Moderne-vedlikehold-mann-pc-industri

Kurs World Class Maintenance - Vedlikehold industri

 • 22.11.2021–30.03.2022
 • 5 moduler - 13 dager
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Vedlikehold industri

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2021/2022

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse!

 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon
 • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell samt EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspesifikasjon som Europeisk Vedlikeholdstekniker, en sertifisering som er godkjent av EFNMS.
 • Hold deg oppdatert innen vedlikehold
 • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert

Kurset vil bli gjennomført, men oppstarten av kurset har blitt flyttet fra oktober til 22. november 2021. Program og datoer vil bli oppdatert i løpet av uke 41.

 • 22.11.2021–30.03.2022
 • 5 moduler - 13 dager
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Fra 48900,-

Målgruppe

 • Mekanikere, elektrikere, automatikere, mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold
 • Arbeidsledere / formenn / planleggere innenfor vedlikehold
 • Personell med vedlikeholdsansvar
 • Vedlikeholdsteknikere / -ingeniører
 • Produksjonspersonell med vedlikeholdsoppgaver

Informasjon

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?
Hva gjør din bedrift for å opprettholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?

Opplæringen er utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger blant annet på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell og kravspesifikasjon utarbeidet av EFNMS (European Federation of National Maintenance Society).

Opplæringen er delt opp i 5 faglige moduler, hvorav en modul er besøk hos ledende nordisk/europeisk industri. Undervisningen vil skje gjennom forelesninger, gruppearbeid, workshop, plenumsdiskusjoner og selvstudium.
Dokumentasjon fra kursene er omfattende og består av lærebok, internasjonale standarder, faglige artikler og notater.
Den europeiske standarden NS-EN 15628:2014 Vedlikehold Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell angir krav til kompetanse og nødvendig kunnskap, så vel som til grunnleggende kvalifikasjoner og kvalifikasjonsmål. Disse kravene anbefales brukt for å oppnå en bestemt kvalifikasjon, og for å sikre høyt kvalifisert personell i de forskjellige funksjonene og/eller stillingene innenfor vedlikehold.

NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.

Kompetansen til en vedlikeholdstekniker

Basert på vedlikeholdsmålene bør kompetansen til vedlikeholdsteknikeren i selvstendig utførelse av vedlikeholdsoppgaver.
Vedlikeholdsteknikeren vil få kompetanse i

 • planlegge, gjennomføre og følge opp vedlikeholdsaktiviteter – forebyggende og korrigerende
 • utvikle og følge opp regler og prosedyrer for sikkerhet, helse og miljø
 • sikre tilgang på materiell, verktøy og utstyr som er nødvendig for vedlikehold
 • evaluere og kvalitetssikre vedlikeholdsoppgavene
 • utvikle og sikre bruk av systemer for IKT (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi)

Mål

Deltakerne skal lære å ha kjennskap til kvalitet, miljø og lovverk innen vedlikehold.

Europeisk vedlikeholdstekniker

Dette kurset omfatter temaer/kompetansekrav som er spesifisert i NS EN 15 628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell og hos EFNMS som fremtidig kompetansekrav til
vedlikeholdsteknikere innen World Class Maintenance. De som deltar på kurset er kvalifisert til å gå opp til en eksamen som Europeisk Vedlikeholdstekniker. Europeisk Vedlikeholdstekniker er en ordning som er godkjent av alle medlemslandene i EFNMS. Ordningen bygger på en spesifikasjon av minimums kompetansekrav for en ledende vedlikeholdsltekniker.

Eksamen

Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen.
Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 – 2 måneder etter avsluttet kurs.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset
og er ansatt på Institutt for maskinteknikk
og produksjon ved NTNU. Han har sin
sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra
NTH. Han har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon
NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold.
I de siste 10 årene har han blant
annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter,
vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av
vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0,
prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0.
Han underviser studenter både på master
og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.
Han har tidligere vært senior rådgiver ved
SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for
sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet
flere større forskningsprosjekter både
nasjonalt og internasjonalt. Per Schjølberg
er også en aktiv deltaker innen internasjonalt
arbeid. Han er styremedlem av
IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319
Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14
maintenance engineering.
Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).
Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter
og bedrifter innfor sitt fagområde,
og blir ofte benyttet som foredragsholder
og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Modul 1 - dag 1: 22.11.2021
 • Modul 1- dag 2: 23.11.2021
 • Modul 1 - dag 3: 24.11.2021
 • Modul 2 - dag 1: 31.01.2022
 • Modul 2 - dag 2: 01.02.2022
 • Modul 2 - dag 3: 02.02.2022
 • Modul 3 - dag 1: 16.02.2022
 • Modul 3 - dag 2: 17.02.2022
 • Modul 3 - dag 3: 18.02.2022
 • Modul 4 - dag 1: 07.03.2022 17:00
 • Modul 4 - dag 2: 08.03.2022
 • Modul 4 - dag 3: 09.03.2022 20:00
 • Modul 5 - dag 1: 30.03.2022 14:0019:00

