post
Se også

Totalentreprise- og samspillkontrakter basert på NS 8407:2011

Takk for deltakelsen!

Foredragene er kun for deltakere på kurset og krever passord.
De eies av Quality Norway og kan ikke deles med andre.
De er tilgjengelig tom 12. februar 2021.

DAG 1:

Entreprisemodeller v/Lasse Simonsen

Totalentreprisens organisering v/Arne Scott

Krav til kontraktsgjenstanden v/Arne Scott

Byggherrens valg av løsninger v/Lasse Simonsen
Vanskelige grunnforhold v/Lasse Simonsen
(her ligger også starten av dag 2)

DAG 2:

Endring og svikt i byggherrens oppgaver v/Arne Scott

Overtakelsen v/Arne Scott

Vederlag og betaling v/Lasse Simonsen
Sanksjonssystemet – tvisteløsning v/Arne Scott