Digital konferanse -

 • 18.11.2021
 • 09.00 - 16.00
 • Digital konferanse

Dette arrangementet er avsluttet.

Vedlikeholdskonferansen BYGG 2021

Vedlikeholdskonferansen BYGG 2021 gir en innføring i relevante verktøy, standarder og eksempler på tilstandsanalyser i praksis.

Vedlikehold er en viktig innsatsfaktor for å oppnå bærekraftige bygg for brukere og eiere. Men strategier for vedlikehold må også ses i sammenheng med strategi for eiendomsutvikling som i sin tur må relateres til politiske strategier. Alle strategier må ha tilhørende handlingsplaner, men kan, og vil bli, diskutert.

I denne konferansen vil vi se på det som skjer før og etter tilstandsanalysen, som for eksempel utarbeidelse av vedlikeholdsstrategier, budsjettering, kommunikasjon mot beslutningstakere, bestilling og kontroll av utførelsen. Du får også oversikt over noen verktøy til støtte for disse arbeidsprosessene.

 • 18.11.2021
 • 09.00 - 16.00
 • Digital konferanse

Målgruppe

 • Alle som arbeider med planlegging av vedlikehold av bygg
 • Utførende av vedlikeholdet
 • Alle som benytter seg av tilstandsanalyser av bygg

Informasjon

Konferansen gir en innføring i relevante standarder og eksempler på tilstandsanalyser i praksis. Konferansen setter søkelys på det som skjer før og etter tilstandsanalysen, som for eksempel utarbeidelse av vedlikeholdsstrategier, budsjettering, kommunikasjon mot beslutningstakere, bestilling og kontroll av utførelsen. Du får også oversikt over noen verktøy til støtte for disse arbeidsprosessene.

Bakgrunn

For å kunne planlegge vedlikeholdsaktiviteter er det viktig å ha god oversikt over tilstand på bygningselementer og installasjoner på eiendommene inkludert det vi ikke ser. For å kunne gjøre en tilfredsstillende tilstandsanalyse, kreves det kompetanse slik at de rette årsaksforhold avdekkes og de riktige tiltak anbefales.

Få bedre pris som medlem

Få bedre konferansepris ved å melde deg inn i Norges- bygg og eiendomsforening!
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Liv Kari Skudal Hansteen

Adm. dir. Rådgivende ingeniørers forening (RIF), RIF

Har en Master fra NTNU fra 1994 med fordypning i byplanlegging og bærekraftige løsninger. Har tidligere bla. jobbet som reguleringsarkitekt, kommune- og arealplanlegger og konsulent innen steds- og byutvikling.  Har tidligere også ledet Norske Arkitekters Forening (NAL), men har siden 2008, ledet Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Robin Sæterøy

Seniorrådgiver, Multiconsult Norge AS

Robin Sæterøy jobber som seniorrådgiver i Eiendomsledelse i Multiconsult. Der jobber han tett med kunder på strategisk perspektiv, og deltar i både utredning og iverksettelse av eiendomsstrategiske tiltak. Robin er utdannet siviløkonom med finansspesialisering og har en master i eiendomsutvikling.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Svein Bjørberg

Professor emeritus / FoU-leder , Multiconsult AS

Svein Bjørberg har deltatt i små og store prosjekter som saksbehandler og oppdragsleder fra 1975. Han har høy tverrfaglig kompetanse og utstrakt kontakt og samarbeid med aktører innen byggenæringen. Bjørberg har deltatt aktivt i forskningsarbeid – både som prosjektskaper, -leder og -deltaker. Han har deltatt i utarbeidelse av norske standarder og fra 2001 deltatt i utarbeidelse av standarder innen CEN (Facility Management), gitt input til ISO-standard Service Life Planning og EU Guideline innen LCC (Life Cycle Cost). Fra 1992 til 2019 var han tilknyttet NTNU som professor II.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Mari Østgaard

Vedlikeholdssjef , Trondheim eiendom

Har jobbet store deler av livet med brannsikkerhet i bygg. Brann og bygg hører sammen. God drift og godt vedlikehold av bygg er meget viktig for henne. Gjennomførte Erfaringsbasert master i Eiendomsutvikling- og forvaltning i 2015. Ansatt som vedlikeholdssjef i Trondheim kommune, Trondheim eiendom fra 1. april 2020.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hege Therese Skarbø Berle

Eiendomssjef, Frogn kommune

Hun har jobbet som eiendomssjef i Frogn kommune siden 2018. Og har arbeidet som enhetsleder i kommuner siden 2001.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Rolf Ekholt

Takstingeniør, Termografi & Takstconsult AS

Rolf Ekholt har jobbet som takstmann på heltid siden 1990, først fire år i Canada og resterende tid i Norge. Hans spesialområde er innen reklamasjonsvurderinger, trykktest og termografi. Sistnevnte har han drevet med siden 2004, og vi bruker både håndholdte kameraer og drone med både optisk og termisk kamera. Han er oppnevnt som sakkyndig vitne i ca 25 – 30 saker årlig, og blir også brukt som sakkyndig meddommer i både ting- og lagmannsretten.

Innen termografi har han tatt sertifisering på level 1, 2 og 3 hos Infrared Training Center, siste sertifisering ble tatt i USA. Han er også sertifisert droneoperatør RO3. «Det vi ikke finner ved bruk av termografi er ikke værdt å finne».

