Nettkurs - Bygg, anlegg og eiendom

 • 15.03.2022
 • 08.30-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom

Ombygging i praksis: Utfordringer i lovverket, teknikk og gjennomføring

I dette nettkurset vil vi se på utfordringer i lovverket, samt i teknikk og gjennomføring.
Vi går igjennom flere praktiske eksempler og det blir mulighet for å stille spørsmål direkte til foreleserne.

 • 15.03.2022
 • 08.30-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 4250,-

Målgruppe

Kurset henvender seg til personer med rolle i en ombyggingsprosess

 • Forvaltere
 • Planleggere
 • Entreprenører
 • Saksbehandlere i den offentlige godkjenningsprosessen

Informasjon

Stortingsmelding Stm 28: 2011-2012 gir klare føringer med sin tittel «Gode bygg for eit betre samfunn». Et godt bygg skal bidra til verdiskaping for brukere, eier og samfunn. Vekslende krav over tid krever at byggene fra tid til annen ombygges samt gjennomgå andre tiltak.

Vi går blant annet igjennom

 • Grunnlag og beslutning om å bygge om
 • Utfordringer i lovverket
 • Gjennomføring fra virkeligheten

Bakgrunn

Klimaavtalen Norge har undertegnet, sirkulær økonomi, som erstatning for lineær økonomi, større arealeffektivitet etc krever at vi bruker våre bygninger så lenge som mulig. Kunnskap om tidligere byggeteknikk og hvilke muligheter eksisterende bygninger har for et langt liv sett i sammenheng med lovverket er nødvendig som grunnlag for ombyggingsprosesser.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gustav Pillgram Larsen

Daglig leder, Gustav Pillgram Larsen AS

Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

Dato og tid

 • 15.03.2022 08:3015:30

Program

08:15 Vi kommer oss på nett

08:30 Velkommen, praktisk info

08:35  Introduksjon av temaet og foredragsholdere

 • Gustav: utfordringer sett fra lovgiver
 • Svein: utfordringer sett fra praksis

09:00 Grunnlag og beslutning om å bygge om

 • Metodikk basert på NS 3454, kort innføring (Svein)

09.20 Pause 10 minutter

09.30 Utfordringer i lovverket

 • Viktige §´er, tolkning av innhold, hvor er det tvilstilfelle? (Gustav)

10.30  Pause 10 minutter

10.40  Utfordringer i lovverket

 • Tolkning av «stikkord», definisjoner med eksempler (Svein)

10.10 Diskusjon og mulighet for å komme med innspill og spørsmål

11:30 Lunsj 30 minutter

12:00 Tekniske utfordringer

 • Svake punkter, kostnadskalkyle og inngrep (Svein)
 • Svake punkter sett fra lovgiver (Gustav)

12.50 Pause 10 minutter

13.00  Gjennomføring fra virkeligheten (Svein og Gustav)

 • med åpen mikrofon for deltagerinnspill

14:00  Pause 10 minutter

14:10  Byggefeil og -skader

 • Boligsektoren lider mest (Svein)

14:30  Lovverket ved kjøp og salg av boliger (Gustav)

15:00 Diskusjon

15:30 Slutt

Både Svein Bjørberg og Gustav Pillgram Larsen er dyktige og gode foredragsholdere og har holdt kurs i mange år.

Tidligere uttalelser fra andre kurs: 

«2 timer er alt for fort med Svein Bjørberg. Kan høre på han hele dager. Uten pause :)»

«Veldig bra og dyktig foreleser» (om Gustav Pillgram Larsen)

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

4250,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

4990,-
Pris for ikke-medlemmer

 

 

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.