post
Se også

NS 8405 og NS 8406 Norske bygg- og anleggskontrakter

Velkommen til live streaming 8. og 9. desember kl 09.00!

PROGRAM:

09.00 Start
1 Entreprenørens ytelse – tvist om kontraktens forståelse
2 Tillegssvederlag og fradrag som følge av endring
3 Framdriftsproblemer


Det blir lagt opp til lunsj og flere pauser underveis.
Vi tar lunsj kl 11.30-12.30.


Chat: