Byggherreforskriften-2021

Nettkurs - Bygg, anlegg og eiendom

 • 21.11.2022
 • 12.00 - 14.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom

Dette arrangementet er avsluttet.

Temakurs: Byggherreforskriften – utvalgte temaer

I dette 2-timers kurset får du nærmere kunnskap om utvalgte temaer i Byggherreforskriften. Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift mer effektiv og tryggere i planlegging og utførelse av bygge- og anleggsarbeid.

 

 • 21.11.2022
 • 12.00 - 14.00
 • Interaktivt nettkurs

Målgruppe

 • Byggherrer
 • Prosjekterende
 • Utførende
 • Alle som i sitt arbeid er i befatning med byggherreforskriften, enten det er i offentlig eller privat sektor.

Informasjon

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris.
Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening.
Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Thorkil H. Aschehoug

Advokat, Advokatfirmaet Grette AS

Advokat Thorkil H. Aschehoug leder Grettes arbeidslivsavdeling og har bred erfaring med rådgivning og gransking i forbindelse med arbeidsulykker og andre uønskede hendelser i arbeidslivet. Han bistår også jevnlig som forsvarer for bedrifter i saker vedrørende brudd på arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.
Siden 2014 har han vært fast foreleser på Koordinatorskolen og forelest om koordinators oppgaver etter byggherreforskriften. Han har også holdt en rekke heldagskurs om byggherreforskriften for både kommunale og private virksomheter, og rådgitt virksomheter om utforming av SHA-planer, kontrakter mellom byggherre og hhv. byggherrens representant, koordinator m.m.
I tidsrommet 2019-2020 hadde han stilling som fagsjef HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL), i NHO. I tillegg til å rådgi BNLs medlemsbedrifter om byggherreforskriften, medforfattet og koordinerte han høringssvarene fra BNL og EBA vedr forslaget til ny byggherreforskrift. Han har også bidratt med innlegg vedr byggherreforskriften på ulike bransjenettsteder, herunder www.bygg.no.

Dato og tid

 • 21.11.2022 12:0014:00

Program

11.45         Vi kommer oss på nett
12.00        Kursstart

 • Hvor går den nedre terskel for når byggherreforskriften gjelder?
 • Byggherrens ansvar for informasjonsdeling og dialog gjennom hele prosjektet
 • Hva er byggherrerisiko og hva er entreprenørrisiko?
 • Byggherreansvaret og hovedbedriftsansvaret
 • Dokumentasjonskrav som ligger på byggherren etter ny forskrift
 • Rollekonflikter etter ny byggherreforskrift
 • Arbeidstilsynets bruk av reaksjonsmidler ved brudd på byggherreforskriften
 • Gjennomgang av praktiske caser fra domstolene

14.00        Slutt

 

«Kjempefin kursholder – også kjent med ham fra tidligere kurs. Helt supert med slike, korte seanser»

«Nyttig og lærerikt kurs, Ascehoug leverte igjen:)»

«For meg som er heilt ny i faget var kurset svært bra, då forelesar forklarte det overordna med forskrifta, samstundes som han klarte å forklare detaljar»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Thon Hotel Vika Atrium

Plan- og bygningsloven og forskriftene

Dette grunnkurset om Plan- og bygningsloven dekker reglene om byggesak og bygging i full bredde og gir økt forståelse for plan- og bygningsloven og forskriftene. Det er kommet en rekke endringer i reglene og de blir selvsagt gjennomgått. Fra årsskiftet er det bl.a. viktige lovendringer som gjelder tiltak i eksisterende byggverk og det er tydeligere plikter for byggeiere. Det gir både skjerpelser og lettelser. Det er nå sterkere krav til byggverkene. Miljø og klima er i fokus. Avfall skal reduseres. Tiltak må planlegges for demontering og ombruk. Det kom krav om kartlegging for ombruk og det er krav om klimagassregnskap. Endringene innebærer mer dokumentasjon i prosjektene og i søknadskommunikasjonen, som må være riktig. Alt det nye gir mange endringer i loven, i byggesaksforskriften og i den tekniske forskriften. I tillegg kom også litt endringer i forskriften om dokumentasjon av byggevarer.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600

Forskrift til Avhendingsloven (tryggere bolighandel) NS 3600 er et glimrende hjelpemiddel for utarbeidelse av rapport! Unngå konflikt – manglende innsikt i disse reglene vil kunne føre til rettighetstap og unødvendige tvister. I dette kurset vil du få en innføring i metodikken ved gjennomføring av teknisk tilstandsanalyse ved boligtransaksjon. Rapporten fra tilstandsanalysen skal gi en større trygghet for både selger og kjøper til å unngå konfliktsituasjon i ettertid.

Arrangør

association