SLBA forum Sikre løft i bygg og anlegg

Fysisk møte - Kran og løft

 • 13.10.2022
 • 11.00 - 15.00
 • Sted i Oslorådet
 • Kran og løft

SLBA forum- Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Forumet har vist seg å være en suksess, og det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg

 • 13.10.2022
 • 11.00 - 15.00
 • Sted i Oslorådet
 • Gratis deltakelse, men obligatorisk bevertning kr. 550,- + mva
Meld deg på
eller

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte

Informasjon

Temaer som behandles i SLBA forumet kan blant annet være;

 • Roller og ansvar
 • Kompetanse
 • Planlegging, riggplaner
 • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
 • KTF Standarden

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening.
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer om KranTeknisk Forening her. 

KTF

 

Dato og tid

 • Dag 1: 13.10.2022 08:3011:30

Program

10.30  Registrering

11.00   Innledning og presentasjon

11.30   Lunsj

12.15   Foredrag

13.30   Kaffepause

13.45   Foredrag

15.00   Oppsummering, spørsmål, avslutning

 

Fysisk møte

Gjennomføring Fysisk. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

Ingen deltakerpris, deltakerne betaler kun for dagpakke.

550,- + mva
Pris for dagpakke, lunsj/bevertning

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i bygg og anlegg

Hensikten med kurset er å gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner. Kurset skal også gi deltakerne kunnskap om metoder for å se at løfteoperasjoner blir forskriftsmessig utført.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Kontrollørkurs G00 – Generell del

Kurset følger opplæringsplanene for kontrollør av løfteinnretninger mars 2018. Dette generelle kurset danner utgangspunktet for alle kontrollørkurs innenfor fagområdet kraner, både onshore og offshore (foruten G10 Manuelle taljer og G11 Løfteredskap). Kurset kan også gjennomføres uten eksamen. Dette kan være aktuelt for ledere, selgere, ingeniører og teknisk ansvarlig.

Arrangør

association

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

Kontrollørkurs og repetisjonskurs G11 Løfteredskap – Teori og praksis

Riktig bruk av løfteredskap har stor betydning for sikkerheten på arbeidsplassen og for alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranførere, anhukere/stroppere,  signalgivere og øvrig personell, samt materiell og omgivelser. Kurset følger opplæringsplan for kontrollør av hånddrevne kraner/manuelle taljer, revisjon mars 2018 og er en videreføring av fagplan F-2046 godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1992. Kurset kan også gjennomføres som repetisjonskurs uten prøve. Kurset avsluttes da på dag tre ca kl. 15.00 (avslutning kan tilpasses eventuelle togtider). Faglitteratur: Kursdeltakerne må ha følgende faglitteratur tilgjengelig under kurset: -Regelverksamling, siste versjon – (skal stå «Versjon 13 – 2022» på forsiden) –Fagboken «Bruk av løfteredskap» fra Fagbokforlaget (ISBN 9788280211224) Hvis du ikke kan låne eksemplar av arbeidsgiver/kollega, kan disse kjøpes av KranTeknisk Forening ifm kurspåmeldingen. Bestilt faglitteratur leveres ut ved kursstart.

Arrangør

association