Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Maskinforskriften

I dette kurset gir vi deg innføring i og en forståelse av maskindirektivets og maskinforskriftens funksjon og virkemåte.

Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

 • 29.08.2023
 • 09.00-16.00
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kran og løft
 • 29.08.2023
 • 09.00-16.00
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Fra 4400,-

Målgruppe

 • Fagledere
 • Forhandlere av maskiner
 • Innkjøpere
 • Kontrollører
 • Importører
 • Leverandører
 • Produsenter
 • Vedlikeholdsledere
 • Vedlikeholdspersonell
 • Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere
 • Andre som i sitt daglige virke arbeider med planlegging og bruk av maskiner og sikkerhetskomponenter

FAGLITTERATUR:
Kursdeltakerne ha følgende faglitteratur tilgjengelig under kurset:
-Maskinforskriften, gjeldende versjon (hentes fra lovdata.no)

Anbefalt faglitteratur:
-Regelverksamling, siste versjon – (skal stå «Versjon 14 – 2023» på forsiden)
Da behøver man ikke Maskinforskriften i tillegg.

Hvis du ikke kan låne oppdatert eksemplar av arbeidsgiver/kollega, kan Regelverksamling bestilles ifm kurspåmeldingen.
Bestilt faglitteratur leveres ut ved kursstart.

Forskriften gjelder ved

Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtagbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.

For maskiner som er unntatt fra forskriftene etter § 1 nr. 2, følger produktkravene i utgangspunktet av annet regelverk – eksempelvis produsentforskriften og kjøretøyforskriften. Maskinforskriften gjelder for de farer ved maskinene som ikke dekkes opp av de andre regelverkene.

Formål

Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter bygges slik at arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening eller Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her for Kranteknisk Forening, og her for Norsk Forening for Vedlikehold.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer her. 

kranteknisk-Forening

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Daglig leder, Hermod Pettersen Maskin-Konsult

Hermod har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod er daglig leder i Hermod Pettersen Maskin-konsult, og han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.

Dato og tid

 • 29.08.2023 09:0016:00

Program

08.30 Registrering

09.00 Innledning

 • Historikk
 • Formål
 • Virkeområde
 • Forhold til andre forskrifter
 • Guidelines

Maskinforskriftens oppbygging og funksjon

 • Kapittel I. Innledende bestemmelser
 • Kapittel II. Krav til vern mot skade på liv og helse
 • Kapittel III. Tilsyn med forskriften
 • Kapittel IV. Straff
 • Kapittel V. Ikrafttredelse og overgangsregler

Hvilke plikter har produsent iht. Maskinforskriften

 • CE-merking
 • Samsvarserklæring
 • Teknisk dokumetasjon

12.00 Lunsj

13.00 Tekniske krav

 • Vedlegg 1
 • Prinsipper for integrering av sikkerhet

Arbeidsoppgaver
Gjennomgang av arbeidsoppgaver
Forhold mellom maskinforskrift og harmoniserte standarder

16.00 Avslutning

«Foreleser snakket meget tydelig og klart. Lett å følge med.»

«Takk for ett godt og interessant kurs.»

Kurs

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1295,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  
Oppgi bookingkode GR011529

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
4400,- for medlemmer av KranTeknisk Forening og Norsk Forening for Vedlikehold
4900,- for ikke-medlemmer av KranTeknisk Forening og Norsk Forening for Vedlikehold

790,-
Pris lunsj og bevertning (obligatorisk)

350,- ved kjøp av faglitteratur
Regelverksamling versjon 14

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av KranTeknisk Forening eller Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her eller her.

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Pris

Fra 4400,-


Påmeldingsfrist

01.08.2023 - men påmelding er mulig helt frem til arrangementet starter

Arrangører

Arrangement

Kurs

Pris

Fra 4400,-


Påmeldingsfrist

01.08.2023 - men påmelding er mulig helt frem til arrangementet starter

Arrangører

Arrangement

Kurs

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Møte

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

12.09.2023

Temakurs: Vedlikehold av tavler

Arrangør

association