun med formidling av bærekraftig utvikling. De startet opp i 2019, fordi de ønsket å bruke sine talenter til å jobbe med meningsfylte prosjekter som kan bidra til å løse globale utfordringer. Awake har også et fokus på indre bærekraft, som handler om å ta vare på de indre ressursene til mennesker, for at de igjen kan ta vare på naturen og de rundt seg. Awake mener det er viktig å reflektere og forstå hva som berører folk, siden kommunikasjon av bærekraft handler om å engasjere mennesker og skape handling.

«Vi tror at fremtiden blir fantastisk så lenge vi klarer å forestille oss det!» 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Solveig Irgens

Prosjektleder sirkulær økonomi, Virke

Solveig Irgens er prosjektleder i Virke. Hun har bakgrunn som energi- og miljørådgiver i eiendom og har også bakgrunn fra opplæring i energi og miljø for håndverkere. I Virke jobber hun blant annet med bærekraftsprosjekter i byggevarehandelen.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Øyvind Bjørnstad

Strategi- og bærekraftsjef, Vestre

Øyvind Bjørnstad kom opprinnelig fra finans og økonomibakgrunn, men har endret seg i takt med at Vestres strategiske fokus gradvis har blitt ensbetydende med bærekraft og langsiktighet. I dag jobber han med den strategiske problemstillingen å få en lineær bedrift over i en sirkulær fremtid.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hilde Røed

Direktør for Klima og Bærekraft, Equinor

Hilde Røed is Senior Vice President Climate & Sustainability at Equinor. She has long experience from working within climate and sustainability, including from DNB and the United Nations Development Programme. Hilde joined Equinor in 2012 and has been heading up work on climate strategy, risk and reporting – including implementing the TCFD Recommendations. Hilde holds a master’s degree in Society, Science and Technology from the University of Oslo.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Karoline Nystrøm

Administrerende direktør, Schneider Electric Norge

Karoline Nystrøm  startet sin karriere som strategikonsulent for Accenture i London med fokus på detaljhandel og e-commerce. Karoline har over de siste 15 årene ledet teknologibedrifter og var blant annet en del av ledergruppen som startet opp Comoyo (nå Telenor Digital).  Hun har bl.a. vært utnevnt til «Europas Beste CEO innen fornybarnæringen», er en av Norges ledende teknologikvinner og er i år nominert til «Årets Kraftkvinne 2022».  Karoline elsker å jobbe med grønn teknologi og motiveres veldig av å bidra til å gjøre verden mer bærekraftig.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kjersti Bjørnstad

Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kjersti Bjørnstad kommer fra Kapp i Østre Toten, nå bosatt i Gjøvik kommune.
Har vært kommunepolitiker i Vestre Toten kommune i perioden 2007- 2015.
Fylkestingspolitiker og leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune 2015-2019.
Gruppeleder og fylkesutvalgsmedlem i Innlandet fylkesting fra 2020-dd.
Gruppeleder og hovedutvalgsleder for kultur, teknisk og eiendom i Gjøvik kommune fra 2019-dd.
Av utdannelse har hun agronomi/naturforvaltning og radiografi, samt studert ledelse, økonomi og organisasjon. Fra 2007 til 2019 ansatt i Norges Handikapforbund.
Har vært fylkesleder i Oppland Senterparti fra 2019 til 2021.
Sitter i dag i Senterpartiets sentralstyre (fra 2019).

Foto: Trond A. Isaksen

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Cecilie Lind har lang fartstid fra gjenvinningsbransjen og er i dag administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Hun har bred erfaring fra arbeid med miljø, bærekraft, samfunnsansvar, profilering/omdømmebygging, compliance, kvalitet og HMS.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kjell Hantho

Partner og leder, Hantho Energy AS

Kjell Hantho er en pådriver og integrator for morgendagens bærekraft.   Han er ingeniør med spisskompetanse på nye forretningsmodeller som ivaretar 3P (People, Planet, Profit).  Han har jobbet med Norges største byggeiere for å forbedre prosesser og tekniske løsninger.   Hans metoder garanterer og realiserer det skjulte potensialet for bærekraft i bygg/prosesser.   Dette skjer på en lønnsom måte, ofte med meget høy avkastning

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Magnus Young

Direktør for bærekraft og klima, PwC Norge

Magnus Young er direktør for bærekraft og klima i PwC. Han jobber med måling, intern kontroll og rapportering av bærekraft og ikke-finansiell informasjon og har erfaring som rådgiver innen bærekrafts for flere av Norges største selskaper. Magnus har en dobbel mastergrad i offentlig politikk og administrasjon fra London School of Economics and Political Science (University of London) og LKY School of Public Policy (University og Singapore).

