Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2022/2023

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse!

Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset.

 • 22.11.2022–20.03.2023
 • 5 moduler - 13 dager
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Vedlikehold industri
 • 22.11.2022–20.03.2023
 • 5 moduler - 13 dager
 • Storefjell Resort Hotel, Gol
 • Fra 51200,-

Kurset vil gi både en generell og på enkelte områder detaljert innføring i moderne vedlikehold (World Class Maintenance).

I dette kurset vil vedlikehold og driftssikkerhet bli betraktet som en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Det vil bli lagt stor vekt på effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen og opplæring i moderne vedlikeholds- og pålitelighetsteknikker, samt om grunnlaget i WCM. Kurset vil bygge på moderne fundamenterte teorier innenfor moderne vedlikehold. Det vil bli trukket frem en rekke praktiske eksempler og føringer fra ledende globale bedrifter.

 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon
 • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset
 • Hold deg oppdatert innen vedlikehold
 • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert

Mål

Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, teknikker, analysemetoder, konsepter og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet.

Kursopplegg

Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.
Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, standarder, notater etc i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

Sertifisering

Kurset er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdsleder med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifise-ring og IPC-sertifisering (International Personnel Certification) som vedlikeholdsleder dersom øvrige krav til utdannelse og yrkes- og ledererfaring er oppfylt.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdsledelse (punktene C1 – C7) og normative krav  for IPC-sertifisering av Maintenance Management. NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av  vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold.
Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset
og er ansatt på Institutt for maskinteknikk
og produksjon ved NTNU. Han har sin
sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra
NTH. Han har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon
NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold.
I de siste 10 årene har han blant
annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter,
vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av
vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0,
prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0.
Han underviser studenter både på master
og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.
Han har tidligere vært senior rådgiver ved
SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for
sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet
flere større forskningsprosjekter både
nasjonalt og internasjonalt. Per Schjølberg
er også en aktiv deltaker innen internasjonalt
arbeid. Han er styremedlem av
IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319
Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14
maintenance engineering.
Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).
Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter
og bedrifter innfor sitt fagområde,
og blir ofte benyttet som foredragsholder
og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Modul 1 - dag 1: 22.11.2022
 • Modul 1 - dag 2: 23.11.2022
 • Modul 1 - dag 3: 24.11.2022
 • Modul 2- dag 1: 10.01.2023
 • Modul 2 - dag 2: 11.01.2023
 • Modul 2 - dag 3: 12.01.2023
 • Modul 3- dag 1: 07.02.2023
 • Modul 3 - dag 2: 08.02.2023
 • Modul 3 - dag 3: 09.02.2023
 • Modul 4 - dag 1: 06.03.2023 17:00
 • Modul 4 - dag 2: 07.03.2023
 • Modul 4- dag 3: 08.03.2023 20:00
 • Modul 5 - dag 1: 20.03.2023 14:0019:00

Program

Tid/sted

Modul 1: 22. – 24. november 2022, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 2: 10. – 12. januar 2023, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 3: 7. – 9. februar 2023, Storefjell Resort Hotel, Gol
Modul 4: 6. – 8. mars 2023 2023, bedriftsbesøk svensk industri
Modul 5: 20. mars 2023 , eksamensforberedelser, sted ikke fastsatt

