Tavle-verifikasjon-dokumentasjon-målinger-teknisk-web

Nettkurs - Elektrotavler

 • 23.11.2021
 • 08.30-16.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Elektrotavler

Dette arrangementet er avsluttet.

Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler

I dette nettkurset vil du øke din kompetanse og forståelse, og se nytteverdien i tavlenormen NEK 439 som verktøy.

 • 23.11.2021
 • 08.30-16.30
 • Interaktivt nettkurs

Målgruppe

 • Tavlekonstruktører
 • Saksbehandler
 • Prosjektleder
 • Faglig ansvarlig
 • Konsulenter

Informasjon

Bakgrunn

Tavleforeningen har vært opptatt av å formidle kunnskap om tavlenormen NEK 439. Kurset «Tavlenormen» er avholdt mange ganger for et stort antall deltakere. Kurset har hovedsakelig tatt sikte på å gjennomgå normkravene og skape forståelse for hvordan tavler skal dokumenteres som elektrisk utstyr. Vi mener å registrere at kursene har vært til stor nytte for etterfølgelse av tavlenormen og for den dokumentasjon skal følge tavlen ved levering.
Men hva med kravet om designverifikasjon?
Kan du som tavleprodusent dokumentere at tavleløsningene i ethvert tilfelle er i samsvar normene?
Kan du i et hvert tilfelle verifisere at tavler har tilstrekkelig kortslutningsholdfasthet og at temperaturstigningen ikke vil overskride grenseverdiene i normen?

Omtale

Kurset krever grunnleggende kjennskap til tavlenormen og er ment å gi fagpersonell nødvendig tilleggskompetanse og forståelse for

 • tavlens grensesnittkarakteristikker
 • utførelse av merking og dokumentasjon
 • metoder for gjennomføring av designverifikasjon
 • gjennomføring av rutineverifikasjon

Kravet om designverifikasjon skal sikre samsvar mellom utformingen av en tavle og kravene i den relevante delnormen i NEK 439-serien. Det er ikke krav om at dokumentert designverifikasjon skal følge tavleleveransen, men tavleprodusenter er forpliktet til opprette arkiv for designverifikasjonene, inkludert brukte data, utførte beregninger og sammenligninger og resultat fra prøvinger. Kurset gir en oversikt over hvilke forhold som skal verifiseres og hvilke metoder som er tilgjengelig. Det legges særskilt vekt på metoder for verifikasjon av temperaturstigning og kortslutningsholdfasthet.

Innhold

 • Tavlenormens struktur og innhold (NEK 439)
 • Tavlens grensesnittkarakteristikker / definisjoner
 • Informasjon om tavlen
 • Designverifikasjon
 • Verifikasjon av temperaturstigning
 • Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet
 • Rutineverifikasjon / Sluttkontroll
 • Tavledokumentasjon

Kurset er en videreutvikling av tidligere kurs «Tavlenormen» med et nå skjerpet fokus på karakteristiske data, merking, dokumentasjon og designverifikasjon i samsvar med NEK 439.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Tavleforeningen.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Tavleforeningen

Tavlefaget lærer du hos oss!
Vi utvikler kurs i samarbeid med Tavleforeningen som er en faglig bransjeorganisasjon for tavlebransjen og et kompetansesenter inne tavlefag.

Sikringsskap, tavler og tavleanlegg har viktige funksjoner for sikkerhet, funksjon og drift i mange typer elektriske bygningsinstallasjoner.
Andre bruksområder for elektrotavler er industri, transport, samferdsel, kraftforsyning, maskinanlegg, maritim sektor og offshore-installasjoner.

Tavlemontører er viktige elektrofagarbeidere og vi bistår tavleprodusenter eller andre som bygger tavler med opplæring av lærlinger og hjelpearbeidere ved å tilby TAVLESKOLEN, et 2-delt kursprogram på i alt 4 dager. For fagpersonell som har faglig ansvar eller prosjekterer elektrotavler, tilbyr vi kurs som gir nødvendig spesialisert opplæring, enten man jobber hos tavleprodusent, installatør, maskinbygger eller konsulentfirma. Tavlefaget er et omfattende fagfelt med behov for bred kompetanse og helhetsforståelse og i samarbeid med Tavleforeningen tilbyr en rekke behovsrettede fagkurs som henvender seg til tavleprodusenter, installatører, maskinbyggere, konsulenter og byggherrer.

Les mer om Tavleforeningen her.

Tavle-hoved-logo

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hans-Petter Nybakk

Faglig leder, Norsk Eltavleforening

Hans-Petter Nybakk har mange års erfaring innen prosjektering og gjennomføring av elektriske fordelings- og kontrollanlegg. I sitt daglige arbeid har Nybakk over tid også tilegnet seg oversikt over og kjennskap til aktuelle forskrifter og normer for elektrotavler og installasjoner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Rapstad

Daglig leder, Aura Electric

Som bedriftsleder innen virksomheter med leveranser til kraftdistribusjon og automasjon innen bygg, skip og offshore, har Rapstad arbeidet innen et bredt spekter av tavlefaget siden 1998. Før dette var han elektrolærer ved Kongsvinger Tekniske Fagskole i 15 år. Rapstad har gjennom mange år vært deltaker i flere av Tavleforeningens kursgrupper.

Dato og tid

 • 23.11.2021 08:3016:30

Program

08.15  Vi kommer oss på nett
08.30 Tavlenormens struktur og innhold
Grensesnittkarakteristikker
Definisjoner
Informasjon om tavlen
o Merking / Dokumentasjon / Tavlens datablad
Designverifikasjon
o Hensikt, omfang, oversikt og metoder
11.00 Verifikasjon av temperaturstigning
o Beregning
o Utledning fra testet design
12.00 Lunsj
12.30 Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet
o Krav til kortslutningsholdfasthet
o Unntak fra verifikasjonskravet
o Utledning fra testet design
15.15 Rutineverifikasjon / Sluttkontroll
o Hensikt, omfang, beskrivelse og sjekkliste
Tavledokumentasjon
o Minimumskravet
16.30 Avslutning

«Det var bra faglig nivå.»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.