Program

Tid/sted

Modul 1:  22. – 24. november 2021, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 2:  31. januar – 2. februar 2022, , Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 3:  16. – 18. februar 2022, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 4:  7. – 9. mars 2022, bedriftsbesøk Sverige
Modul 5: 30. mars 2022 – eksamensforberedelser. Sted ikke bestemt

Program:

Modul 1: mandag 22. – onsdag 24. november 

Mandag 22. november

09.30 Registrering

10.00   Innledning
Per Schjølberg, NTNU, Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

11.30   World Class Maintenance
Per Schjølberg

12.30   Vedlikeholdets viktighet
Per Schjølberg

11.30   Operatørens rolle i en moderne bedrift
Ørjan Eknes, Odfjell Drilling Technology AS og Ketil Christensen, Odfjell Drilling

13.00   Lunsj

14.00   Driftssikkerhet, driftskrav til vedlikehold og «best practice»
Per Schjølberg

15.30   Vedlikeholdsterminologi
Per Schjølberg

17.00   Bærekraft og vedlikehold
Per Schjølberg

18.00   Slutt for dagen

20.30   Felles middag

Tirsdag 23. november

LAGER                   

08.00   Lager, gir, oppretting og transmisjonsteknikk
Bjørn Bjørnholdt, Momentum 

PUMPER OG MEKANISKE TETNINGER

10.30   Pumper og mekaniske tetninger
Tom Arne Bergman, Pumpe- og maskinteknikk

13.00   Lunsj

HYDRAULIKK

14.00   Hydraulikk
Steinar Haugnes, Systemhydraulikk 

17.00   Erfaringer fra en fremtidsrettet bedrift
Per Gullaksen, Hydro Aluminium

18.00   Slutt dag 1

Onsdag 24. november

BESLUTTNINGSTØTTESYSTEMER     

08.00   Støttesystemer, analyser og prediksjon
Per Schjølberg

08.30  Vedlikeholdsplanlegging basert på CMMS
Jan Tharaldsen og Joachim Sahlqvist, IFS

10.00   Digitalisering
Ketil Torvanger, Deloitte

12.00   Lunsj

13.00   Sensorer og senorstyring
Ingar Fredriksen, El-Watch

15.00   Oppsummering og avreise

Modul 2: mandag 31. januar – onsdag 2. februar

Mandag 31. januar

09.00   Repetisjon fra Modul 1
Per Schjølberg

10.00   Risiko, tilgjengelighet og pålitelighet
Per Schjølberg

11.30   Vedlikeholdsorganisering / insourcing og backsourcing
Per Schjølberg

12.30   Lunsj

13.30   Vedlikeholdsplanlegging og –gjennomføring
Per Schjølberg

14.30   Vedlikeholdsstandarder
Per Schjølberg

15.30   Vedlikeholdssystematikk i praksis
Per Schjølberg

17.00   Engelske tekniske ord og uttrykk
Per Schjølberg

18.00   Slutt for dagen

Tirsdag 1. februar

08.30   Hvordan praktiserer jeg det jeg lærte på kurset?
Jan Haukaas, AS Norske Shell

10.00  5S og vedlikeholdseffektivisering
Morten Nilsen, SKF Norge AS

Viktigheten av opplæring og faglig utvikling
Morten Nilsen

12.30   Lunsj

13.30   Titania AS sin vei mot WCM
Torgeir Nodland, Titania

15.00   Kvalitet og miljø
Frode Ervik Pettersen, Norsk Sertifisering AS

17.00   Slutt for dagen

Onsdag 2. februar 

FEILSØKNING OG TILSTANDSKONTROLL

08.00 Moderne verktøy for tilstandskontroll
Tommy Glesnes, AMPs

10.30   Industri 4.0 og smart vedlikehold
Tommy Glesnes

Prediksjon
Tommy Glesnes

12.00   Rotårsaksanalyser (RCA)
Per Schjølberg

13.00  Oppsummering, avslutning og lunsj

Modul 3: onsdag 16. – fredag 18. februar

Onsdag 16. februar

09.00   Repetisjon fra Modul 2
Per Schjølberg

MATERIALER

09.30   Materialteknologi
Roy Johnsen, NTNU

12.30   Lunsj

13.30   World Class Maintenance
Per Schjølberg

14.30   Vedlikeholdsmål, strategier og aktiviteter
Per Schjølberg

16.00   Vedlikeholdsanalyse og feilsøkningsmetodikk
Per Schjølberg

17.00   Reservedelsstyring
Per Schjølberg

18.00   Slutt for dagen

Torsdag 17. februar

08.30   Viktigheten av sertifisering i Europa
Ingemar Andreasson

10.30   Bedriftsbesøk

13.30   Pause

16.00   Bruk av exel regneark i vedlikehold
Bernt Kristiansen, Gol Vaksenopplæring

19.30   Slutt for dagen

Fredag 18. februar

08.30   Maskinforskriften og tilhørende elektroforskrifter
Stein Kristiansen, KS Automasjon AS  

09.30   Automatisering og PLS
Stein Kristiansen

 12.00   Lunsj

 12.45   Praktisk feilsøking
Stein Kristiansen

14.00 Oppsummering og avslutning
Per Schjølberg

Modul 4: Forelesninger etterfulgt av eksempler fra europeisk industri – mandag 7. – onsdag 8. mars 2022

Mandag 7. mars

Oppmøte Oslo S kl. 17.00

Avreise fra Oslo kl. 17.30 med buss

Ankomst Göteborg ca kl. 22.00

Tirsdag 8. mars

 Besøk hos ledende svenske bedrifter innen vedlikehold. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske eksempler og bedriftsbesøk.

