Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post

KontrollørCAMP 2020

Takk for deltakelsen på KontrollørCAMP 2020!

Her kan dere se de ulike foredragene hver for seg.
Foredragene er kun for deltakere på konferansen og krever passord.
De eies av Quality Norway og kan ikke deles med andre.

AGENDA:

09.00 ÅPNING
09.10 FØR KONTROLL:
Hvordan kan vi enklest finne frem til de rette kravene i regelverket?
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll AS
10.30 Pause
10.45 UNDER SELVE KONTROLLEN:
• Eksempler på hva dårlig utført sakkyndig kontroll kan føre til
Bjarne Roland, Roland Consulting
• Hvordan følge opp gamle kraner?
Bård Hopen, Norsk Kranpartner
12.00 Lunsj
13.00 KONTROLL AV STÅLTAU
Knut Dorsey
13.45 Pause
14.00 VIKTIGHETEN AV DOKUMENTASJON TIL SAKKYNDIG KONTROLL
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll AS
14.45 ETTER KONTROLLEN:
Krav til rapport etter kontroll, hva er viktig her?
Jan Thore Lygren, Vindertec
15.30 Oppsummering/avslutning

FØR KONTROLL:

Hvordan kan vi enklest finne frem til de rette kravene i regelverket?

Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll AS

UNDER SELVE KONTROLLEN:

Eksempler på hva dårlig utført sakkyndig kontroll kan føre til
Bjarne Roland, Roland Consulting

Hvordan følge opp gamle kraner?

Bård Hopen, Norsk Kranpartner

KONTROLL AV STÅLTAU

Knut Dorsey, Certex

VIKTIGHETEN AV DOKUMENTASJON TIL SAKKYNDIG KONTROLL

Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll AS

ETTER KONTROLLEN:

Krav til rapport etter kontroll, hva er viktig her?

Jan Thore Lygren, Vindertec