Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Bygg-plan-bygningsloven-Jus

Plan- og bygningsloven – Søknad om byggetillatelse

I dette 2-dagers nettkurset innen Plan- og bygningsloven vil du lære å sette krav om og til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.
Vi fokuserer på hva som må til for å få søknaden til å holde på første forsøk.

 • 27.09.2021–28.09.2021
 • 1,5 DAG
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus
 • 27.09.2021–28.09.2021
 • 1,5 DAG
 • Interaktivt nettkurs

Dette arrangementet er avsluttet.

Plan- og bygningsloven (pbl), byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav om og til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.

Alt for mange opplever problemer når de søker om tillatelse for å bygge.
De opplysningene kommunen behøver for å behandle søknaden mangler rett og slett, og det blir stopp og ingen tillatelse, selv om selve prosjektet kan være greit.
I beste fall blir prosjektet sterkt forsinket. Ofte er det vanskelig å forstå at det manglet noe i søknaden og vedleggene.

Vi går blant annet igjennom det som skal til for at søknaden holder

 • Hva er søknadspliktig og hva er ikke
 • Hvem gjør hva
 • Søknadsprosessen
 • Byggeprosessen, nybygg, ombygging og rehabilitering
 • Kvalitetssikring og kontroll
 • Byggverket
 • Aktørene og ansvar
 • Hjelpemidlene, (elektronisk søknad, Byggsøk, blanketter og vedlegg)

Utgangspunktet er at kommunen får de opplysningene den trenger og at den gir tillatelse på bakgrunn av de opplysningene den får. Det setter krav til at opplysningene er de riktige og at ikke noe er glemt. Stor vilje til å bistå fra enkelte kommuner fører til overraskelser og negative erfaringer når man søker i andre kommuner. Det oppleves som tilfeldigheter og forskjellsbehandling. Men, reglene er de samme. Det går an å følge dem og få rask behandling av de gode prosjektene.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gustav Pillgram Larsen

Daglig leder, Gustav Pillgram Larsen AS

Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

Dato og tid

 • Dag 1: 27.09.2021 10:0016:00
 • Dag 2: 28.09.2021 09:0013:00

Program

Dag 1 – 27.09.2021

09.45 Vi kommer oss på nett
10.00 Innledning
• Hensikt med byggesak
• Samfunnskostnader ved feil
• Kommunikasjonsformer
11.00 Hovedelementene i søknaden
• Byggeriet
• Aktørene
• Prosess, kvalitetssikring og kontroll
• Søknadens form og oppdeling
• Dispensasjon gruppediskusjon/summestund
12.30 Lunsj
13.00 Innholdet i søknad og kommunikasjon
Hva er søknadspliktig og hva er ikke?
• Hva krever ansvarlige foretak?
• Hva kan tiltakshaver forestå?
• Dialogen og forhåndskonferansen
Prosess, kvalitetssikring og kontroll
Byggeriet
• Hva må beskrives?
• Arbeider i bestående byggverk
• Når tiltaket ikke stemmer med reglene
Aktørene og ansvar
• Søker, prosjekterende, utførende og kontrollør
• Utdanning og praksis
• System
• Godkjenning
Gruppediskusjon/summestund
16.00 Avslutning dag 1

Dag 2 – 28.09.2021

08.45 Vi kommer oss på nett
09.00 Søknaden og dokumentasjonen
• Når det kreves ansvarlige foretak
• Når tiltakshaver kan forestå
Byggsøk
• Elektronisk verktøy online eller offline
Blankettene
• ”Dumme” blanketter, (og utfyllbare?)
Vedleggene
Når reglene ikke passer
Gruppediskusjon/summestund
Oppsummering
13.00 Kursavslutning

 

 

 • «Godt og nyttig kurs!»
 • «En meget strukturert gjennomgang av et stort og komplekst regelverk»
 • «Meget dyktig foreleser med høy kompetanse innenfor fagfeltet»
 • «God oversikt over byggesaksbehandling og byggesøknader, og utvikling over tid»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Målgruppe

 • De som skal stå for søknad om tillatelse
 • Innkjøpere som må vite hva som skal kontraheres
 • Alle som jobber med byggesak i kommuner og i næring

Målgruppe

 • De som skal stå for søknad om tillatelse
 • Innkjøpere som må vite hva som skal kontraheres
 • Alle som jobber med byggesak i kommuner og i næring