Nettkurs - Jus

 • 18.10.2022–19.10.2022
 • 1,5 DAG
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus

TEK17 – Byggteknisk forskrift

I dette nettkurset lærer du alt du bør vite om byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer.
Meget omfattende kurshefte er inkludert i kursavgiften!

 • 18.10.2022–19.10.2022
 • 1,5 DAG
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 7800,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

 • Prosjekterende
 • Anleggsledere
 • Formann/bas
 • Byggmestere
 • Søkere
 • Innkjøpere som må vite hva som skal kontraheres
 • Alle som jobber med byggesaker i kommuner og næring

Informasjon

Foretakene må følge gjeldende byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer må være a jour med TEK17. Eldre styringssystem holder ikke.

Endringene fra tidligere forskrift skal være en del forenklinger og innsparinger. På mange områder er det likevel skjerpelser og endret tilnærming. Deler av forskriften kan føre til innsparinger på over 100 000 kr for en bolig. Innsparinger kan det være for alle bygningskategorier. Endringer vil uansett gjelde for alle byggverk.  Noen bygninger må ha endret bygningskropp når TEK17 gjelder.  Forskriften klargjør dokumentasjonsomfanget, som derfor i praksis øker.

Det er endringer i halvparten av forskriftskapitlene. Alle kapitlene har justert  veiledning – og mange bestemmelser har nye preaksepterte ytelser.  Preaksepterte ytelser binder etter endringene faktisk som forskrift. Mange av dem kan det være veldig vanskelig å analysere seg rundt.

Kurset tar opp alle sider av TEK17, og har med de viktigste preaksepterte ytelsene. TEK10 er opphevet.
Reglene om heiskontroll inngår ikke.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gustav Pillgram Larsen

Daglig leder, Gustav Pillgram Larsen AS

Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

Dato og tid

 • Dag 1: 18.10.2022 09:0016:45
 • Dag 2: 19.10.2022 08:3013:00

Program

Dag 1 – 18.10.2022

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kursstart

Byggteknisk forskrift, TEK17

 • Oversikt over TEK17
 • Hva gjelder når?

Dokumentasjon

 • Alt skal dokumenteres
 • Produktkrav og -dokumentasjon
 • FDVdokumentasjon

Grad av utnytting, beregnings og måleregler

Sikkerhet mot naturpåkjenninger

 • Personlig og materiell sikkerhet
 • Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Opparbeidet uteareal (og plassering av byggverk)

 • Universell utforming – krav til uteoppholdsarealer
 • Krav til atkomst og parkering
 • Plassering av byggverk

12.00 – 12.30 Lunsj

Planløsning og bygningsdeler i byggverk

 • Krav til universell utforming – hva innebærer det?
 • Krav til tilgjengelig boenhet – hva utløser krav og hvordan dekker vi kravene?

Ytre miljø

 • Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse
 • Utvalgte naturtyper
 • Byggavfall

Konstruksjonssikkerhet

16.45 Slutt

 

Dag 2 – 19.10.2022

08.15 Vi kommer oss på nett

08.30 Kursstart

Sikkerhet ved brann

 • Risikoklasser og brannklasser
 • Bæreevne og stabilitet ved brann
 • Spredning av røyk og ild – hvordan forhindre spredning og smitte
 • Utfordringer knyttet til universell utforming
 • Hensyn til beboere/brukere med nedsatt funksjonsevne
 • Automatiske slokkeanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Tilrettelegging for slokking og redning

Miljø og helse

 • Radonforebyggende tiltak
 • Innemiljø – fokusområder
 • Krav til frisklufttilførsel i våre bygg
 • Lyd, lys, fukt

Energi

 • Energitiltak
 • Energiramme
 • Energikilder – krav til bærekraft

Installasjoner og anlegg

Ikrafttreden

13.00 Slutt

«Svært fyldig kurs.»

«Tack för en trevlig kurs. Givande och trevligt :)»

«Synes kurset var både relevant og interessant. God foredragsholder som med anekdoter og innspill gjorde stoffet mer fengende. «

«Kurset var veldig fint. Flott at vi fikk pdf utgave også. Foreleser forteller på en måte slik at det er greit å følge med. «

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

7800,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

8660,-
Pris for ikke-medlemmer

Kurshefte
Meget omfattende kurshefte er inkludert i kursavgiften

Grupperabatt: Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Plan- og bygningsloven – Søknad om byggetillatelse

I dette 2-dagers nettkurset lærer du kravene om og til opplysninger som skal inn til kommunen med søknad om byggetillatelse. Vi setter søkelys på hva som må inkluderes for å få søknaden godkjent på første forsøk.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Uavhengig kontroll etter Plan- og bygningsloven

I dette 1,5-dagers nettkurset vil du lære mer praktiske rutinemaler for kontrollforetaket, og hva som kreves for sentral godkjenning.

Arrangør

association

Kurs

Oslo Kongressenter m/live streaming

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

I kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av utførelsesentrepriser, så som Kontraktens oppbygning. Tolknings- og motstridsregler for å fastlegge innholdet i fastprisarbeidet Endringer og varslingsprosedyrer Krav om fristforlengelse Overtakelse av byggeobjektet. Sluttoppgjør Mangler og forsinkelse ved entreprenørens arbeider Reklamasjon og foreldelse Det er mulig å delta med fysisk oppmøte i Oslo eller via live streaming. Vi oppfordrer deltakerne til å ha standardene NS 8405 og NS 8406 tilgjengelig, hvis mulig.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Plan- og bygningsloven og forskriftene

I dette 2,5-dagers grunnkurset om Plan- og bygningsloven vil vi dekke byggesaksdelen i full bredde og du vil få økt forståelse for plan- og bygningsloven, samt forskriftene.

Arrangør

association