Stilling ledig

Kategori: Aktuelt

Publisert: 05. mars, 2021


Author name

Monica H. Grønli

Stilling ledig

Kategori: Aktuelt

Publisert: 05. March, 2021

Author name

Monica H. Grønli

Vi søker etter Digitale møteledere

Quality Norway leverer et betydelig antall nettbaserte arrangementer og søker i den forbindelse etter digitale møteledere som vil engasjeres på timebasis.

Som digital møteleder vil du administrere og lede kurs og konferanser og være vårt ansikt utad overfor deltakere og forelesere.

Vi bruker primært verktøyene Teams og Zoom. Andre verktøy vurderes fortløpende.

Vi søker deg som vil se det som en utfordring å ta del i vårt tilbud av arrangementer med høyt faglig innhold og faglig dyktige mennesker innen en rekke fagområder.

Arbeidsoppgaver

 • skal i samarbeid med kurseiere sjekke at alt av invitasjoner og kursdokumentasjon er sendt ut til deltagere på forhånd
 • gjøre deg kjent med kjøreplan, agenda og forelesere for kurset
 • sørge for at alt teknisk fungerer og at vi er klar og «på lufta» i henhold til plan
 • «Ta imot» deltagere når de logger seg på
 • Sørge for at forelesere er på plass og godt informert om kjøreplan
 • Ønske velkommen, presentere QN, kurset, kjøreplan, forelesere og hvordan bruke verktøyet
 • Presentere foreleser(e) både før og under kurset når nye forelesere kommer inn
 • Etablere og administrere grupperom, lede folk inn og ut av grupperommene, assistere foreleser(e) i forhold til arbeid i grupperom
 • Ta imot meldinger og beskjeder fra deltagere underveis – formidle dette til foreleser eller riktige funksjoner hos oss
 • Sørge for at kursets tidsplan blir overholdt så godt som mulig
 • Avslutte kurset og gi nødvendig sluttinformasjon til deltagere
 • Foreta en oppsummering og evaluering sammen med hovedforeleser
 • Sammen med Quality Norway, kontinuerlig jobbe for å forbedre våre prosesser, rutiner og tekniske løsninger

Kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper og gjerne også erfaring med bruk av
  • Teams
  • Zoom
  • Sharepoint, Word, Excel og Powerpoint
 • Vi ser gjerne at du også har erfaring med bruk av filmkamera og redigeringsprogrammer for lyd og bilde. Vi kjører live streaming sendinger og trenger assistanse også på dette området
 • Du er interessert i teknologi og nye digitale verktøy
 • Behersker norsk svært godt (muntlig og skriftlig)
 • Behersker engelsk godt (muntlig og skriftlig)

Personlige egenskaper

 • Du er utadvendt og svært serviceminded
 • Tåler stress, tar ansvar og finner løsninger
 • Du trives med å jobbe selvstendig, ta beslutninger og gjennomføre
 • Du bruker aktivt digitale verktøy for å lære deg nye ting

Arbeidsomfang, tid og sted

Vi vil leie inn ressurser ved behov på timebasis. Vi vil spørre deg i god tid i forkant om du kan ta oppdraget. Oppdragene starter normalt på morgenen. Noen oppdrag varer 4-5 timer, andre hele dagen. Vi kan ikke gi garantier for volum per uke, men estimerer 10-15 timer som normalt. Arbeidssted vil primært være i våre studio på Lysaker, Fornebuveien 37.

Godtgjørelse

Du vil lønnes på timebasis og vi blir enige om timelønn ved etablering av avtale.
Er du ivrig etter å lære av dyktige forelesere? Her har du mulighet til å gratis å delta på forelesinger, kurs og konferanser innen en rekke fagområder. Se gjerne på www.qualitynorway.no

Interessert?

Send kort søknad, vedlagt din CV til daglig leder Arild Nybø på arild.nybo@qualitynorway.no
Vi vurderer og etablerer avtaler med aktuelle kandidater fortløpende.

Relaterte artikler

Skadeundersøkelser på bygg – kan vi nok om det?

Hvordan er egentlig kunnskapen om bygningsskader blant de som jobber med det? Tidligere undersøkelser fra Mycoteam viser at om lag halvparten av alle vannskader som er meldt inn, blir håndtert feil. Fra 2010-2020 ble det meldt inn 932 728 vannskader til forsikringsselskapene i Norge. Det tilsvarer om lag 85 000 i snitt pr. år, ifølge tall fra […]

GDPR – Hvordan sikre etterlevelsen av personvernreglene

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Med innføringen av GDPR i 2018 fikk vi nye personvernregler som er mer detaljerte og mer omfattende enn de vi hadde tidligere. GDPR har betydning for både offentlig og privat sektor fordi forordningen skjerper kravene […]

Arbeidsgivers dokumentasjonskrav ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Av Anniken Iversen, Advokat MNA, Advokatfellesskapet Lovende For at en oppsigelse skal ha saklig grunn må arbeidsgiver kunne dokumentere de forholdene som begrunner oppsigelsen. I denne artikkelen får du vite hva som bør inngå i dokumentasjonen. Arbeidsmiljøloven er en sosial vernelov og det stilles strenge krav til dokumentasjon dersom arbeidsgiver skal gå til oppsigelse av […]

Kunnskap som øker verdien din