Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post

Offentlige anskaffelser – Varer, tjenester og entrepriser

Takk for deltakelsen!

Her kan dere se de ulike foredragene hver for seg.
Foredragene er kun for deltakere på kurset og krever passord.
De eies av Quality Norway og kan ikke deles med andre.
De er tilgjengelig tom 31. desember 2020.

DAG 1 - 13. OKTOBER

1 Loven og de ulike forskriftene

2 Kvalifikasjonsprosessen del 1

2 Kvalifikasjonsprosessen del 2

3 Tilbudene og spørsmål om avvisning

4 Del III-anskaffelser - anbudskonkurransen

DAG 2 - 14. OKTOBER

5 Del III-anskaffelser – forhandlet prosedyre

6 Del II-anskaffelser – tilbudskonkurransen

7 Del I-anskaffelser – alminnelige prinsipper

8 Rammeavtaler og annen listeføring av leverandører

9 Tildelingsprosedyren