post
Se også

Plan- og bygningsloven og forskriftene

Takk for deltakelsen på kurset Plan- og bygningsgloven og forskriftene!
Her kan dere se de ulike foredragene hver for seg.

Foredragene er kun for deltakere og krever passord.
De eies av Quality Norway og kan ikke deles med andre.

Rettigheter:
Quality Norway
Kjøpet av kurs er personlig og knyttet til den påmeldte.
Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Dag 1 – 15. september

Dag 1 – del 1
Byggereglenes hovedgrep

Dag 1 – del 2
Byggesaksregler, søknadsplikt, innhold og behandling av søknader

Dag 1 – del 3
Godkjenning og ansvar

Dag 1 – del 4
Planregler

Dag 2 – 16. september

Dag 2 – del 1
Kvalitetssikring og kontroll

Dag 2 – del 2
Tilsyn, sanksjoner, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Dag 2 – del 3
Estetikk

Dag 2 – del 4
Byggteknisk forskrift TEK17
Dokumentasjon for oppfyllelse av krav
Dokumentasjon av produkter
Dokumentasjon av byggevarer

Dag 2 – del 5
Dokumentasjon for FDV
Grad av utnytting, beregnings- og måleregler
Sikkerhet og bæreevne

Dag 2 – del 6
Opparbeidet uteareal og plassering av byggverk
Ytre miljø

Dag 3 – 17. september

Dag 3 – del 1
Sikkerhet og brann

Dag 3 – del 2
Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Dag 3 – del 3

Miljø og helse
Energi