Industri-vedlikehold-world-class-maintenance-mann-pc-blå-wordpress

Kurs World Class Maintenance - Vedlikehold industri

 • 23.11.2021–29.03.2022
 • 5 moduler - 13 dager
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Vedlikehold industri

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2021/2022

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse!

 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon
 • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset
 • Hold deg oppdatert innen vedlikehold
 • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert

 • 23.11.2021–29.03.2022
 • 5 moduler - 13 dager
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Fra 49500,-

Målgruppe

 • Produksjons- og prosessindustri
 • Energiselskaper
 • Offentlig forvaltning
 • Leverandører av vedlikeholdstjenester og -utstyr
 • Forskningsmiljøer
 • Universiteter og skoler
 • For de som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet

Informasjon

Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance).

I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen og opplæring i moderne vedlikeholds- og pålitelighetsteknikker, samt om grunnlaget i WCM.
Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor moderne vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende globale bedrifter.

Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter og sine vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset.

Mål

Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, teknikker, analysemetoder, konsepter og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet.

Kursopplegg

Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.
Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, standarder, notater etc
i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

Sertifisering

Kurset er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdsleder med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifise-ring og IPC-sertifisering (International Personnel Certification) som vedlikeholdsleder dersom øvrige krav til utdannelse og yrkes- og ledererfaring er oppfylt.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsledelse (punktene C1 – C7) og normative krav  for IPC-sertifisering av Maintenance Management. NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av  vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset
og er ansatt på Institutt for maskinteknikk
og produksjon ved NTNU. Han har sin
sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra
NTH. Han har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon
NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold.
I de siste 10 årene har han blant
annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter,
vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av
vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0,
prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0.
Han underviser studenter både på master
og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.
Han har tidligere vært senior rådgiver ved
SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for
sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet
flere større forskningsprosjekter både
nasjonalt og internasjonalt. Per Schjølberg
er også en aktiv deltaker innen internasjonalt
arbeid. Han er styremedlem av
IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319
Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14
maintenance engineering.
Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).
Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter
og bedrifter innfor sitt fagområde,
og blir ofte benyttet som foredragsholder
og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Modul 1 - dag 1: 23.11.2021
 • Modul 1 - dag 2: 24.11.2021
 • Modul 1 - dag 3: 25.11.2021
 • Modul 2 - dag 1: 11.01.2022
 • Modul 2 - dag 2: 12.01.2022
 • Modul 2 - dag 3: 13.01.2022
 • Modul 3 - dag 1: 01.02.2022
 • Modul 3 - dag 2: 02.02.2022
 • Modul 3 - dag 3: 03.02.2022
 • Modul 4 - dag 1: 07.03.2022 17:00
 • Modul 4 - dag 2: 08.03.2022
 • Modul 4 - dag 3: 09.03.2022 20:00
 • Modul 5 - dag 1: 29.03.2022 14:0019:00

Program

Tid/sted

Modul 1: 23. – 25. november 2021, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 2: 11. – 13. januar 2022, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 3: 1. – 3. februar 2022, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 4: 7. – 9. mars 2022, bedriftsbesøk svensk industri
Modul 5: 29. mars 2022 , eksamensforberedelser, sted ikke fastsatt

Modul 1: tirsdag 23. – torsdag 25. november

Tirsdag 23. november

09.00 Registrering

VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET        

10.00   Åpning og innledning
Per Schjølberg

11.00   Vedlikeholdsfunksjon
Per Schjølberg

12.00   Vedlikeholdsorganisering
Per Schjølberg

13.00   Lunsj

14.00   Vedlikeholds- og driftssikkerhetsbegreper
Per Schjølberg

15.30   Meld. St. 27 (2016-2017) – Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende
Per Schjølberg

16.00   Vedlikeholdsmål, målstyring og strategi
Per Schjølberg

17.00   Erfaringer fra en fremtidsrettet bedrift
Per Gullaksen, Hydro Aluminium

18.00   Slutt for dasgen 

20.00   Felles middag

Onsdag 24. november

BESLUTTNINGSTØTTESYSTEMER  

08.00   Støttesystemer, analyser og prediksjon
Per Schjølberg

08.30   Vedlikeholdsplanlegging basert på CMMS
Jan Tharaldsen og Joachim Sahlqvist, IFS

10.00   Digitalisering
Ketil Torvanger, Deloitte

12.00   Lunsj

13.00   Sensorer og senorstyring
Ingar Fredriksen, El-Watch

15.00   Produksjon, styring og vedlikehold for pålitelig og effektiv drift
Jan Ola Strandhagen, NTNU, Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

