post
Se også

Generell informasjon

Kurs og konferanser

PÅMELDING

Ved påmelding vil du:

  1. Motta en mail der vi forteller deg at vi har mottatt forespørsel om deltakelse på arrangemet
  2. I løpet av kort tid vil du motta nok en mail hvor vi bekrefter at vi har registrert og godkjent din påmelding. 
  3. 14 dager før arrangementsstart vil vi sende deg en påminnelse om arrangementet
  4. 5 dager før arrangementsstart vil vi sende deg nok en påminnelse 

FAKTURERING

Vi fakturerer kurspris og evt. tillegg/dagpakke med 14 dagers betalingsfrist.

MEDLEMSRABATT 

Personlige medlemmer og ansatte i bedrifter som har bedriftsmedlemskap i våre foreninger vil som en medlemsfordel få rabatt på kursprisen ved deltakelse på respektive foreningers arrangement. 

VOLUMRABATT/BEDRIFTSRABATT

Volumrabatt: Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.
Bedriftsrabatt: Ønsker du å samle flere enn 15 personer fra din bedrift i samme møterom for felles deltagelse? Meld inn navn, e-post og mobilnummer for hver medarbeider som deltar, og få 50% rabatt på alle deltagere. Hver og en vil i ettertid få tilgang til sin egen MIN SIDE funksjon med dokumentasjon fra arrangementet.

EVALUERINGSSKJEMA 

Vi ønsker alltid å forbedre oss! Alle som deltar på våre arrangement vil etter endt kurs motta evalueringsskjema på e-post.

PÅMELDINGSREGLER 

Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.

AVBESTILLINGSREGLER 

Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon.

AVLYSNING 

Ved manglende påmelding, sykdom eller andre uforutsette årsaker forbeholder vi oss retten til å avlyse arrangementet. Vi gir i slike tilfeller beskjed til påmeldte deltakere minimum 21 arbeidsdager i forveien. Deltakerpris blir da refundert i sin helhet. Merk at reisekostnader knyttet til deltakelse ikke refunderes. Vi anbefaler derfor at du venter med å bestille reise, hvis mulig, til 21 arbeidsdager før arrangementet.

BEDRIFTSINTERNE KURS 

Vi gjennomfører gjerne bedriftsinterne kurs. Kontakt oss for informasjon og tilbud.

Fakturainformasjon

HVORDAN SENDE FAKTURA TIL OSS?

Vi kan motta faktura i følgende format:
1. E-faktura (EHF – elektronisk handelsformat. Se organisasjonsnummer)
2. Faktura i PDF format som vedlegg til e-post (husk ett pdf-vedlegg pr. mail)

Alle fakturaer inn til oss skal inneholde referanse til kontaktperson hos oss, og/eller vårt arrangementsnummer/prosjektnummer.

For bedrifter som enda ikke har mulighet til å fakturere oss via EHF eller e-post, så benyttes post.
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker.

Quality Norway AS, org.nr. 979 913 273, PDF-faktura til: qualitynorway@ebilag.com

Ved spørsmål, send mail til faktura@qualitynorway.no eller ring oss på 67 52 60 10.