Bygg-skadedyr-web

Nettkurs - Bygg, anlegg og eiendom

 • 24.05.2022
 • 09.00 - 12.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom

Tvister med sopp og skadedyr – Hva trenger egentlig jurister å vite?

Nye regler fra nyttår: Fra 01.01.2022 trer den reviderte avhendingsloven i kraft. Det blir da minstekrav til tilstandsrapporten ved boligsalg.

I dette kurset får du en innføring om skader som er forårsaket av fukt, sopp og skadedyr for å ha korrekt bestillerkompetanse og mulighet for å vurdere fakta i rapporter i tvister.

 

 

 • 24.05.2022
 • 09.00 - 12.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 2250,-

Målgruppe

 • Jurister
 • Advokater
 • Juridiske rådgivere
 • Juridiske saksbehandlere
 • Forsikringsselskaper

Informasjon

Bakgrunn

De nye reglene gjelder fra 1. januar 2022. Fra da gjelder også endringene i loven om boligsalg – avhendingsloven. Den viktigste endringen der er at boliger ikke kan selges «som den er», men må dokumenteres av boligselger.

For at disse reglene skal fungere best mulig, er det viktig at tilstandsrapportene blir best mulig og likest mulig. Forutsetningen for å vedta endringen er at det kommer standardiserte regler for tilstandsrapporter, og det kom med denne forskriften.

Vi går blant annet gjennom

 • Sentrale definisjoner av skadetyper.
 • Beskrivelse av aktuelle skader, med hensyn til årsak, konsekvens og hyppighet.
 • Hvilke problemer kan man forvente blir oppdaget og hvilke er fremdeles vanskelig å påvise i boligsalgsrapporten?
 • Forskjeller på problemstillinger, for eksempel: forekomst/angrep, påvekst/skade, fuktskade/vannskade, skadegrad/konsekvensgrad.
 • Aldersvurdering og utviklingstid av skader. Hva er forskjellen og hvorfor er det viktig med å skille på dette? Hva trengs for å kunne avklare dette?
 • Hva er fakta og hva er påstander? Hvordan kan man kvalitetsvurdere det faglige innholdet i rapporter til egne og andres fagkyndige?

Mycoteam

Foreleser er dyktige Johan Mattsson fra Mycoteam.
Mycoteam ble etablert i 1986 og har siden den gang vokst til å bli en av Europas ledende institusjoner innen bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger. Vi er nå ca 40 ansatte, hvor flesteparten har biologisk universitetsutdannelse, og hvorav fem har doktorgrad. Mycoteam har opparbeidet omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader. Dette gjennom egen erfaring og forskning, og samarbeid med andre anerkjente fag- og forskningsmiljøer. Vårt laboratorium har en spesialkompetanse på analyse av både biologiske skadegjørere som muggsopp, råtesopp, skadedyr, og på uorganiske partikler inklusive asbest. I tillegg arbeider vi med radonundersøkelser. Les mer om Mycoteam her. 

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Få bedre kurspris ved å melde deg inn i Norges- bygg og eiendomsforening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Johan Mattsson

Fagsjef, Mycoteam AS

Utdannet biolog (mykologi) fra Universitetet i Oslo, 1985. Han tok også doktorgrad (Dr.Philos.) i 2017 på NTNU med en tverrvitenskapelig avhandling om bygningsbiologi, bygningsfysikk og bygningsvern. Var med å starte Mycoteam i 1986 og er med i firmaets ledergruppe. Johan er fagsjef i Mycoteam og fagansvarlig for FoU, skadedyr og antikvariske problemstillinger. Han er dessuten autorisert skadedyrbekjemper og godkjent for oppdrag offshore. Johan er også en ettertraktet foredragsholder.

Dato og tid

 • 24.05.2022 09:0012:00

Program

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 – 10:00
-Skadeårsak. En sammenstilling av hvilke skader som kan opptre i ulike typer av bygninger og hvorfor.
-Forventede og uventede skader. Hva er forventet, forutsigbart og akseptabelt av skadeutvikling?

10:00 – 11:00
-Aldersvurdering og utviklingstid av skader. Hvilket vurderingsgrunnlag trengs og hvor store variasjoner kan det være?
-Konsekvenser av skader. Hva er objektive og subjektive konsekvenser?
-Tiltak og kostnader. Hvilke tiltak er aktuelle og hvilke kostnader er det for skadeutbedring og forebyggende tiltak.

11:00 – 12.00

-Skadeeksempler. En sammenstilling av aktuelle skadetilfeller av fukt, mugg, råte og skadedyr.

Oppsummering og diskusjon.

 

 

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

2250,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

2500,-
Pris for ikke-medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.