18.00   Slutt for dagen

Torsdag 25. november

08.00  Indikatorer for god drift
Jan Ola Strandhagen

09.00   Analyse av industrielle prosesser
Jan Ola Strandhagen

11.00   Nye standarder, artikler og føringer innen moderne vedlikehold
Per Schjølberg

13.00    Oppsummering, lunsj og avreise

Modul 2: Tirsdag 11. – torsdag 13. januar

Tirsdag 11. januar

08.30   Repetisjon fra Modul 1
Per Schjølberg, NTNU

PÅLITELIGHET

09.00   Innføring i pålitelighetsteknikk
Jørn Vatn, NTNU

Tilgjengelighet innen prosess og produksjon
Jørn Vatn

Teknikker og metoder innen tilgjengelighet
Jørn Vatn

13.00   Lunsj  

14.00   Systemanalyser
Jørn Vatn

Analytiske teknikker
Jørn Vatn

Klassifisering av utstyr
Jørn Vatn

Feilanalyse og sikker jobb analyse
Jørn Vatn

Risiko og sikkerhet
Jørn Vatn

19.00   Slutt for dagen

Onsdag 12. januar

VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET

08.30   Innføring i World Class Maintenance og Industri 4.0
Per Schjølberg

09.30   Vedlikeholdsstyring
Per Schjølberg

11.00   Vedlikeholdsindikatorer og OEE
Per Schjølberg

12.15   Lunsj

13.15   Vedlikeholdskonsepter
Per Schjølberg

14.30   Vedlikeholdsaudit og benchmarking
Per Schjølberg

15.45   Extracting value from maintenance data
NN 

17.00    Realibility Engineering and Technology
NN

18.00   Slutt for dagen

Torsdag 13. januar

08.30   Sikkerhet og sårbarhet
Per Schjølberg

09.30   Revisjonsstanser og Pit Stop
Per Schjølberg

10.30   The Road map to the future
Per Schjølberg

13.00   Oppsummering og avslutning

Modul 3: Tirsdag 1. februar – torsdag 3. februar

Tirsdag 1. februar

09.00   Repetisjon fra Modul 2
Per Schjølberg, NTNU

10.00   5S og vedlikeholdseffektivisering
Morten Nilsen, SKF Norge AS

Viktigheten av opplæring og faglig utvikling
Morten Nilsen

12.30   Lunsj

13.30   Titania AS sin vei mot WCM
Torgeir Nodland, Titania

15.00   Kvalitet og miljø
Frode Ervik Pettersen, Norsk Sertifisering AS

17.00   Sertifisering av personell
Frode Ervik Pettersen

18.00   Slutt for dagen

Onsdag 2. februar 

FEILSØKNING OG TILSTANDSKONTROLL

08.00 Moderne verktøy for tilstandskontroll
Tommy Glesnes, AMPs

10.30   Industri 4.0 og smart vedlikehold
Tommy Glesnes

Prediksjon
Tommy Glesnes

12.00   Lunsj

 Asset Maintenance Management

 13.00   Asset Maintenance Management
Alan Wilson

Maintenance planning
Alan Wilson

Spareparts
Alan Wilson

Maintenance audits
Alan Wilson

System effectiveness
Alan Wilson

17.30   Slutt for dagen

Torsdag 3. februar

07.30   Aldring og levetidsforlengelse
Per Schjølberg

08.30   Predictive Maintenance and trends
Mark Haarman, Managing Partner, Mainnovation

09.30   VDMXL, competing with aging assets
Mark Haarman

11.30   The roadmap to the future for predictive maintenance
Mark Haarman

12.15   Case calculation
Mark Haarman

13.00   Oppsummering, lunsj og avreise

Modul 4: Forelesninger etterfulgt av eksempler fra europeisk industri – mandag 7. – onsdag 8. mars 2022

Mandag 7. mars

Oppmøte Oslo S kl. 17.00

Avreise fra Oslo kl. 17.30 med buss

Ankomst Göteborg ca kl. 22.00

Tirsdag 8. mars

 Besøk hos ledende svenske bedrifter innen vedlikehold. Endelig bedriftsprogram er foreløpig ikke klart, men en av bedriftene vil være innenfor bilindustrien. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske eksempler og bedriftsbesøk.

