Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Kurs i KTF-standarden

– Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg

Lær bruken og viktigheten av KTF-standarden. Standarden, som er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene, er allerede brukt som arbeidsverktøy i flere store og mindre byggeprosjekter.

 • 28.02.2024
 • 09.30-15.15
 • Interaktivt nettkurs
 • Kran og løft
 • 28.02.2024
 • 09.30-15.15
 • Interaktivt nettkurs
 • Kurspris fra kr 4 800,-

Du lærer

 • Krav som stilles til løfteutstyr og hvordan man kan oppfylle kravene på en trygg og effektiv måte
 • Betydningen for sikkerheten til arbeidstakere og materielle verdier
 • Hvordan kan liv og helse sikres ved løfteoperasjoner i bygg og anlegg
 • Fallende gjenstander og ulykker
 • Eksempler på beste praksis
 • Krav som stilles til løfteutstyr og hvordan man kan oppfylle kravene på en trygg og effektiv måte

Kurset er basert på revidert utgave av KTF standarden” Sikker bruk av løfteutstyr”, som kom i november 2023.

Formål

Formålet med standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap, og ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anleggsbransjen.

Hensikt

KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav. Standarden er basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i norsk industri, bygg og anlegg.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Stor etterspørsel

Stadig flere bedrifter tar i bruk KTF-standarden som en del av sitt HMS arbeide. Vi har den siste tiden opplevd stor etterspørsel etter kunnskap rundt temaer som belyses i KTF-standarden og håper derfor kurset vil gi en grundig og nyttig gjennomgang av de viktigste prinsippene når det gjelder sikre løft i bygg og anlegg.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som gjennom sitt arbeid har ansvar eller er involvert i løfteoperasjoner

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av KranTeknisk Forening.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference. Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Endre Johannes Fuglset

Daglig leder, Norsk Maskinkontroll AS

Endre er daglig leder av Norsk Maskinkontroll. Han har bred erfaring og spesialkompetanse innen faget. Vi kan blant annet nevne:

 • Tidligere Faglig leder for Norsk Hydro’s Sakkyndige Virksomhet
 • Utarbeidet løftehåndbøker på en rekke bedrifter onshore/offshore
 • Deltager i en rekke utvalg i KranTeknisk Forenings virksomhet
 • Tidligere styreleder i KranTeknisk Forening
 • Foreleser på kontrollørkurs i regi av KranTeknisk Forening
 • Løfterådgiver Skanska Norge
 • Utførelse av HMS kontroll og rutineoppbygging for en rekke norske bedrifter
 • HMS/KS ansvarlig ILC-Construction AS

Dato og tid

 • 28.02.2024 09:0015:15

Program

08.45   Vi kommer oss på nett

09.00   Innledning

 • Informasjon om KTF
 • Bakgrunn for KTF standarden

09.10   Hvilke krav i regelverket må du kjenne til?

 • Lover og forskrifter
 • KTF-standarden
 • Løfteveilederen

10.00   Sikker bruk av løfteutstyr

 • Ledelse av løfteoperasjoner
 • Planlegging og risikovurdering
 • Sikker utførelse
 • Kommunikasjon

10.45   Hvordan oppbevare og organisere løst løfteutstyr

 • Oppbevaring / lagring
 • Kasseringsregler
 • Stropper påmontert last fra leverandør

11.30   Lunsj

12.15   Ansvarsfordeling av løft og logistikk

 • Hoved bedrift
 • Arbeidsgivere
 • Roller

13.00   Hva bør du vite om vedlikehold og kontroll av løfteutstyr

 • Daglig kontroll og oppfølging av løfteutstyret
 • Dokumentasjon og merking av løst løfteutstyr
 • Annet utstyr som løftes

13.30   Kompetansekrav

 • Sertifisert og dokumentert opplæring
 • Utstyrspesifikk opplæring
 • Vedlikehold og verifikasjon av kompetanse

14.30   Hvordan gjennomføre personløft? – endring fra 01.01.24

 • Personløft med kraner beregnet og godkjent for formålet
 • Unntaksviseløft av personer

15.00   Oppsummering og spørsmål

15.15   Slutt

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Totalpris
Kr 4 800,- for medlemmer av KranTeknisk Forening
Kr 5 300,- for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Digital tilgang til presentasjoner

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av KranTeknisk Forening, les mer her

Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Arrangør

association
association

Nettkurs

Arrangør

association
association