Totalentreprisekontrakter-bygg-jus

Nettkurs - Jus

 • 26.10.2021–27.10.2021
 • 2 DAGER
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus

Dette arrangementet er avsluttet.

Totalentreprisekontrakter NS 8407

I dette nettkurset i totalentrepriskontrakter vil vi se på de sentrale spillereglene for gjennomføring av totalentrepriser slik disse har kommet til uttrykk i NS 8407 samt entrepriserettens regler og normer.

 • 26.10.2021–27.10.2021
 • 2 DAGER
 • Interaktivt nettkurs

Målgruppe

Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og de innenfor privat sektor, og enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden.

 • Ingeniører
 • Økonomer
 • Jurister
 • Offfentlig sektor
 • Privat sektor
 • Byggherre
 • Entreprenør

Informasjon

Siktemålet med kurset er å formidle kunnskap om de sentrale spillereglene for gjennomføring av totalentrepriser slik disse har kommet til uttrykk i NS 8407: 2011. I dag gjennomføres det mange former for totalentreprise. På kurset vil alle disse formene bli omtalt, så vel klassisk som modifisert totalentreprise, og samspillkontrakter basert på totalentreprisestandarden.

Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Kurset er dermed ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under behandling av de problemstillingene som oppstår i en byggeprosess.

Begge foredragsholderne deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema vil først bli forklart av foredragsholderne. Deretter vil rettspraksis, praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

Vi oppfordrer deltakerne til å ha standard NS 8407 tilgjengelig, hvis mulig.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Scott

Selskapsadvokat, Norconsult AS

Arne Scott er selskapsadvokat i Norconsult. Han har vært partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Dato og tid

 • Dag 1: 26.10.2021 09:0016:30
 • Dag 2: 27.10.2021 09:0016:00

Program

Dag 1 – 26.10.2021

Lunsj kl. 12.00-12.30 begge dager

 

08.45 Vi kobler oss på nett

09.00 Kursstart

 

1 Entreprisemodeller

1.1 Oversikt over modellene
1.2 Klassisk totalentreprise

 • Definisjonen av totalentreprise, all nødvendig prosjekterings
 • Forholdet mellom programmering og prosjektering

1.3 Modifisert totalentreprise

 • Sen totalentreprise, rammetillatelse
 • Risikoprofilen

1.4 Samspillkontrakter

 • Forretningsideen
 • Totalentreprise med samarbeidsperiode
 • Samspillmodellen med målsum og risikofordeling

 

2 Totalentreprisens organisering

2.1 Ordinær totalentreprise, ansvar for hele prosjektet

 • Partenes representanter
 • Totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere
 • Møtestruktur

2.2 Delt totalentreprise

 • Risikobildet, de vanskelige grensesnittene
 • Byggeplassadministrasjon

2.3 Tiltransport av entreprenører og leverandører

 • Plikt til å bruke byggherrens leverandører
 • Overføring av ansvar for sideentrepriser
 • Alternative modeller til standardens løsning

 

3 Krav til kontraktsgjenstanden

3.1 Privatrettslige krav

 • Uttrykkelige krav
 • Analogiregelen
 • Byggherrens formål

3.2 Offentligrettslige krav

 • Lover, forskrifter og enkeltvedtak utfyller avtalen
 • Endring i lov og forskrift
 • Uforutsette enkeltvedtak

4 Vanskelige grunnforhold

4.1 Den alminnelige risikonormen

4.2 Totalentreprenørens plikter

 • Grunn til å regne med
 • Besiktigelse av tomten
 • Totalentreprenørens undersøkelsesplikt

4.3 Byggherrens forhold

 • Uriktige opplysninger, geoteknisk rapport
 • Tilbakeholdte opplysninger

4.4 As is-klausuler

 • Hva slags typer klausuler
 • Vesentlighetsgrensen

5 Byggherrens valg av løsninger

5.1 Alminnelige betraktninger

 • Betydningen av å velge standard
 • Den alminnelige regel

5.2 Byggherrens risiko for valg ved totalentreprise

 • Når foreligger et pålegg, spesifikasjonskrav
 • Reduserte valgmuligheter

5.3 Byggherrens risiko for valg ved samarbeidskontrakter

 • Totalentreprise med samarbeidsperiode
 • Risikofordelingen ved samspillkontrakter

5.4 Avtalt risikoovergang

 • Betydningen av å tiltransportere rådgivere
 • Særlige klausuler
 • Kontrollperioden

5.5 Løpende involvering i prosjekteringen

 • Kontroll og godkjennelse
 • Forslag og innspill
 • Pålegg
 • Samspillkontrakter

16.30 Slutt for dagen

 

Dag 2 – 27.10.2021

08.45 Vi kobler oss på nett

09.00 Kursstart

 

6 Endring og svikt i byggherrens oppgaver

6.1 Hva er «endring»

 • Endring i klassisk totalentreprise – pkt 14.6
 • Endring i modifisert totalentreprise
 • Endring i samspillkontrakter

6.2 Endringsordresystemet

 • Regulær endringsordre
 • Arbeidsplikt ved irregulær endringsordre
 • Varslingsreglene ved irregulær endringsordre
 • Hoppeplikt, oppmannsavgjørelse og frist for søksmål

6.3 Svikt i byggherrens oppgaver

 • Utgangspunktet – som i NS 8405
 • Faktisk – langt mindre viktig

6.4 Vederlagsreglene

 • Fastpristilbud og regningsarbeid
 • Totalentreprenørens behov for å «ri to hester»

 

7 Overtakelse

7.1 Forberedelse og innkalling til overtakelse

 • FDV-dokumentasjon skal overleveres senest 3 uker før overtakelse
 • Innkallingen skal identifisere gjenstående arbeid og skal normalt skje senest 2 uker før overtakelse

7.3 Retten til å utsette eller nekte overtakelse

 • Forsinket FDV-dokumentasjon eller innkalling – gir det byggherren rett til å utsette overtakelse?
 • Fysiske mangler og ufullstendig dokumentasjon – hvor mye skal til for å kunne nekte overtakelse

7.4 Brukstakelse og prøvedrift

 • Hva er «brukstakelse»? Fører det automatisk til overtakelse?
 • Hva er poenget med «prøvedrift»? Bør det avtales for hele eller deler av entreprisen?

 

8 Totalentreprenørens vederlag og betaling

8.1 Avtale om fastpris

 • Incitamentet ved fastpris
  Avtalt kontraktssum
  Avtalt fastpris for endringsarbeid

8.2 Målsumkontrakter

 • Forretningsideen
 • Oppbyggingen av en målsumkontrakt
 • Utbetaling av honoraret

8.3 Faktureringsplan

 • Produksjonskurve tilordnet kontraktsverdi
 • Opptjeningskriteriene
 • Justering av planen

8.4 Sluttoppgjør

 • Totalentreprenørens sluttoppstilling
 • Byggherrens innsigelsesfrist

 

9 Sanksjonssystemet når ting går galt – tvisteløsning

9.1 Forsinkelse

 • Hva anses som bindende frister?
 • Dagmulkt og erstatning

9.2 Mangler

 • Mangelsbegrepet
 • Utbedring
 • Prisavslag
 • Erstatning for tap av leieinntekter mv

9.3 Tvisteløsning

 • Tvisteløsningsmøte
 • Prosjektintegrert mekling
 • Oppmannsavgjørelse
 • Voldgift eller domstolsbehandling

16.00 Slutt for dagen

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.