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Trine-Lise Helgesen

Konferansier

Trine-Lise Helgesen brenner for økt og effektiv bruk av teknologiske hjelpemidler som verktøy i reisen mot en mer bærekraftig fremtid. Hun er utdannet i skjæringspunktet mellom IT og organisasjon- og endringsledelse og engasjerer for kontinuerlig forbedring og data-drevet virksomhetsstyring.

I dag arbeider hun Trine-Lise som IT-konsulent og bidrar til å skape bærekraftige løsninger og optimalisert ressursbruk i et av Norges største systemutviklingsprosjekter.

Dato og tid

 • Dag 1 FM's bærekraftmål: 01.03.2022 09:0016:00

Program

08.30 Registrering og nettverksbygging i utstillerområdet

09.00 Åpning og innledning. Konfreransier: Trine-Lise Helgesen

FN’s BÆREKRAFTMÅL

09.15   Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030»
Statssekretær Kjersti Bjørnstad/ Kommunal- og distriktdepartementet

09.35   Hvordan jobber Norges 100 største selskaper med bærekraft?
-Åpenhet og transparens i arbeid med bærekraft
– Bærekraft som styringsinformasjon
Magnus Young, Direktør bærekraft og klima, PwC Norge

 10.00   Equinors rolle i energiomstillingen
Hilde Røed, Direktør for Klima og Bærekraft, Equinor

 10.20   Pause og nettverksbygging 

 BÆREKRAFTIG LEDELSE

10.35   4 steg mot bærekraftighet
– Bærekraft er noe alle bedrifter må ta hensyn til
– Hvordan begynne å jobbe med bærekraft?
 Even Haug Larsen, universitetslektor ved NTNU og OsloMet

11.00   Bærekraftig ledelse er ikke for pyser!
Vegard Rooth, Adm. Dir. Interimledelse

11.30    Lunsj 

GRØNT SKIFTE – ERFARINGER

12.30   Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer
Cecilie Lind, Administrerende direktør; Avfall Norge 

13.00   Hvordan bli verdensmester i bærekraft?
-Få oppskriften fra Schneider Electric som i 2021 fikk «Nobelprisen» i bærekraft basert
på en vurdering av over 8000 selskaper på tvers av alle verdensdeler
Karoline Nystrøm, Administrerende Direktør Schneider Electric

13.30   Konkretisering av bærekraft
Øyvind Bjørnstad, strategi- og bærekraftsjef, Vestre

14.00   Pause og nettverksbygging

 14.15  Realisering av bærekraft med størst mulig gevinst
– Hva er beste metode for å realisere en bærekraftstrategi? Hvilke verktøy finns?
– Hvordan velge riktige løsninger, aktiviteter, prosjekter og tilbydere?
– Presentasjon av Pilot utviklet i samarbeid med Enova SF, Mustad Eiendom og Vestby kommune.
Kjell Hantho, Bærekrafts-kultivator

KOMMUNIKASJON OG TILTAK

14.45   Hvordan kommunisere bærekraft?
 – Hvordan kommunisere bærekraft? 7 ting å tenke på
–  Grønnvasking, grønndulting og konsekvenstenkning
–  Interessante caser for bransjen
Camilla Elise Berg, Daglig leder + Marte Alstad Hansen, Kreativ Direktør, AWAKE

15.15    Ditt spor – et praktisk verktøy for små- og mellomstore bedrifter
 – Et digitalt verktøy som hjelper små og mellomstore bedrifter med å utarbeide en plan for bærekraftsarbeidet
– Verktøyet og hvilke temaer som er de største driverne for bærekraftig utvikling i årene fremover
 Solveig Irgens, Prosjektleder sirkulær økonomi, Virke

15.45   Oppsummering og spørsmål

16.00   Avslutning Dag 1

 

Konferanse

Quality Norway (arrangør) ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir den gjennomført digitalt.

Gjennomføring Fysisk. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. 
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.  

Påmeldingsfrist

08.02.2022 - påmeldingen helt frem til konferansestart

Arrangører

Type arrangement

Konferanse

Påmeldingsfrist

08.02.2022 - påmeldingen helt frem til konferansestart

Arrangører

Type arrangement

Konferanse