Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

TEK17 – Byggteknisk forskrift

Ved å delta på dette kurset lærer du alt du bør vite om byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer.
Meget omfattende kurshefte er inkludert i kursavgiften!

 • 17.10.2023–18.10.2023
 • 1,5 DAG
 • Thon Hotel Vika Atrium
 • Jus
 • 17.10.2023–18.10.2023
 • 1,5 DAG
 • Thon Hotel Vika Atrium
 • Fra 7800,-

Foretakene må følge gjeldende byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer må være a jour med TEK17. Eldre løsninger holder ikke.

Endringene fra tidligere forskrift skal være en del forenklinger og innsparinger. På mange områder er det likevel skjerpelser og endret tilnærming. TEK17 skulle gjøre det mulig med innsparinger på over 100 000 kr for en bolig. Innsparinger kan det være for alle bygningskategorier. Endringer vil uansett gjelde for alle byggverk.  Noen bygninger må ha endret bygningskropp når TEK17 gjelder.  Forskriften klargjør dokumentasjonsomfanget, som dermed i praksis økte i forhold til eldre forskrift.

Med TEK17 halvparten av forskriftskapitlene endret. Alle kapitlene har justert veiledning – og har nye preaksepterte ytelser (ytelser angitt av Direktoratet for byggkvalitet), som ikke alltid stemmer med forskriftsteksten.  Preaksepterte ytelser binder nå faktisk som forskrift. Mange av dem kan det være veldig vanskelig å analysere seg rundt.

Det er kommet nye bestemmelser og endringer siden TEK17 kom.  Det er lagt vesentlig mer vekt på klima og miljø, bla. med eget kapittel om klima og livsløp. Det siste er bla. at nye bygg må bygges slik at de senere kan demonteres, og at materialer skal kartlegges for ombruk ved større arbeider i eksisterende bygg. Kravet til sortering av avfall på byggeplass økes. Det er nå krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg. Alle disse kravene gjelder nå (det er gitt overgangsordning).

Kurset tar opp alle sider av TEK17, og har med de viktigste preaksepterte ytelsene.

Reglene om installasjoner og heiskontroll inngår ikke.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening.
Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gustav Pillgram Larsen

Daglig leder, Gustav Pillgram Larsen AS

Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

Dato og tid

 • Dag 1: 17.10.2023 09:0017:15
 • Dag 2: 18.10.2023 08:3013:00

Program

Dag 1

Fra 08.30 Kursregistrering

09.00 Kursstart

Byggteknisk forskrift, TEK17

 • Oversikt over TEK17
 • Hva gjelder når?

Dokumentasjon

 • Alt skal dokumenteres
 • Produktkrav og -dokumentasjon
 • FDVdokumentasjon

Grad av utnytting, beregnings og måleregler

Sikkerhet mot naturpåkjenninger

 • Personlig og materiell sikkerhet
 • Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Opparbeidet uteareal (og plassering av byggverk)

 • Universell utforming – krav til uteoppholdsarealer
 • Krav til atkomst og parkering
 • Plassering av byggverk

11.30 – 12.30 Lunsj

Planløsning og bygningsdeler i byggverk

 • Krav til universell utforming – hva innebærer det?
 • Krav til tilgjengelig boenhet – hva utløser krav og hvordan dekker vi kravene?

Ytre miljø

 • Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse
 • Utvalgte naturtyper
 • Byggavfall

Konstruksjonssikkerhet

17.15 Slutt

 

Dag 2

08.30 Kursstart

Sikkerhet ved brann

 • Risikoklasser og brannklasser
 • Bæreevne og stabilitet ved brann
 • Spredning av røyk og ild – hvordan forhindre spredning og smitte
 • Utfordringer knyttet til universell utforming
 • Hensyn til beboere/brukere med nedsatt funksjonsevne
 • Automatiske slokkeanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Tilrettelegging for slokking og redning

Miljø og helse

 • Radonforebyggende tiltak
 • Innemiljø – fokusområder
 • Krav til frisklufttilførsel i våre bygg
 • Lyd, lys, fukt

Energi

 • Energitiltak
 • Energiramme
 • Energikilder – krav til bærekraft

Installasjoner og anlegg

Ikrafttreden

13.00 Slutt

«Svært fyldig kurs.»

«Tack för en trevlig kurs. Givande och trevligt :)»

«Synes kurset var både relevant og interessant. God foredragsholder som med anekdoter og innspill gjorde stoffet mer fengende. «

«Kurset var veldig fint. Flott at vi fikk pdf utgave også. Foreleser forteller på en måte slik at det er greit å følge med. «

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
7800,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
8660,- for ikke-medlemmer
Inkluderer kurshefte, kursbevis og tilgang til presentasjonene.

900,-
Pris for dagpakke pr dag (lunsj/bevertning) – obligatorisk

Kurshefte
Meget omfattende kurshefte er inkludert i kursavgiften

Inkludert

 • Kursbevis
 • Tilgang til presentasjoner
 • Omfattende kurshefte

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Målgruppe

 • Prosjekterende
 • Anleggsledere
 • Formann/bas
 • Byggmestere
 • Søkere
 • Innkjøpere som må vite hva som skal kontraheres
 • Alle som jobber med byggesaker i kommuner og næring

Målgruppe

 • Prosjekterende
 • Anleggsledere
 • Formann/bas
 • Byggmestere
 • Søkere
 • Innkjøpere som må vite hva som skal kontraheres
 • Alle som jobber med byggesaker i kommuner og næring