Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
vedlikeholdstekniker

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2023

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa

Ta din karriere ett skritt videre! Sørg for å få nødvendig kompetanse, øke produktiviteten og redusere nedetid.

En World Class Maintenance (WCM) vedlikeholdstekniker er ansvarlig for å utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr og maskiner i henhold til WCM-prinsipper. Deres hovedmål er å øke produktiviteten, redusere kostnadene og øke sikkerheten ved å forbedre vedlikeholdsprosessene.

 • 30.05.2023–09.10.2023
 • 5 moduler - 13 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Vedlikehold industri
 • 30.05.2023–09.10.2023
 • 5 moduler - 13 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Fra 51200,-

Målgruppe

 • Mekanikere, elektrikere, automatikere, mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold
 • Arbeidsledere / formenn / planleggere innenfor vedlikehold
 • Personell med vedlikeholdsansvar
 • Vedlikeholdsteknikere / -ingeniører
 • Produksjonspersonell med vedlikeholdsoppgaver

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig vedlikeholdskompetansekompetanse!

 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikeholds- og produksjonsutvikling.
 • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • Hold deg oppdatert innen vedlikehold
 • Kurset er godkjent som det teoretiske grunnlaget for akkreditert sertifisering av vedlikeholdstekniker
 • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli akkreditert sertifisert

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?
Hva gjør din bedrift for å opprettholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?

Kompetanseprogrammet er utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Programmet bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.

Les mer om World Class Maintenance her.

Kompetansen til en vedlikeholdstekniker

Basert på vedlikeholdsmålene bør kompetansen til vedlikeholdsteknikeren i selvstendig utførelse av vedlikeholdsoppgaver.
Vedlikeholdsteknikeren vil få kompetanse i

 • planlegge, gjennomføre og følge opp vedlikeholdsaktiviteter – forebyggende og korrigerende
 • utvikle og følge opp regler og prosedyrer for sikkerhet, helse og miljø
 • sikre tilgang på materiell, verktøy og utstyr som er nødvendig for vedlikehold
 • evaluere og kvalitetssikre vedlikeholdsoppgavene
 • utvikle og sikre bruk av systemer for IKT (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi)

Mål

Vedlikeholdstekniker skal lære og forstå grunnleggende begreper, teorier, teknikker og metoder og bli i stand til å kunne utøve selvstendige vedlikeholdsoppgaver og bidra i utviklingen av virksomhetens kjernekompetanse.

Kursopplegg

Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.
Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, standarder, notater etc i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

Sertifisert kompetanse

Sertifisert kompetanse er basert på lærings-, utviklingsprosesser, yrkeserfaring, opplæring og eksamen.

Kurset gir et er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker dersom øvrige krav til utdannelse og yrkeserfaring er oppfylt.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdstekniker (punktene A1 – A7). NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset
og er ansatt på Institutt for maskinteknikk
og produksjon ved NTNU. Han har sin
sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra
NTH. Han har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon
NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold.
I de siste 10 årene har han blant
annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter,
vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av
vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0,
prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0.
Han underviser studenter både på master
og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.
Han har tidligere vært senior rådgiver ved
SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for
sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet
flere større forskningsprosjekter både
nasjonalt og internasjonalt. Per Schjølberg
er også en aktiv deltaker innen internasjonalt
arbeid. Han er styremedlem av
IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319
Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14
maintenance engineering.
Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).
Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter
og bedrifter innenfor sitt fagområde,
og blir ofte benyttet som foredragsholder
og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Modul 1 - dag 1: 30.05.2023
 • Modul 1 - dag 2: 31.05.2023
 • Modul 1 - dag 3: 01.06.2023
 • Modul 2- dag 1: 20.06.2023
 • Modul 2- dag 2: 21.06.2023
 • Modul 2- dag 3: 22.06.2023
 • Modul 3 - dag 1: 30.08.2023
 • Modul 3 - dag 2: 31.08.2023
 • Modul 3 - dag 3: 01.09.2023
 • Modul 4 - dag 1: 26.09.2023
 • Modul 4 - dag 2: 27.09.2023
 • Modul 4 - dag 3: 28.09.2023
 • Modul 5 - dag 1: 09.10.2023 14:0019:00

Program

Tid/sted

Modul 1: 30. mai – 1. juni 2023, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 2: 20. – 22. juni 2023, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 3: 30. august – 1. september 2023, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 4: 26. – 28. september 2023, Bedriftsbesøk, Gøteborg
Modul 5: 9. okotber 2023, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten – Eksamensforberedelser