Program

Modul 1: 22. – 24. november 2022

Tirsdag 22. november

09.30 Registrering

VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET        

10.00 Velkommen og innledning

11.00 Sertifisering dom vedlikeholdsleder

13.00 Lunsj

14.00 Risk Management, plant performance and safety

17.00 Meld. St. 27 (2016-2017) – Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende

18.00 Slutt for dagen

20.00 Felles middag

Onsdag 23. november

VEDLIKEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET

08.30 Vedlikehold og driftssikkerhetsbegreper

10.30 Vedlikeholdsmål, målstyring og strategi

11.30 Innføring i World Class Maintenance og Industri 4.0 – Maintenance 4.0

09.30 Vedlikeholdsstyring

12.15 Vedlikeholdsindikatorer og OEE

13.00 Lunsj

14.00 Vedlikeholdsindikatorer og OEE

15.00 Vedlikeholdsaudit og benchmarking

16.00 Erfaringer fra en fremtidsrettet bedrift

17.30 Slutt for dagen

Torsdag 24. november

PRODUKSJON

08.30 Produksjon, styring og vedlikehold for pålitelig og effektiv drift

             Indikatorer for god drift

             Logistikk 4.0 og case

             Analyse av industrielle prosesser

13.30 Oppsummering, lunsj og avreise

 Modul 2: 10. – 12. januar 2023

Tirsdag 10. januar

09.00 Repetisjon fra Modul 1

PÅLITELIGHET

09.30 Innføring i pålitelighetsteknikk

            Tilgjengelighet innen vedlikehold

            Teknikker og metoder innen tilgjengelighet

13.00 Lunsj

14.00 Systemanalyser

            Analytiske teknikker

18.00 Slutt for dagen

Onsdag 11. januar

PÅLITELIGHET

08.30 Klassifisering av utstyr

             RCM

             Feilanalyse og sikker jobb analyse

             Risiko og sikkerhet

             Digital tvilling

13.00   Lunsj   

BESLUTTNINGSTØTTESYSTEMER  

14.00 Støttesystemer, analyser og prediksjon

14.30 Vedlikeholdsstyringssystem

16.00 Erfaringer med World Class Maintenance og kompetanseheving

17.30 Slutt for dagen         

Torsdag 12. januar

FEILSØKNING OG TILSTANDSKONTROLL

08.30 Moderne verktøy for tilstandskontroll

             Industri 4.0 og smart vedlikehold

             Prediksjon

             Tilstandskontroll for å sikre bærekraftig produksjon

              Tilstandskontrollens (performance mesaurement) viktighet i den skjulte fabrikk

13.30 Oppsummering, lunsj og avreise

Modul 3: 7. – 9. februar 2023

Tirsdag 7. febraur

09.00 Repetisjon fra Modul 2

09.30 Digitalisering og prosessmodellering

11.30 Sensorer og senorstyring

13.00 Lunsj

14.00 Titania sin vei mot WCM

16.00 Asset Management

16.30 Asset Management i en ledende norsk bedrift

18.00 Slutt for dagen

Onsdag 8. febraur

08.30 Indikatorer og målstyring

09.30 Vedlikeholdsorganisering og vedlikeholdsprioriteringer

10.30 Revisjonsstanser og PIT Stop

11.30 Vedlikeholdssatsninger i Europeisk industri

13.00 Lunsj

14.30 Vedlikeholdssatsninger i Europeisk industri

16.00 Kvalitet og miljø

18.30 Slutt for dagen

Torsdag 9. februar

08.30 VDMXL, competing with aging assets

13.30 Oppsummering, lunsj og avreise

Modul 4: Forelesninger etterfulgt av eksempler fra europeisk industri – mandag 6. – onsdag 8. mars 2023

Mandag 6. mars

Oppmøte Oslo S kl. 17.00

Avreise fra Oslo kl. 17.30 med buss

Ankomst Göteborg ca kl. 22.00

Tirsdag 7. januar

 Besøk hos ledende svenske bedrifter innen vedlikehold. Endelig bedriftsprogram er foreløpig ikke klart, men en av bedriftene vil være innenfor bilindustrien. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske eksempler og bedriftsbesøk.

 Onsdag 8. januar

 08.00 Bedriftsbesøk og foredrag fortsetter

Ca 20.00 Ankomst Oslo

Modul 5: Oppsummering: 20. mars 2023

14.00 Eksamenstrening og oppsummerin

19.00 Avslutning            

KEHOLD OG DRIFTSSIKKERHET

08.30 Sikkerhet og sårbarhet

09.30 Indikatorer og målstyring

10.30 Vedlikeholdsorganisering

11.30 Revisjonsstanser og PIT Stop

12.30 The Road map to the future

 

 

 

 

Øystein Ulmo, Driftsingeiør – mekaniske anlegg,  Oslo lufthavn
«Kurset i vedlikeholdsledelse ga meg nyttig faglig påfyll innen organisering, planlegging og administrasjon av vedlikehold. Jeg lærte om metodikk og verktøy som jeg kan benytte i min arbeidshverdag. I tillegg til teoretiske modeller og metoder presenteres en mengde eksempler fra norsk og europeisk industri der en ser i praksis hvordan teorien tas i bruk og gir resultater.
I tillegg er det veldig nyttig fora for å knytte kontakter på tvers av bransjer og høste erfaringer fra andre både gjennom diskusjon under forelesninger og den uformelle praten i pausene.

Pensumet og kursmateriellet er meget omfattende og for å få maksimalt utbytte av kurset og være godt forberedt på eksamen bør en bruke tiden mellom samlingene til oppsummering og repetisjon. Da vil en være godt forberedt til eksamen og sertifisering som etter min mening er verdifullt videre i arbeidslivet.»