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Eirik Wærner

Miljørådgiver, Multiconsult AS

Eirik Wærner har arbeidet med helse. Og miljøfarlige stoffer i hele sin yrkeskarriere, og er styreleder i Forum for miljøkartlegging og -sanering. I tillegg arbeider han med miljøoppfølgingsprogrammer, miljøriktige materialvalg og en rekke andre miljøtemaer.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Runar Skippervik

Leder Byggavdeling, Boligbyggelaget TOBB

Runar Skippervik har vært ansatt i TOBB siden 2006 og har jobbet med vedlikeholdsplanlegging, rehabilitering- og oppgraderingsprosjekter og utvikling av prosesser og system for både vedlikeholdsplanlegging og prosjektgjennomføring i boligselskaper.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Henning Stalsberg

Leder Kundeservice og Driftsstøtte, Entra ASA

I Entra jobber han hovedsakelig i eiendomsforvaltning operativt med drift, vedlikehold og utleie av eiendommer.

Han begynte å jobbe i Entra som Teknisk Sjef i 2016 og ble etter 1,5 år Leder for ett av eiendomsteamene i Oslo. De siste 2 årene har han jobbet som Leder for Service og Driftstøtte avdelingen. Det er viktig at byggene og eiendommene fungerer, og at kunden til enhver tid er fornøyd med byggene til Entra og arbeidsplassene sine.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kristine W. Thorstensen

Sivilingeniør Brannsikkerhet, Multikonsult AS

Kristine studerte bygg og miljøteknikk på NTNU, 2015-2020. Begynte å jobbe som brannrådgiver i Multiconsult i august 2020.

 

Dato og tid

 • Dag 1: 18.11.2021 09:0016:00

Program

Konferansen vil belyse følgende hovedtemaer

 • Strategier for vedlikehold
 • Hva er viktig å ha i bunnen – systemer
 • Vedlikeholdsplaner i praksis
 • Spesielle kartlegginger og forhold

Torsdag 18. november

Møteleder Svein Bjørberg

09.00     Vi kommer oss på nett

09.15     Velkommen

INNLEDING OM VEDLIKEHOLD OG ETTERSLEP

09.20     Vedlikehold og etterslep; er det så nøye da?
-Hva, hvorfor og hvordan
-Etterslep er en gjeld
Svein Bjørberg, NBEF

10.00     State of the Nation: Norges tilstand 2021 og klimaendringene
-Hvordan står det til med den offentlige bygningsmassen?
-Er byggene robust nok til å tåle klimaendringene og hvis ikke, hva bør gjøres ?
Liv Kari Skudal Hansteen, Adm. dir. Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

10.30     Innspill og diskusjon

HVA ER VIKTIG Å HA I BUNNEN – SYSTEMER

10.45     Tilstandsanalyse – Norsk standard
Svein Bjørberg, NBEF

11.05     Eiendomsstrategi og vedlikehold
-Eiendomsstrategi med målbilde
-Underlag og analyser
-Operasjonalisering av strategi
Robin Sæterøy, Seniorrådgiver, Multiconsult Norge AS

11.25     Utviklingsstrategi
-Demografi og politikk, hva betyr det for prioriteringer?
Svein Bjørberg, NBEF

11.45     Diskusjon

12.00     Lunsj og litt mobilbruk

 VEDLIKEHOLDSPLANER I PRAKSIS

12.30     Fra et saksfremlegg i Trondheim bystyre i 2008 til hvordan utføres vedlikeholdet i kommunens egne bygg i 2021?
-Hva var status i 2008 og hva var bakgrunnen for saksfremlegget fra flere politiske partier?
-Hva skjedde og hvordan gjør vi det idag
-Ble det fra elendig til eksellent?
Mari Østgaard, Vedlikeholdssjef TRH Eiendom, Trondheim kommune

13.10     Vedlikehold i leieavtaler
– Fordeling mellom leietaker og utleier
-Status ved utløp av leieavtalen
Henning Stalsberg, Leder Kundeservice og Driftsstøtte, Entra ASA

13.35     Vedlikehold og utvikling sett i sammenheng
-Strategier i sammenheng
-Forankring i politisk system
Hege Therese Skarbø Berle, Eiendomssjef Frogn kommune               

14.00     Boligbyggelag – vedlikehold i borettslag/sameier
-Kommunikasjon, hva er beboere opptatt av?
-Vedlikehold og utvikling
Runar Skippervik, Seksjonsleder, BOLIGBYGGELAGET TOBB

14.20     Diskusjon

14.35     Pause

SPESIELLE KARTLEGGINGER OG FORHOLD  

14.45     Spesielle analyser – termografering
Rolf Ekholt, Termografi & Takstconsult AS

15.05    Brannsikkerhet i eksisterende bygg
-Dokumentasjon av brannsikkerhet for eksisterende bygninger
-Vedlikehold og forvalting av forutsetninger og krav gitt i brannkonsept
-Spesielle analyser for brannsikkerhet
Kristine Woldseth Thorstensen, Sivilingeniør Brannsikkerhet, Multiconsult

15.25    Helse- og miljøfarlige stoffer ved rehabilitering og daglig drift
-Hvilke stoffer er de viktigste?
-Hvorfor er de farlige?
-Inneklima og risikovurdering i hverdagen
-Miljøriktige materialvalg
Eirik Wærner, Miljørådgiver, Multiconsult AS

15.45    Diskusjon

16.00     Slutt

 

 

Digital konferanse

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. For 10 personer eller flere får bedriften 2 voucher. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.