 Onsdag 9. mars

 08.00 Bedriftsbesøk og foredrag fortsetter

Ca 20.00 Ankomst Oslo

Modul 5: Oppsummering: onsdag 30. mars 2022

14.00   Eksamenstrening og oppsummering

19.00   Avslutning

 

 

Vedlegg

Program-WCM-Vedlikeholdstekniker2021

PDF 279 kB

Morten Sivertsen, Statnett SF
«På WCM – Vedlikeholdstekniker, lærte jeg å se vedlikehold i et større perspektiv. Nå vet jeg at riktig vedlikehold har stor betydning for bedriftens leveringsevne, økonomi og sikkerhet. Jeg ser også viktigheten av gode prosesser i vedlikeholdsorganisasjonen, noe som også gjør meg mer inkluderende i hverdagen som utførende personell. Kurset har gitt meg en god innføring i metoder for feilanalyse og fått meg til å tenke mye lenger enn bare feilen som skal rettes. Med grunnleggende og god forståelse for ulike metoder innen forebyggende vedlikehold, er jeg klar for å møte fremtidens vedlikeholdskonsepter.
På kurset fikk vi besøk av foredragsholdere fra forskjellige bedrifter og forskningsinstitusjoner, som er eksperter innenfor sine fagfelt. Det ga meg mye ny og nyttig kunnskap om maskiner og utstyr, som rører seg i de fleste bedrifter.
I energiforsyningen har vi anlegg som slites og tæres i all slags vær og vind, for meg var det spesielt nyttig å lære om ulike metallers egenskaper og bruksområder. Det var interessant å bli kjent med kursdeltagere fra andre bedrifter og fagområder. Jeg likte også bedriftsbesøkene hvor vi fikk se produksjon av verdenskjente produkter og det sosiale rundt disse besøkene.
Jeg kan anbefale kurset til alle som ønsker å å gjøre en forskjell, og heve nivået på vedlikehold i sin bedrift. Eller som WCM sier: «that’s what separate the best from the rest».»

Kjetil Buer, Takeda AS
«Jeg deltok på kurset WCM – vedlikeholdstekniker våren 2018. Kurset var delt opp i 5 samlinger med forelesing og egenstudier mellom disse. Jeg opplevde at kurset var veldig omfattende og lærerikt, med gode og kunnskapsrike forelesere. Det ble litt ekstra krevende av at tudiekompendiet vekslet mellom norsk, svensk og engelsk språk. Utbytte mitt ble en mye større forståelse av emnet vedlikehold og vedlikeholds terminologien.
I min jobb som vedlikeholdstekniker i en farmasøytisk fabrikk er både dokumentasjon og sikker drift av produksjonsutstyret kjempeviktig. Mitt daglige bidrag etter dette kurset er et mer riktig vedlikehold med fokus på videreutvikling av dette og kontinuerlig forbedringer.»

Jan Haukaas, AS Norske Shell
«Jeg deltok på kurset World Class Maintenance våren 2012. Kurset var delt inn i 5 samlinger med god tid til egenstudier i mellom.
Det var et svært bredt opplegg med flere kurstemaer som har satt meg i stand til å tenke mye mer tverrfaglig i mitt daglige virke. Å få forståelse for flere disipliner innen vedlikeholdsfaget har vært til stor hjelp for meg. Meget gode forelesere som tar seg tid til diskusjoner er også kjempebra. Bra sosialt opplegg på kveldene som innbyr til en uformell prat med likesinnede om utfordringene man møter i det daglige satt jeg stor pris på. For dere som vil opp å drive Verdens Beste Vedlikehold anbefales kurset på det varmeste.»

 

Kurs World Class Maintenance

Hotell

Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1 og 3:
Helpensjon Storefjell Resort Hotel kr 1945,- pr. døgn (ledsager 40% rabatt). Bestilles på telefon 32078500 eller på booking@storefjell.no.
Oppgi bookingkode QualityWCM ved bestilling.

Modul 4:
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 133,-. Bestilles på telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR009112.

Gjennomføring Fysisk kurs. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

48900,- + mva
Pris for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

54900,- + mva
Pris for ikke-medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

1650,- + mva
Pris lunsj og bevertning for 3 dager (obligatorisk) på modul 2

600,- + mva
Pris for påmeldte deltakere per kursmiddag på modul 2

Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr 12.500,- + mva for hotell, transport og bespisning (dette faktureres fra Quality Norway AS).

Modul 1, 2, 4 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 3 på kr 12.500,- + mva for hotell, transport og bespisning. (Dette faktureres fra Quality Norway AS)

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2021/2022

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset Hold deg oppdatert innen vedlikehold Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert