Moderne-vedlikehold-mann-pc-industri

Kurs World Class Maintenance - Vedlikehold industri

 • 14.03.2023–12.06.2023
 • 5 moduler - 13 dager
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Vedlikehold industri

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2023

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig vedlikeholdskompetansekompetanse!

 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikeholds- og produksjonsutvikling.
 • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • Hold deg oppdatert innen vedlikehold
 • Kurset er godkjent som det teoretiske grunnlaget for akkreditert sertifisering av vedlikeholdstekniker
 • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli akkreditert sertifisert

 

 • 14.03.2023–12.06.2023
 • 5 moduler - 13 dager
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Fra 51200,-
Meld deg på
eller

Målgruppe

 • Mekanikere, elektrikere, automatikere, mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold
 • Arbeidsledere / formenn / planleggere innenfor vedlikehold
 • Personell med vedlikeholdsansvar
 • Vedlikeholdsteknikere / -ingeniører
 • Produksjonspersonell med vedlikeholdsoppgaver

Informasjon

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?
Hva gjør din bedrift for å opprettholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?

Kompetanseprogrammet er utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Programmet bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.

Kompetansen til en vedlikeholdstekniker

Basert på vedlikeholdsmålene bør kompetansen til vedlikeholdsteknikeren i selvstendig utførelse av vedlikeholdsoppgaver.
Vedlikeholdsteknikeren vil få kompetanse i

 • planlegge, gjennomføre og følge opp vedlikeholdsaktiviteter – forebyggende og korrigerende
 • utvikle og følge opp regler og prosedyrer for sikkerhet, helse og miljø
 • sikre tilgang på materiell, verktøy og utstyr som er nødvendig for vedlikehold
 • evaluere og kvalitetssikre vedlikeholdsoppgavene
 • utvikle og sikre bruk av systemer for IKT (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi)

Mål

Vedlikeholdstekniker skal lære og forstå grunnleggende begreper, teorier, teknikker og metoder og bli i stand til å kunne utøve selvstendige vedlikeholdsoppgaver og bidra i utviklingen av virksomhetens kjernekompetanse.

Kursopplegg

Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.
Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, standarder, notater etc i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

Sertifisert kompetanse

Sertifisert kompetanse er basert på lærings-, utviklingsprosesser, yrkeserfaring, opplæring og eksamen.

Kurset gir et er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker dersom øvrige krav til utdannelse og yrkeserfaring er oppfylt.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdstekniker (punktene A1 – A7). NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset
og er ansatt på Institutt for maskinteknikk
og produksjon ved NTNU. Han har sin
sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra
NTH. Han har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon
NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold.
I de siste 10 årene har han blant
annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter,
vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av
vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0,
prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0.
Han underviser studenter både på master
og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.
Han har tidligere vært senior rådgiver ved
SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for
sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet
flere større forskningsprosjekter både
nasjonalt og internasjonalt. Per Schjølberg
er også en aktiv deltaker innen internasjonalt
arbeid. Han er styremedlem av
IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319
Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14
maintenance engineering.
Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).
Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter
og bedrifter innfor sitt fagområde,
og blir ofte benyttet som foredragsholder
og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Modul 1 - dag 1: 14.03.2023
 • Modul 1- dag 2: 15.03.2023
 • Modul 1 - dag 3: 16.11.2023
 • Modul 2 - dag 1: 25.04.2023
 • Modul 2 - dag 2: 26.04.2023
 • Modul 2- dag 3: 27.04.2023
 • Modul 3 - dag 1: 09.05.2023
 • Modul 3 - dag 2: 10.05.2023
 • Modul 3 - dag 3: 11.05.2023
 • Modul 4 - dag 1: 30.05.2023
 • Modul 4 - dag 2: 31.05.2023
 • Modul 4 - dag 3: 01.06.2023
 • Modul 5 - dag 1: 12.06.2023 14:0019:00

Program

Tid/sted

Modul 1: 14. – 16. mars 2023, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 2: 25. – 27. april 2023, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 3: 09. – 11. mai 2023, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 4: 30. mai – 1. juni 2023 – Bedriftsbesøk Sverige
Modul 5: 12. juni 2023 – Eksamensforberedelser

Program under utarbeidelse, men programmet vil bli omtrent som tidligere gjennomførte kurs.

