Nettkurs - Bygg, anlegg og eiendom

 • 18.10.2022
 • 09.00-16.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Bygg, anlegg og eiendom

Utvikling av bevaringsverdige bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å utvikle på en god måte. I dette kurset vil vi formidle hva som skal til for å sikre prosesser som utløser merverdiene. Vi skal gi en innføring i begreper, regler og verdier, samt konsekvenser av fredning og annet formelt vern. Det blir en befaring til Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler.

 • 18.10.2022
 • 09.00-16.00
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 4200,-

Målgruppe

 • Strategiske beslutningstakere
 • Eiere
 • Arkitekter
 • Prosjektledere
 • Planleggere

Informasjon

Målet med kurset er å gi eiendomsutviklere en innføring i konsekvenser av fredning og annet formelt vern, samt mulighetene som ligger i kulturminneverdiene. Morten Stige i FABRICA kulturminnetjenester AS  vil gi en introduksjon til kulturminnevernets arbeidsmåte og de juridiske rammene om vern. Praktiske eksempler viser muligheter og fallgruver, og vi vil få en befaring til et ferskt utviklingsprosjekt i Kvadraturen. Ida Winge Andersen i Rebuilding AS vil gi oss en innføring i eldre bebyggelse som en del av miljøstrategien.

Kurset gjennomføres i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester AS 

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

Foto til venstre: fotograf Lars Petter Pettersen.
Foto midten: Atelier Oslo.
Foto til høyre er hentet fra Oslobilder.no, eid av Oslo Museum, fotograf er Olaf Martin Peder Væring.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Stige

Kunsthistoriker/siviløkonom, Fabrica Kulturminnetjeneste AS

Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og kjenner lovverk, prosesser og praksis.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ida Winge Andersen

Daglig leder / Partner / Arkitekt, Rebuilding Arkitekter

Ida Winge Andersen er arkitekt og har de siste årene jobbet med å bygge opp arkitektkontoret Rebuilding. Rebuilding er Norges første arkitektkontor som spesialiserer seg på transformasjon, revitalisering og ombruk av eksisterende bygninger og bymiljøer. Ida har bred erfaring med vern og utvikling i ulike skalaer, fra ombygging av mindre bygg i Kværnerbyen til større byområder som Aker brygge.

Dato og tid

 • 18.10.2022 09:0016:00

Program

PROGRAM FOR DAGEN: 

08.45   Vi kommer oss på nett

09.00    Innføring i begreper, regler og verdier

 • Verneverdiene: kulturminnevernets språk
 • Fredning, regulering, Gul liste, SEFRAK-registrering
 • Kulturminneinteresser i planprosessene: arkeologi og nyere tid
 • Tålegrenser og vernestrategier

11.45    Lunsj

12.15    Filmbefaring til Sentralen med arkitekt Jonas Norsted, Atelier Oslo

13.00    Hvordan sikre prosesser som utløser merverdiene?

 • Hvordan utløse merverdiene? Kulturminneverdi og økonomisk merverdi
 • Grønn liste: Gamle bygg som ressurs (Ida Winge Andersen)
 • 6 suksessfaktorer for vellykket utvikling av bygninger og anlegg med vern

16.00    Slutt

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

4200,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

4650,-
Pris for ikke-medlemmer Norges bygg- og eiendomsforening

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.
 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.