Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

World Class Maintenance – Vedlikeholdsingeniør 2023

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa

Ta din karriere ett skritt videre! Sørg for å få nødvendig kompetanse, øke produktiviteten og redusere kostnadene.

En vedlikeholdsingeniør er ansvarlig for å implementere og overvåke vedlikeholdsprogrammer basert på WCM-prinsipper. Deres hovedmål er å øke produktiviteten, redusere kostnadene og øke sikkerheten ved å forbedre vedlikeholdsprosessene.

 • 08.05.2023–09.10.2023
 • 5 moduler - 13 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Vedlikehold industri
 • 08.05.2023–09.10.2023
 • 5 moduler - 13 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Fra 51200,-

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig vedlikeholdskompetansekompetanse!

 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikeholds- og produksjonsutvikling.
 • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • Kurset er godkjent som det teoretiske grunnlaget for akkreditert sertifisering av vedlikeholdstekniker
 • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli akkreditert sertifisert

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?
Hva gjør din bedrift for å opprettholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?

Kompetanseprogrammet er utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Programmet bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.

Les mer om World Class Maintenance her.

Du vil lære og få kompetanse i følgende

 • Sikre implementering av vedlikeholdsstrategier og -policyer;
 • Planlegge vedlikeholdsoppgavene innenfor sitt ansvarsområde, definere nødvendige ressurser og organisere dem;
 • Organisere, styre og utvikle vedlikeholdsressursene: personell, materiell og utstyr;
 • Sikre samsvar med forskrifter og prosedyrer knyttet til sikkerhet, helse og miljø;
 • Sikre at vedlikeholdsoppgavene er teknisk og økonomisk virksomme og effektive basert på gjeldende teknologi;
 • Delta i de tekniske sidene ved kontrakter og anskaffelsesprosesser og styre kontraktørenes ytelse;
 • Kommunisere med alle nødvendige partnere, for eksempel ansatte, kontraktører, kunder og leverandører.

Mål

Vedlikeholdsingeniør skal lære og forstå grunnleggende begreper, teorier, teknikker og metoder og bli i stand til å anvende kompetanseområdet i sitt arbeide og analysere og evaluere resultatene.

Kursopplegg og materiell

Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.
Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, standarder, notater etc i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

Eksamen og sertifisering

Sertifisert kompetanse er basert på lærings-, utviklingsprosesser, yrkeserfaring, opplæring og eksamen.

Kurset er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdsingeniør med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifisering som vedlikeholdsingeniør dersom øvrige krav til utdannelse og yrkeserfaring er oppfylt.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsingeniør (punktene B1 – B9). NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset
og er ansatt på Institutt for maskinteknikk
og produksjon ved NTNU. Han har sin
sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra
NTH. Han har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon
NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold.
I de siste 10 årene har han blant
annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter,
vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av
vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0,
prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0.
Han underviser studenter både på master
og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.
Han har tidligere vært senior rådgiver ved
SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for
sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet
flere større forskningsprosjekter både
nasjonalt og internasjonalt. Per Schjølberg
er også en aktiv deltaker innen internasjonalt
arbeid. Han er styremedlem av
IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319
Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14
maintenance engineering.
Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).
Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter
og bedrifter innfor sitt fagområde,
og blir ofte benyttet som foredragsholder
og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Modul 1 - dag 1: 08.05.2023
 • Modul 1 - dag 2: 09.05.2023
 • Modul 1 - dag 3: 10.05.2023
 • Modul 2- dag 1: 30.05.2023
 • Modul 2 - dag 2: 31.05.2023
 • Modul 2 - dag 3: 01.06.2023
 • Modul 3 - dag 1: 29.08.2023
 • Modul 3 - dag 2: 30.08.2023
 • Modul 3 - dag 3: 31.08.2023
 • Modul 4 - dag 1: 26.09.2023
 • Modul 4 - dag 2: 27.09.2023
 • Modul 4 - dag 3: 28.09.2023
 • Modul 5- dag 1: 09.10.2023 14:0019:00

Program

Tid/sted

Modul 1: 8. – 10. mai 2023, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 2: 30. mai – 1. juni 2023, Bedriftsbesøk svensk industri
Modul 3: 29. – 31. august 2023, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 4: 26. – 28. september 2023, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 5: 9. oktober 2023 – Eksamensforberedelser (denne datoen kan bli endret)

Program under utarbeidelse.

Kurs World Class Maintenance

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 2 og 3:
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 295,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR012138.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris

51200,- + mva
Pris for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

56900,- + mva
Pris for ikke-medlemmer

1950,- + mva
Pris lunsj og bevertning for 3 dager (obligatorisk) per modul 1, 3 og 4

600,- + mva
Pris for påmeldte deltakere per kursmiddag på henholdsvis modul 1, 3 og 4

Modul 1, 3, 4 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 2 på kr 13.500,- + mva for hotell, transport og bespisning (dette faktureres fra Quality Norway AS sammen med kursprisen og tilvalgte produkter).

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 3 og 4
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 295,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR012138.

 

Målgruppe

 • Vedlikeholdsingeniører
 • Personell innen produksjons- og prosessledelse/-ansvar
 • Prosjektledere, arbeidsledere, driftsledere/formenn og planleggere innenfor vedlikehold
 • Analytikere innen prosess og vedlikehold

Målgruppe

 • Vedlikeholdsingeniører
 • Personell innen produksjons- og prosessledelse/-ansvar
 • Prosjektledere, arbeidsledere, driftsledere/formenn og planleggere innenfor vedlikehold
 • Analytikere innen prosess og vedlikehold

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2023

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Ta din karriere ett skritt videre! Sørg for å få nødvendig kompetanse, øke produktiviteten og redusere nedetid. En World Class Maintenance (WCM) vedlikeholdstekniker er ansvarlig for å utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr og maskiner i henhold til WCM-prinsipper. Deres hovedmål er å øke produktiviteten, redusere kostnadene og øke sikkerheten ved å forbedre vedlikeholdsprosessene.

Arrangør

association

Kurs

Nyhet!

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Asset Management – forvaltning av anlegg og verdier i tråd med ISO 55000-standardene

Leder du, eller jobber i, en organisasjon som forvalter anlegg og verdier, og styrer på mål er dette kurset ideelt for deg. Kurset handler om å skape verdi fra anlegg i en organisasjon i tråd med ISO 55000-standardene, som beskriver dette.

Arrangør

association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2023/2024

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa. Ta din karriere ett skritt videre! Sørg for å få nødvendig kompetanse, øke produktiviteten og redusere nedetid. Basert på bedriftens overordnede mål er vedlikeholdslederen ansvarlig for å sikre at bedriften har den tilgjengelighet, kapasitet og sikkerhet som kreves. Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset.

Arrangør

association