<p class="attachment"><a href='https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5.jpg'><img width="300" height="158" src="https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" srcset="https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5-300x158.jpg 300w, https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5-768x404.jpg 768w, https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p class="attachment"><a href='https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5.jpg'><img width="300" height="158" src="https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" srcset="https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5-300x158.jpg 300w, https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5-768x404.jpg 768w, https://enkle.re/quality-norway/wp/wp-content/uploads/2020/11/Bygg_eiendom_kart_hvit_choo_1000x525pxl5.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

Her kan dere se de ulike foredragene hver for seg fra kurset NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter.
Foredragene er kun for deltakere på kurset og krever passord.
De eies av Quality Norway og kan ikke deles med andre.
Opptakene er tilgjengelige tom fredag 26. mars 2021.
Forelesere:
Professor dr juris Lasse Simonsen
Advokat Arne Scott

Lasse Simonsen og Arne Scott holder disse kursene fremover:
Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402 26.-27. januar 2021
Offentlige anskaffelser – Varer, tjenester og entrepriser 9.-10. mars 2021
Totalentreprise- og samspillkontrakter basert på NS 8407:2011 23.-24. mars 2021

Dag 1

Entreprenørens ytelse, tvist om kontraktens forståelse v/Lasse

Dag 1

Tilleggsvederlag og fradrag som følge av endring v/Arne

Dag 1

Framdriftsproblemer v/Lasse

Dag 2

Fortsettelse Framdriftsproblemer v/Lasse.                    Vederlag og betaling v/Lasse

Dag 2

Overtakelse v/Arne                                        Tilleggsvederlag og fradrag som følge av endring v/Arne

Dag 2

Byggherrens krav som følge av mangler v/Lasse  Reklamasjonsfristene v/Lasse

Dag 2

Dagmulkt og erstatning ved forsinkelse v/Arne

Dag 2

Sluttoppgjøret v/Lasse