Modul 1: 30. mai – 1. juni 2023

Tirsdag 30. mai

09.30 Registrering

10.00 Velkommen og innledning

 • Praktiske opplysninger
  • Mål med kurset
 • Deltakerne og deres forventninger

Per Schjølberg, NTNU, Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

10.30 Sertifisering som vedlikeholdstekniker

 • Utdanningsprogram/modeller i NFV sitt World Class Maintenance konsept
 • Krav til vedlikeholdstekniker
 • Kompetanse til en vedlikeholdstekniker
 • Eksempler på en vedlikeholdsteknikers arbeidsoppgaver
  • Økonomi
  • Kunder
  • Prosesser
  • Personell
  • Eksterne partnere
 • Normativt dokument
 • NS-EN 15628:2014

Per Schjølberg, NTNU, Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

13.00 Lunsj

14.00 Økosystemet rundt sertifisering

 • Ledelsesstandarder
 • Bærekraft
 • Akkreditering
 • Planlegging og gjennomføring av sertifisering

Inger Jakobsen, Norsk Sertifisering AS

15.30 Akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker

 • Styrende dokumenter
 • Krav
 • Søknadsprosess eksamen

Inger Jakobsen, Norsk Sertifisering AS

16.00 World Class Maintenance     

 • Faglig innhold
 • Viktighet
  • Omfang
  • Begrensning
  • Trender
  • Oppgaver for vedlikeholdstekniker innen WCM
  • Øving

Per Schjølberg

17.00 Beste praksis

 • Faglig innhold

Per Schjølberg

18.00 Slutt for dagen

Onsdag 31. mai

08.30 Vedlikeholdsterminologi

 • NS-EN 13306 Vedlikeholdsterminologi
 • ISO standarder
 • Begreper i Asset Management

Per Schjølberg

09.30 Bærekraft og vedlikehold

 • Industrielle føringer
 • Arbeidsinnhold

Per Schjølberg

11.00 Utforfordringer med vedlikehold

 • Vedlikehold OCSN KiMs
 • Forbedringsarbeid
 • Supply Chain utfordringer 2023

Ole Solberg, ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS AVD SKREIA

12.30 Lunsj

HYDRAULIKK

13.15 Avreise til Systemhydraulikk

13.30 Hydraulikk

 • Grunnleggende hydraulikk – Begreper
 • Aktiviteter for utførende personell
 • Skjemaforståelse
 • Funskjsonsprinsipper
 • Feilsøkning
 • FV-program og sikkerhet
 • Besøk i labb

Steinar Haugnes, Systemhydraulikk

17.00 Avreise til hotellet

17.15 Slutt dag 2

Torsdag 1. juni

FEILSØKNING OG TILSTANDSKONTROLL

08.30 Moderne verktøy for tilstandskontroll

 • Tilstandskontrollmetoder
 • Maskinlæring
 • Prediksjon

Tommy Glesnes, AMPs

10.30 Industri 4.0 og smart vedlikehold

 • Faglig innhold
 • Generasjoner etter industri 4.0

Tommy Glesnes

12.00 Lunsj

13.00 Krevd funksjon

 • Faglig innhold
 • Viktighet

Per Schjølberg

14.00 Oppsummering – modul 1

14.30 Avslutning og avreise

Modul 2: 20. – 22. juni 2023

Tirsdag 20. juni

09.00 Repetisjon fra Modul 1
Per Schjølberg

10.00 Pålitelighetsanalyse, en introduksjon

 • Innledning og begreper; sannsynlighet, pålitelighet, m.fl.
 • Feiltreanalyse
 • Analyseeksempel

Ragnar Aarø, Safetec Nordic

11.00 Risiko og sikkerhet

 • Risikoanalyse
 • Sikker jobbanalyse
 • FMEA
 • Standarder
 • Eksempler

Ragnar Aarø, Safetec Nordic

12.00 Lunsj  

13.00 Risiko og sikkerhet
Ragnar Aarø, Safetec Nordic

14.00 Vedlikeholdsorganisering / insourcing og backsourcing

 • Organiseringstyper
 • Ansvar
 • Fremtidige trender innen organisering

 Per Schjølberg

15.00 Vedlikeholdsprosesser, vedlikeholdsplanlegging og –gjennomføring

 • Prosesser
 • Planleggingsmetoder
 • Datafangst og dataanalyse

Per Schjølberg

16.30 Vedlikeholdsstandarder

 • IEC
 • ISO
 • EN

Per Schjølberg

17.30 Slutt for dagen

Onsdag 21. juni

PUMPER OG MEKANISKE TETNINGER

08.30 Pumper og mekaniske tetninger

 • Pumpetyper og funksjoner
 • Tekniske utfordringer og problemløsninger
 • Feilsøking, rotårsaksanalyse og feildiagnose vedlikehold
 • Energioptimalisering og bærekraft
 • Pumper i et Industri 4.0 perspektiv

