Kran-Offshore-vedlikehold-rigg-orange-blå-nordsjøen-web

Conference - Vedlikehold industri

 • 22.11.2022–23.11.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Airport Hotel Stavanger
 • Vedlikehold industri

Strategic Inspection Management 2022

Inspection and inspection management has been a focus area in the oil & gas industry for decades. In the future sustainability will be a main target and the industry will move into new technology areas focusing on “green technology”.  In this respect, learning from the past and adapt or develop new technologies are important.  This conference is focusing on inspection and inspection management as an important and strategic element in maintaining an acceptable safety level and to secure reliable and economical production.

Inspeksjon og inspeksjonsledelse har vært et fokusområde i olje- og gassindustrien i flere tiår. I fremtiden vil bærekraft være et hovedmål og industrien vil bevege seg inn i nye teknologiområder med fokus på «grønn teknologi». I denne forbindelse er det viktig å lære av fortiden å tilpasse og utvikle ny teknologi. Denne konferansen fokuserer på inspeksjon og inspeksjonsledelse som et viktig og strategisk element for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå og sikre pålitelig og økonomisk produksjon.

 • 22.11.2022–23.11.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Airport Hotel Stavanger
 • From NOK 7100,-
Book now
or

Target audience

This conference is relevant for personnel working with topics related to inspection and maintenance of production- and storage systems, marine, energy and the transport sector.

Denne konferansen er relevant for personell som arbeider med temaer knyttet til inspeksjon og vedlikehold av produksjons- og lagringssystemer, marine, energi og transportsektoren.

Information

This year conferance will focus on

 • Corrosion Under Isulation (CUI)
 • Inspection and inspection techniques
 • Digitalization and Corrosion Management

Effective and right inspection requires knowledge about methodology and equipment in addition to implementation of effective working processes. Training and competence in all levels of the organization are the two main elements to secure quality in planning, execution and evaluation of findings from an inspection.

The objectives for the seminar are

 • Be a forum for exchange of experience and knowledge
 • Show the importance of inspection as a integrated part of the total operation and maintenance activities
 • Update to the industry about new  standards,methods and equipment introduced into the marked

Strategic Inspection Management is the preferred meeting place to establish and maintain an industrial network for further develop and improve all inspection related activities in the industry.

Årets konferanse vil fokusere på

 • Corrosion Under Isolation (CUI)
 • Inspeksjon og inspeksjonsteknikker
 • Digitalisering og korrosjonshåndtering

Effektiv og riktig inspeksjon krever kunnskap om metodikk og utstyr i tillegg til implementering av effektive arbeidsprosesser. Opplæring og kompetanse på alle nivåer i organisasjonen er de to hovedelementene for å sikre kvalitet i planlegging, gjennomføring og evaluering av funn fra en inspeksjon.

Målene for seminaret er

 • Være et forum for utveksling av erfaringer og kunnskap
 • Vis viktigheten av inspeksjon som en integrert del av de totale drifts- og vedlikeholdsaktivitetene
 • Oppdatering til bransjen om nye standarder, metoder og utstyr introdusert i markedet

Strategic Inspection Management er den foretrukne møteplassen for å etablere og vedlikeholde et industrielt nettverk for å videreutvikle og forbedre alle inspeksjonsrelaterte aktiviteter i bransjen.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene, og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

 

Date and time

 • Day 1: 22.11.2022 09:0017:30
 • Day 2: 23.11.2022 09:0015:30

Program

The lectures are in English

The program in progress

Conferene Committee:

 • Mr. Andres Rivero, Equinor
 • Mr. Roy Johnsen, NTNU
 • Mr. Frode Wiggen, DNV
 • Mr. Stein Valen, Maintech
 • Mr. Thom Fosselie, Petroleumstilsynet
 • Mr. Stian Strømstad
 • Mr. Stene Kristiansen, Quality Norway

» Some important takeaways, good discussions and valuable networking made the trip worth while»

» the quality of the papers / presentations»

» Great presentations. Highly competent people and disussions. Great venue, location, sound and food»

 

Conference

Hotel
To be booked by the individual participant.

We have reserved a number of rooms at Quality Airport Hotel Stavanger. Single rooms (bed and breakfast) are NOK 1390 per night.  The hotel rooms can be booked by phone +4751942010 or q.stavanger@choice.no, please specify code 1015GR014256 when booking. The rooms are held until  01.11.2022

Registration via the Book now button If you have any questions, please contact kundeservice@qualitynorway.no Registration rules Registration is binding. By registering you accept our terms of cancellation. Registration right up to the start of the course, subject to availability. Terms of cancellation Written notice of cancellation must be sent to kundeservice@qualitynorway.no Any cancellation after the booking deadline will be subject to a 30 % cancellation fee. No refund will be made for cancellation within 7 days until the start of the conference. Rights The purchasing of this event is personal and is associated with the registered party.

NOK 7100 + VAT
Price for delegates who are members of Norwegian Maintenance Society

NOK 7900 + VAT
Price for delegates who are non-members of Norwegian Maintenance Society

NOK 1200 + VAT
Price for conference package, inclusive lunches and break snacks for physical participation

NOK 750 + VAT
Price for conference dinner

Hotel
To be booked by the individual participant.

We have reserved a number of rooms at Quality Airport Hotel Stavanger. Single rooms (bed and breakfast) are NOK 1390 per night.  The hotel rooms can be booked by phone +4751942010 or q.stavanger@choice.no, please specify code 1015GR014256 when booking. The rooms are held until  01.11.2022.