Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Uavhengig kontroll etter Plan- og bygningsloven (Oslo)

I dette kurset vil du lære mer praktiske rutinemaler for kontrollforetaket, og hva som kreves for sentral godkjenning.

Kvalitetssikring er påkrevd i alle tiltak, og det skal føres kontroll på de viktige og kritiske områdene. Dette legger sterk vekt på kvalitetssikring, og kurset vil ta opp dette som grunnlag for kontrollen. Kurset vil også gjennomgå praktiske rutinemaler for kontrollforetaket, samt hva som kreves for å erklære ansvar for kontrollen.

 • 14.11.2023–15.11.2023
 • 1,5 DAG
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
 • Jus
 • 14.11.2023–15.11.2023
 • 1,5 DAG
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
 • Fra 7800,-

Når det kreves ansvarlige foretak, må det gjennomføres uavhengig kontroll i søknadspliktige tiltak. Disse tiltakene skal kontrolleres på viktige og kritiske områder, og dette fører til en rekke formelle og praktiske oppgaver i byggesaken for alle som jobber med søknadspliktige arbeider, ikke bare for de som skal utføre kontrollen.

Vi går blant annet igjennom

 • Hva som skal kontrolleres
 • Hvem som kan kontrollere det
 • Hvordan kontrollen gjennomføres
 • Når det skal kontrolleres
 • Når kontrollen skal dokumenteres

Bakgrunn

Uavhengig kontroll er en sentral del av plan- og bygningsloven i Norge. Det er en systematisk kontroll av byggverk som utføres av en uavhengig kontrollør, som skal sikre at byggverket er bygget i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Kontrollen er pålagt både for prosjektering og utførelse av byggverk, og skal gjennomføres av uavhengige fagpersoner med relevant kompetanse.

Formålet med uavhengig kontroll er å øke kvaliteten og sikkerheten på byggverk, samt å redusere risikoen for feil og mangler. Det er også et viktig verktøy for å forebygge skader og hindre konflikter mellom byggherre, entreprenører og myndigheter.

Uavhengig kontroll er en plikt for alle byggverk som er omfattet av plan- og bygningsloven. Det er byggherrens ansvar å sørge for at kontrollen blir gjennomført, og å dokumentere at kontrollen er utført. Dette er viktig for å sikre at byggverket er trygt og holdbart, og at det er i samsvar med gjeldende regelverk.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA. Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gustav Pillgram Larsen

Daglig leder, Gustav Pillgram Larsen AS

Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

Dato og tid

 • Dag 1: 14.11.2023 10:0016:00
 • Dag 2: 15.11.2023 09:0013:00

Program

Dag 1

Fra 09.30 Kursregistrering
10.00 Innledning
• Hvorfor KS og kontroll
• Samfunnskostnader ved feil
• Hvor er kravene?
• Kontroll er bare uavhengig kontroll, ikke egenkontroll
Hva – Hvem – Hvordan – Når – Når
HVA skal kontrolleres?
– obligatorisk kontroll
– pålegg fra kommunen
HVEM kan kontrollere?
– Sentral godkjenning
– Uavhengighet
HVORDAN skal det kontrolleres
NÅR skal det kontrolleres
NÅR skal det dokumenteres
Kvalitetssikring, hovedkrav for kvalitet
• prosjektering
• utførelse
• kontroll
12.00 Gruppediskusjon: kvalitetssikring
13.00 Lunsj
14.00 Hva skal kontrolleres
• Kvalitetssikringen
– rutinene
– hjelpemidlene
– innsyn i foretakssystem
• Kontrollområdene
– fukt og lufttetthet i boliger
– prosjektering
– utførelse
– produksjonsunderlaget
– bygningsfysikk
– konstruksjonssikkerhet
– geoteknikk
– brannsikkerhet
• Forholdet til Norsk Standard
14.30 Gruppediskusjon: hva skal kontrolleres (m kaffe)
15.00 Kommunens saksbehandling
• Uavhengigheten
• Tilsyn
• Sanksjoner
16.00 Avslutning dag 1

Dag 2

09.00 Kontroll i seks trinn
• Varsel og dokumentasjon
• Gjennomgang av dokumentasjon
• Gjennomføre inspeksjon
• Rapportering
• Lukket avvik eller ny vurdering
• Sluttrapport og kontrollerklæring
Kontroll i tiltaksklasse 1
Kontroll i tiltaksklasse 2 og 3
Sluttkontroll
10.30 Gruppediskusjon: rutinemaler (m kaffe)
11.30 Avviksbehandling
Sentral godkjenning
• Krav til kontrolløren
• Uavhengighet
• Organisering av kontrollforetak
• Rutiner og ledelse
• Ansvar
• Privatrett og offentlig rett
• Ansvarets avgrensning
• Grensesnitt
12.30 NS 8404 – Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll
13.00 Avslutning

 

«Kursholder med lang og bred erfaring.»

«Var fint at det var åpent for å komme med innspill og diskutere litt underveis.»

«Perfekt lengde på kurset. Nok tid til å få en god innføring.»

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
7800,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
8660,- for ikke-medlemmer
Inkluderer omfattende kurshefte (digitalt), kursbevis og tilgang til presentasjonene.

900,-
Pris for dagpakke pr dag (lunsj/bevertning) – obligatorisk

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening. Les mer her.

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Målgruppe

 • De som skal utføre kontroll
 • De som skal kontrolleres
 • Bestillere
 • Eiendomsforvaltere
 • Private saksbehandlere
 • Offentlige saksbehandlere

Målgruppe

 • De som skal utføre kontroll
 • De som skal kontrolleres
 • Bestillere
 • Eiendomsforvaltere
 • Private saksbehandlere
 • Offentlige saksbehandlere

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Plan- og bygningsloven og forskriftene (Oslo)

Dette grunnkurset dekker reglene for byggesaker og bygging, og det vil bli gjennomgått en rekke endringer som har blitt gjort i regelverket. Fra årsskiftet har det vært viktige lovendringer som påvirker tiltak i eksisterende byggverk, og det er nå tydeligere plikter for byggeiere, som gir både skjerpelser og lettelser.

Arrangør

association

Kurs

Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Plan- og bygningsloven – Søknad om byggetillatelse (Oslo)

Dette kurset vil gi deg opplæring i de nødvendige opplysningene som må inkluderes i en byggetillatelsessøknad til kommunen, samt kravene som må oppfylles. Fokuset vil være på å sikre at søknaden blir godkjent ved første forsøk, ved å veilede deg i hva som må inkluderes for å oppfylle kravene. «En meget strukturert gjennomgang av et stort og komplekst regelverk»

Arrangør

association

Kurs

Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og privat sektor, enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden. Vi ber deltakerne ta med standard NS 8405 og NS 8406.

Arrangør

association