 

Morten Sivertsen, Statnett SF
«På WCM – Vedlikeholdstekniker, lærte jeg å se vedlikehold i et større perspektiv. Nå vet jeg at riktig vedlikehold har stor betydning for bedriftens leveringsevne, økonomi og sikkerhet. Jeg ser også viktigheten av gode prosesser i vedlikeholdsorganisasjonen, noe som også gjør meg mer inkluderende i hverdagen som utførende personell. Kurset har gitt meg en god innføring i metoder for feilanalyse og fått meg til å tenke mye lenger enn bare feilen som skal rettes. Med grunnleggende og god forståelse for ulike metoder innen forebyggende vedlikehold, er jeg klar for å møte fremtidens vedlikeholdskonsepter.
På kurset fikk vi besøk av foredragsholdere fra forskjellige bedrifter og forskningsinstitusjoner, som er eksperter innenfor sine fagfelt. Det ga meg mye ny og nyttig kunnskap om maskiner og utstyr, som rører seg i de fleste bedrifter.
I energiforsyningen har vi anlegg som slites og tæres i all slags vær og vind, for meg var det spesielt nyttig å lære om ulike metallers egenskaper og bruksområder. Det var interessant å bli kjent med kursdeltagere fra andre bedrifter og fagområder. Jeg likte også bedriftsbesøkene hvor vi fikk se produksjon av verdenskjente produkter og det sosiale rundt disse besøkene.
Jeg kan anbefale kurset til alle som ønsker å å gjøre en forskjell, og heve nivået på vedlikehold i sin bedrift. Eller som WCM sier: «that’s what separate the best from the rest».»

Kjetil Buer, Takeda AS
«Jeg deltok på kurset WCM – vedlikeholdstekniker våren 2018. Kurset var delt opp i 5 samlinger med forelesing og egenstudier mellom disse. Jeg opplevde at kurset var veldig omfattende og lærerikt, med gode og kunnskapsrike forelesere. Det ble litt ekstra krevende av at tudiekompendiet vekslet mellom norsk, svensk og engelsk språk. Utbytte mitt ble en mye større forståelse av emnet vedlikehold og vedlikeholds terminologien.
I min jobb som vedlikeholdstekniker i en farmasøytisk fabrikk er både dokumentasjon og sikker drift av produksjonsutstyret kjempeviktig. Mitt daglige bidrag etter dette kurset er et mer riktig vedlikehold med fokus på videreutvikling av dette og kontinuerlig forbedringer.»

Jan Haukaas, AS Norske Shell
«Jeg deltok på kurset World Class Maintenance våren 2012. Kurset var delt inn i 5 samlinger med god tid til egenstudier i mellom.
Det var et svært bredt opplegg med flere kurstemaer som har satt meg i stand til å tenke mye mer tverrfaglig i mitt daglige virke. Å få forståelse for flere disipliner innen vedlikeholdsfaget har vært til stor hjelp for meg. Meget gode forelesere som tar seg tid til diskusjoner er også kjempebra. Bra sosialt opplegg på kveldene som innbyr til en uformell prat med likesinnede om utfordringene man møter i det daglige satt jeg stor pris på. For dere som vil opp å drive Verdens Beste Vedlikehold anbefales kurset på det varmeste.»

 

Kurs World Class Maintenance

Hotell

Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 2 og 3:
Helpensjon Storefjell Resort Hotel kr 1945,- pr. døgn (ledsager 40% rabatt). Bestilles på telefon 32078500 eller på booking@storefjell.no.
Oppgi bookingkode QualityWCM ved bestilling.

 

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
51200,- + mva for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold
56900,- + mva for ikke-medlemmer

Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr 13.500,- + mva for hotell, transport og bespisning (dette faktureres fra Quality Norway AS sammen med kursprisen).

 

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2022/2023

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset Hold deg oppdatert innen vedlikehold Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert

Arrangør

association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Vedlikeholdsplanlegging

Jobb smartere med vedlikeholdsplanlegging! I dette 2-dagers kurset vil du lære å jobbe smartere og få full kontroll på planlagt vedlikehold, oppnå besparing og økt effektivitet. Introduksjon Vedlikeholdsplanlegging Planleggingsprossesser Planleggingsverktøy med eksempler fra CMMS systemer Innflytelse vedlikeholdsplanlegging Jobbpakking Forbedringsteknikker Organisering, møtestruktur, kommunikasjon

Arrangør

association