Slokkekonferansen-2022

Konferanse BFO - Brann

 • 08.06.2022–09.06.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Maritim, Haugesund
 • Brann

Slokkekonferansen 2022

 • Eier av bygget er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt og dokumentert når bygget tas i bruk
 • Riktig slokkeanlegg presentert i teori og praksis
 • Hvordan gjøre rett valg av slokkesystemer og sikre nødvendig kvalitet på leveransen?
 • Erfaring har tydelig vist at det er påkrevd at byggherre tilfører seg kunnskap om dette emnet selv

Store eiendomsaktører har ønsket en konferanse for å øke kompetansen i forhold til forskjellige brannslokkingsanlegg sine muligheter og begrensninger. Vi presenterer både teoretisk og praktiske fullskala tester. Dette vil gi deltakerne en unik innsikt og erfaringer. Konferansen vil bidra til erfaringsoverføring og inspirasjon på tvers av organisasjoner og bransjer.

 • 08.06.2022–09.06.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Maritim, Haugesund
 • Fra 7900,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

 • Eier/byggherre, driftspersonell
 • Brannrådgivere
 • VVS konsulenter, elektrorådgivere
 • Entreprenører
 • Byggesak/tilsyn
 • Brannvesen, forsikring og myndigheter
 • Leverandører

 

Informasjon

Konferansen vil blant annet gi svar på følgende spørsmål:

 • Hvem foretar valg av slokkesystem og i hvilken grad er eier involvert/delaktig?
  • Brannstrategi/slokkesystem tilpasset bygget eller «copy paste»?
 • Hva betyr valget for fleksibilitet og drift av bygget?
 • Hva er «god nok» dokumentasjon for brannslokkingsanlegg?
  • Noen brannslokkingsanlegg krever deteksjon for å fungere, hvem ivaretar dette?
  • Får eier den nødvendige dokumentasjon fra entreprenører?
 • Utvikling og innovasjon, muligheter og begrensninger
 • Hvordan vil bærekraft påvirke ditt valg?

Nå kan vi endelig møtes fysisk!

Kunnskapsoverføring mellom ulike aktører er viktig.  Vi har nå en unik mulighet til å få til en slik kunnskapsoverføring fra en samlet bransje. Vi har lagt opp til en kombinasjon av faglige presentasjoner med god tid til spørsmål og diskusjon etter hver presentasjon.  Pausene og en sosial aften vil også være et viktig element for etablering og vedlikehold av nettverk.

Utstilling:

Det vil være en miniutstilling i forbindelse med konferansen. Her vil selskaper som leverer tjenester eller produkter få anledning til å presentere seg. Prisen for utstilling vil være kr. 4.500,- + mva. For å være utstiller krever det deltakelse på konferansen. Skulle dette være noe for din bedrift ta kontakt med Stene Kristiansen på e-post: stene.kristiansen@qualitynorway.no

Få bedre pris som medlem

Få bedre pris ved å melde deg inn i Brannfaglig Fellesorganisasjon!
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Arbeider du allerede med forebyggende brannvern, eller innenfor andre fagområder innen brannsikkerhet, eller har du planer om å gjøre det?
Vi tilbyr konferanser og kurs som gir deg bedre informasjon, kunnskap og kompetanse for et bedre brannvern for liv, miljø og verdier. I tillegg vil du få muligheter for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen brannfagene.

Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her.

brannfaglig-fellesorganisasjon

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jonas Davidsson

Senior brannrådgiver, Multiconsult Oslo

Jonas er senior brannrådgiver i Multiconsult Oslo, og er særskilt interessert i funksjonsbasert prosjektering, der overordnede mål skal konkretiseres og verifiseres. Han har en bred erfaring som strekker seg over hele livssyklusen til byggverk. I 2008 tok han brand og risikoeksamen i Lund med en eksamensoppgave om «Klimatanpassad brandskyddsprojektering». I 2017 intensifierte Multiconsult arbeidet med bærekraft, og Jonas utarbeidet da en «grønn» veileder for brannrådgivene. Siden den tid er veilederen revider og han, og Multiconsult, har arbeidet aktivt med å øve rådgiverne i å være på utkikk etter bærekraftige løsninger, samt muliggjøre kundenes visjoner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anders Sandmel

Faglig Leder, Dokumentert AS

Anders Sandmæl arbeider for å påvirke eiendoms- og entreprenørbransjen i forhold til brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet.
Det skjer i selskapets lokaler på Skøyen, der alt som her en funksjon ved brann er installert. Det er kurs for eier, entreprenører, rådgivere, driftspersonell og brannvesen. I tillegg artikler i fagpressen og flere ukentlige innlegg på Linkedin som normalt leses av 1000-5000 personer.
Han har tidligere vært sprinklerentreprenør i over 20 år med ansvar for sprinkler i bygg med et samlet areal på over 1 million m2.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Åge Tøndevoldshagen

Brannsjef, Lesja og Dovre Brannvesen

Åge startet sin yrkeskarriere som minedykker i sjøforsvaret før utdanning som branningeniør. Har siden 1996 jobbet med fag som inneklima, brann og sikkerhet, byggesak, støy, støv, kjemikaliehåndtering, HMS-system, kurs, opplæring, mv. Har siden 2008 vært brannsjef i Lesja og Dovre brannvesen med spesiell interesse for slokketeknologi, herunder faste slokkesystemer.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Mona Nerli

Fagansvarlig brann og prosjektkoordinator, Asker kommune

Mona startet i brannsikringsbransjen i 1996 og har siden jobbet på «alle sider» av bordet i inn- og utland. Hun begynte i Asker kommune Eiendom som fagansvarlig brann for alle kommunens bygg og boliger i 2013. I takt med stor utbygging i Asker kommune og erfaring fra prosjektsiden, samt at Fagansvarlig Brann var deltagende i alle prosjektfaser ble stillingen også utvidet til prosjektkoordinator. Med sin aktive deltakelse i alle prosjektfaser og ivaretakelse av tekniske kravspesifikasjoner/avviksbehandlinger har dette gitt gode verdier for Asker kommune og deres brukere og leietakere.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Odd Magne Skjerping

Fagsjef Underwriting (Risikovurdering), Frende Forsikring

Odd Magne har over 30 års erfaring fra forsikringsbransjen. Han har tidligere bakgrunn fra politiet. Sitter i Fagutvalg Bygning i Finans Norge.

Dato og tid

 • Dag 1: 08.06.2022 10:0017:00
 • Dag 2: 09.06.2022 09:0015:00

Program

Konferansier for Slokkekonferansen er brannsjef Åge Tøndevoldshagen

Onsdag 8. juni 

09.30 Registrering, kaffe og nettverksbygging i utstillerområdet

10.00 Velkommen
Styreleder Hugo Haug, BFO

INNLEDNING

10.15 Byggherre – prosessen frem mot brannsikkerhet i eksisterende bygg – hos oss brenner det (bærekraftige løsninger?)
– Menneskelig konsekvens
– Miljøpåvirkning
– Økonomisk konsekvens
Mona Nerli, Asker kommune og Odd Magne Skjerping, Frende Forsikring

11.00 Hva er deteksjon? – fordeler, ulemper og muligheter
NN

11.30 Presentasjon fullskalatester Hall of Flame / ResQ
Gjennomgang av fullskalatester som blir demonstrert senere på dagen.
Åge Tøndevoldshagen og Arjen Kraaijeveld

12.00 Lunsj og besøk i utstillingsområdet

BRANN- OG SLOKKEDEMONSTRASJONER

13.00 Avreise fra hotellet til HVL

13.30 Brann- og slokkedemonstrasjoner – hos ResQ sikkerhetssenter og ‘Hall of flame’ – Fullskalatest av ulike automatiske slokkesystemer
– Fult utviklet rombrann – Hva kan skje om en brann får utvikle seg?
– Aerosol
– Demonstrasjon av deteksjonsanlegg
– Gass-slokkeanlegg – (IG541)
– Novec 1230
– Boligsprinkler
– Vanntåke
– Punktslokking – bruk av tensider (tilsetninger) i vann

17.00 Retur til hotellet

19.00 Konferansemiddag

TORSDAG 9. juni

08.30 Kaffe og nettverksbygging i utstillerområdet

09.00 Erfaringer fra brann- og slokkedemonstrasjoner – hva kan hjelpe oss i vårt valg-
Diskusjon med de aktuelle leverandører – hva fungerte, og hva er svakheten?
Brannsjef Åge Tandervoldhagen

09.45 Er alarm og slokkebransjen klar for å være med på å utvikle massivtrebygging inn i en ny generasjon?
– Store muligheter for dem som utvikle en løsning som er med å sikre treoverflater for et godt inneklima og lavt energibehov!
– Hva må forbedres i forhold til de løsninger som tradisjonelt har vært brukt?
Ola Øyen, Massivtre spesialist 

10.15 Kaffe og nettverksbygging i utstillerområdet

10.45 Hvordan muliggjøre bærekraftige brannkonsepter i store og små prosjekter
– Anekdoter og suksesshistorier med tanke på bærekraft i branntekniske prosjektering og rådgivning
Jonas Davidsson, brannteknisk rådgiver, Multiconsult 

11.30 Dokumentasjon – hvorfor får ikke eier det de skal ha?
– Hvorfor er det slik?
– Hva er konsekvenser for eier og entreprenørbransjen i fremtiden?
Anders Sandmæl, Kompetansesenter for brann- og driftspersonell

12.00 Lunsj    

NYESTE FORSKNING

13.00 Branntester av li-ion battericeller i vanlig luft og i inert luft
Ådne Lunestad, HVL

13.30 Kaffe og nettverksbygging i utstillerområdet

13.45 Nyeste forskning
NN

14.15 ROP (Rus og Psykiatri) og brannsikkerhet
– Branntester i en dummy leilighet som ligner en bolig for ROP beboere
– Test av tilpassede deteksjonssystemer og et slokkeanlegg av type IG-541
Arjen Kraaijeveld og studenter HVL 

14-45 Oppsummering og avslutning

Konferansekomite:

 • Sigmund Susort, Equinor
 • Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Høgskulen på Vestlandet
 • Odd Magne Skjerping, Frende Forsikring
 • Knut Linrud, BTF Brannteknisk Forening

 

Konferanse BFO

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Scandic Maritim. Enkeltrom med frokost kr. 1275.- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon +47 52 86 30 00 og oppgi Blockid: 47907603

Rommene vil slippes en uke før konferansen.

Gjennomføring Fysisk. Arrangøren ivaretar til enhver tid gjeldene smittevernregler. Skulle det vise seg at det er umulig å gjennomføre konferansen fysisk, så blir gjennomføringen digital. Medlemsrabatt 1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

7900,- + mva
Pris for deltakelse

1200,- + mva
Pris lunsj og bevertning for 2 dager (obligatorisk)

650,- + mva
Pris for deltakelse på nettverksarrangement/konferansemiddag

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Scandic Maritim. Enkeltrom med frokost kr. 1275.- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon +47 52 86 30 00 og oppgi Blockid: 47907603

Rommene vil slippes en uke før konferansen.

Medlemsrabatt for medlemmer i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) 

 • 1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
 • 6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
 • 11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere

Medlemsrabatten justeres i etterkant av påmeldingen