 Onsdag 9. mars

 08.00 Bedriftsbesøk og foredrag fortsetter

Ca 20.00 Ankomst Oslo

Modul 5: Oppsummering: tirsdag 29. mars 2022

 14.00   Eksamenstrening og oppsummering
Per Schjølberg 

19.00   Avslutning            

 

 

Vedlegg

Program WCM_Vedlikeholdsledelse_2021-2022

PDF 277 kB

Øystein Ulmo, Driftsingeiør – mekaniske anlegg,  Oslo lufthavn
«Kurset i vedlikeholdsledelse ga meg nyttig faglig påfyll innen organisering, planlegging og administrasjon av vedlikehold. Jeg lærte om metodikk og verktøy som jeg kan benytte i min arbeidshverdag. I tillegg til teoretiske modeller og metoder presenteres en mengde eksempler fra norsk og europeisk industri der en ser i praksis hvordan teorien tas i bruk og gir resultater.
I tillegg er det veldig nyttig fora for å knytte kontakter på tvers av bransjer og høste erfaringer fra andre både gjennom diskusjon under forelesninger og den uformelle praten i pausene.

Pensumet og kursmateriellet er meget omfattende og for å få maksimalt utbytte av kurset og være godt forberedt på eksamen bør en bruke tiden mellom samlingene til oppsummering og repetisjon. Da vil en være godt forberedt til eksamen og sertifisering som etter min mening er verdifullt videre i arbeidslivet.»

Arne Gjerstad, Equinor
«Kurset ”Veien fram til WORLD CLASS MAINTENANCE” ga meg god mulighet for oppgradering av
kompetanse / videreutdanning innen moderne vedlikehold og vedlikeholdsstyring.
For meg var det flere faktorer ved kurset jeg syntes ga særlig motivasjon og verdi:

 • Kurset favner vidt og spenner bl.a. over både klassiske ingeniørfag og ledelsesfag
 • Det faglige innholdet / foredragsholdere leveres av både anerkjente universitets- og forskningsmiljø, konsulentbransje og industri
 • Teori kombineses med gruppearbeider med mange forskjellige problemstillinger/oppgaver og presentasjoner samt plenumsdiskusjoner/-gjennomganger
 • Man får muligheten til å bygge nettverk og utveksle erfaringer og ideer på tvers av bransjer/industrigrener
 • Kurset gir mulighet for å ta eksamen som ved bestått gir internasjonalt IPC-sertifikat som «Maintenance Manager / Vedlikeholdsleder» i henhold til Norsk/Europeisk Standard NS-EN 15628 og nyeste eksamensform for sertifisering.

For ordentlig utbytte av kurset er det viktig/fordelaktig at man også mellom selve kursmodulene studerer, repeterer/oppsummerer og gjerne gjennomfører et antall samarbeidsmøter/studiesirkler med noen av de andre deltagerne i kurset. Spesielt ved forberedelser til eksamen gir dette ekstra stor verdi.
Jeg vil anbefale alle å gå opp til eksamen og forsøke å kvalifisere seg for IPC-sertifikatet. Det krever naturligvis forberedelser, men motiverer for innsats og gir størst mulig utbytte, samtidig som et internasjonalt IPC-sertifikat er en høy annerkjennelse og dokumenterer verdifull kompetanse i henhold til Norsk / Europeisk Norm.»

Knut Rydland, Project Manager R&D, Lede AS
«Skagerak Nett tok en beslutning om å komme seg ”opp og frem” innen optimalisering av vedlikeholdsstyring sett i sammenheng med strategier for reinvesteringer. Vi vurderte kurset ”Veien frem til WCM” til å være det beste valget for å få på plass hensiktsmessig kompetanse av flere årsaker. Kurset var omfangsrikt, og det var eksamensrettet med sertifiseringsmulighet og fikk dessuten god omtale av vår konsulent. Utbyttet av kurset har mer enn svart til forventningene. Foruten kompetanseheving, har vi også sett en klar nytteverdi av å kunne benytte kursmaterialet både som oppslagsverk og tips i våre forbedringsprosesser.»

Kurs World Class Maintenance

Hotell

Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1 og 2:
Helpensjon Storefjell Resort Hotel kr 1945,- pr. døgn (ledsager 40% rabatt). Bestilles på telefon 32078500 eller på booking@storefjell.no.
Oppgi bookingkode QualityWCM ved bestilling.

Modul 3:
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 133,-. Bestilles på telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR009111.

Gjennomføring Fysisk kurs. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

49500,- + mva
Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

55200,- + mva
Pris for ikke-medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

1650,- + mva
Pris lunsj og bevertning for 3 dager (obligatorisk) på modul 3

600,- + mva
Pris for påmeldte deltakere per kursmiddag på modul 3

Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr 12.500,- + mva for hotell, transport og bespisning (dette faktureres fra Quality Norway AS).

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2021/2022

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell samt EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspesifikasjon som Europeisk Vedlikeholdstekniker, en sertifisering som er godkjent av EFNMS. Hold deg oppdatert innen vedlikehold Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert Kurset vil bli gjennomført, men oppstarten av kurset har blitt flyttet fra oktober til 22. november 2021. Program og datoer vil bli oppdatert i løpet av uke 41.