SLBA forum Sikre løft i bygg og anlegg

Møte -

 • 05.04.2022
 • 11.00 - 15.00
 • Sted i Oslorådet

SLBA forum- Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Forumet har vist seg å være en suksess, det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg

 • 05.04.2022
 • 11.00 - 15.00
 • Sted i Oslorådet
 • Gratis deltakelse, men obligatorisk bevertning 550,- + mva

Målgruppe

 • HMS ledere
 • Byggeledere
 • Kranførere
 • Entreprenører
 • Andre interesserte

Informasjon

Temaer som behandles i SLBA forumet kan blant annet være;

 • Roller og ansvar
 • Kompetanse
 • Planlegging, riggplaner
 • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
 • KTF Standarden

Dato og tid

 • Dag 1: 05.04.2022 11:0015:00

Program

10.30  Registrering

11.00   Innledning og presentasjon

11.30   Lunsj

12.15   Foredrag

13.30   Kaffepause

13.45   Foredrag

15.00   Oppsummering, spørsmål, avslutning

 

Møte

Gjennomføring Fysisk. Påmelding Arrangementet er gratis, men du må melde deg på via påmeldingsknappen. Påmelding helt frem til møtestart. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no.

Ingen deltakerpris, deltakerne betaler kun for dagpakke.

550,- + mva
Pris for dagpakke, lunsj/bevertning

Kanskje du også er interessert i disse kursene?