Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post

FM-konferansen 2020

Takk for deltakelsen!

Her kan dere se de ulike foredragene hver for seg.
Foredragene er kun for deltakere på kurset og krever passord.
De eies av Quality Norway og kan ikke deles med andre.
De er tilgjengelig tom 31. desember 2020.

Del 1

 1. Arbeidsbruken endrer seg, kombinasjon av hjemme- og bedriftsarbeidsplass
  v/seniorrådgiver Stephan Soos, Statsbygg/Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 2. Håndtering av smittevern i et aktivitetsbasert kontorlandskap
  v/seniorrådgiver Gunda Djupvik, Arbeids- og velferdsetaten
 3. Bare være glad jeg har en jobb?
  v/førsteamanuensis i psykologi Ragnhild Dybdal, Institutt for sosialfag OsloMet

Del 2

 1. Hvordan motivere ansatte som jobber hjemmefra?
  v/forfatter av boka «Superhjernen» Olav Schewe, Educas AS
 2. Tillitsbasert ledelse vs. kontrolledelse
  v/leder for Covid-19 Anton Arnesen, Multiconsult AS
 3. Fra papir til til digitalisering og Hva skjedde med samhandlingen da korona traff oss?
  v/direktør og avdelingsleder for informasjonsforvaltning Bente Andersen Sundlo, SopraSteria

Del 3

 1. Samfunnsnyttig også i krisetider
  v/fagsjef renhold- og fasilitetstjenester Ingeborg Malterud, Bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel
 2. Nye renholdsteknologier i møte med pandemien
  v/administrerende direktør Roger Tveide, Elite Servicepartner AS
  og fagsjef renhold, Stig Ronander, ISS AS
 3. Beredskapsplan for eiendomsbedriften under en pandemi
  v/leder for bærekraft og HMS Henrik Fonahn, Coor AS
 4. Sykehus vs Korona
  v/eiendomsdirektør Morten Løkken Bendiksen, Akershus Universitetssykehus HF

Del 4

 1. Luftbåren smitte og tiltak knyttet til ventilasjonsanlegg
  v/professor Peter Schild, Institutt for bygg- og energiteknikk, OsloMet
 2. ISO 16890 – Er dagens standard tilstrekkelig for å sikre tilfredstillende filterkvalitet også under en pandemi?
  v/regionsjef sør/øst Erlend Inge Klæboe, Camfil Norge AS
 3. Folkehelseinstituttets smittevernråd for arbeidsplasser under Covid-19-utbruddet
  v/overlege Ph.D. Didrik F. Vestrheim, Folkehelseinstituttet