Arne Gjerstad, Equinor
«Kurset ”Veien fram til WORLD CLASS MAINTENANCE” ga meg god mulighet for oppgradering av
kompetanse / videreutdanning innen moderne vedlikehold og vedlikeholdsstyring.
For meg var det flere faktorer ved kurset jeg syntes ga særlig motivasjon og verdi:

 • Kurset favner vidt og spenner bl.a. over både klassiske ingeniørfag og ledelsesfag
 • Det faglige innholdet / foredragsholdere leveres av både anerkjente universitets- og forskningsmiljø, konsulentbransje og industri
 • Teori kombineses med gruppearbeider med mange forskjellige problemstillinger/oppgaver og presentasjoner samt plenumsdiskusjoner/-gjennomganger
 • Man får muligheten til å bygge nettverk og utveksle erfaringer og ideer på tvers av bransjer/industrigrener
 • Kurset gir mulighet for å ta eksamen som ved bestått gir internasjonalt IPC-sertifikat som «Maintenance Manager / Vedlikeholdsleder» i henhold til Norsk/Europeisk Standard NS-EN 15628 og nyeste eksamensform for sertifisering.

For ordentlig utbytte av kurset er det viktig/fordelaktig at man også mellom selve kursmodulene studerer, repeterer/oppsummerer og gjerne gjennomfører et antall samarbeidsmøter/studiesirkler med noen av de andre deltagerne i kurset. Spesielt ved forberedelser til eksamen gir dette ekstra stor verdi.
Jeg vil anbefale alle å gå opp til eksamen og forsøke å kvalifisere seg for IPC-sertifikatet. Det krever naturligvis forberedelser, men motiverer for innsats og gir størst mulig utbytte, samtidig som et internasjonalt IPC-sertifikat er en høy annerkjennelse og dokumenterer verdifull kompetanse i henhold til Norsk / Europeisk Norm.»

Knut Rydland, Project Manager R&D, Lede AS
«Skagerak Nett tok en beslutning om å komme seg ”opp og frem” innen optimalisering av vedlikeholdsstyring sett i sammenheng med strategier for reinvesteringer. Vi vurderte kurset ”Veien frem til WCM” til å være det beste valget for å få på plass hensiktsmessig kompetanse av flere årsaker. Kurset var omfangsrikt, og det var eksamensrettet med sertifiseringsmulighet og fikk dessuten god omtale av vår konsulent. Utbyttet av kurset har mer enn svart til forventningene. Foruten kompetanseheving, har vi også sett en klar nytteverdi av å kunne benytte kursmaterialet både som oppslagsverk og tips i våre forbedringsprosesser.»

Kurs World Class Maintenance

Hotell

Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1 til 3:
Helpensjon Storefjell Resort Hotel kr 1995,- pr. døgn (ledsager 40% rabatt). Bestilles på telefon 32078500 eller på booking@storefjell.no.
Oppgi bookingkode QualityWCM ved bestilling.

 

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
51200,- + mva for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold
56900,- + mva for ikke-medlemmer

Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr 13.500,- + mva for hotell, transport og bespisning (dette faktureres fra Quality Norway AS sammen med kursprisen).

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

Målgruppe

 • Produksjons- og prosessindustri
 • Energiselskaper
 • Offentlig forvaltning
 • Leverandører av vedlikeholdstjenester og -utstyr
 • Forskningsmiljøer
 • Universiteter og skoler
 • For de som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet

Målgruppe

 • Produksjons- og prosessindustri
 • Energiselskaper
 • Offentlig forvaltning
 • Leverandører av vedlikeholdstjenester og -utstyr
 • Forskningsmiljøer
 • Universiteter og skoler
 • For de som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2023

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Ta din karriere ett skritt videre! Sørg for å få nødvendig kompetanse, øke produktiviteten og redusere nedetid. En World Class Maintenance (WCM) vedlikeholdstekniker er ansvarlig for å utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr og maskiner i henhold til WCM-prinsipper. Deres hovedmål er å øke produktiviteten, redusere kostnadene og øke sikkerheten ved å forbedre vedlikeholdsprosessene.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Regelverk for vedlikeholdspersonell

Montører og reparatører av maskiner og annet arbeidsutstyr Bli oppdatert på kun 3 timer! På dette nettkurset vil du lære om Arbeidstilsynets gjeldende regelverk for vedlikehold, reparasjon, montasje og ombygging av maskiner og annet arbeidsutstyr.

Arrangør

association
association