Tom Arne Bergman, Pumpe- og maskinteknikk

BESLUTTNINGSTØTTESYSTEMER     

11.00 Støttesystemer

 • Analyser
 • Prediksjon

Per Schjølberg

12.00 Lunsj

13.00 Vedlikeholdsplanlegging og -gjennomføring basert på EAM  

 • Funksjoner og løsninger i et EAM system
 • Bærekraftig produksjon
 • Industriell digitalisering
 • Industri 4.0
 • Analysedata
 • Internet of Things
 • Kommunikasjon og beslutningsstøtte
 • Øving

Einar Alexander Andersen, Prevas 

16.00 Styrende dokumenter

 • Styringssløyfa
 • Standarder
 • Stortingsmeldinger
 • Føringer bærekraft

Per Schjølberg

17.00 Slutt for dagen

Torsdag 22. juni

08.30 Vedlikeholdsfunksjonens viktighet

 • Vedlikehold og Industri 4.0
 • Vedlikehold og produksjon
 • Vedlikehold og kvalitet
 • Vedlikehold og IKT
 • Asset management og krevd funksjon
 • Vedlikeholdsorganisering

Per Schjølberg

11.00 Lunsj

12.00 Regelverksoppdatering

 • Hvilke krav stiller regelverket til vedlikeholdere, reparatører, montører og de som bygger om maskiner og annet arbeidsutstyr?
 • Hvilke tekniske krav må ivaretas for utstyret som vedlikeholdes, repareres, monteres eller bygges om?

Hermod Pettersen, Maskin-konsult AS

14.30 Oppsummering – modul 2

14.45 Avslutning og avreise

Modul 3: 30. august – 1. september 2023

Onsdag 30. august

MATERIALER

 08.30 Materialteknologi

 • Slitasjemekanismer
 • Korrosjon
 • Utmatting
 • Feilsøking og rotårsaker
 • Reparasjonsteknikker
 • Øving

10.30 Digitalisering  

 • Prosessmodellering
 • Tilstandskontroll
 • Prediksjon

11.30 5S og vedlikeholdseffektivisering

 • Faglig innhold
 • Evaluering
 • Effekt av 5S

12.15 Viktigheten av opplæring og faglig utvikling

12.30 Lunsj

13.30 Sensorer og senorstyring

 • Sensortyper
 • Egenskaper ved sensorer
 • Eksempler ved bruk sensorer

15.30 Smarte løsninger og beslutningsstøtte

 • Datafangst
 • Dataanalyse
 • Rotårsaksanalyse
 • Prediksjon

17.00 Slutt dag 1

Torsdag 31. august

 08.30 Vedlikeholdssystematikk i praksis

 • Rotårsaksanalyser
 • Strukturerte tiltak
 • Flaskehals metodikk
 • Inspeksjonsmetodikk og instrumentering
 • Prosesser og forbedringstiltak
 • Øvinger

Per Schjølberg

 

10.30 Maskinforskriften og tilhørende elektroforskrifter

11.30 Automatisering og PLS

 • Funksjonsprinsipper
 • Tegningsforståelse
 • Prosesskontroll og -styring
 • Vedlikeholdsprogram

12.30 Lunsj

13.30 Automatisering og PLS  

 • Funksjonsprinsipper
 • Tegningsforståelse
 • Prosesskontroll og -styring
 • Vedlikeholdsprogram

14.30 Praktisk feilsøking

 • Metoder og prinsipper

15.30 Vedlikeholdsmål, strategier og aktiviteter

 • Strategiske føringer
 • Prosesser

Per Schjølberg

17.30 Slutt for dagen

Fredag 1. september

LAGER

08.30 Lager, gir, oppretting og transmisjonsteknikk

 • Funksjonsprinsipper, skader og forebyggende vedlikehold
 • Tilstandskontroll
 • Feilsøkingsmetodikk innen lager og gir

 11.30 Lunsj

 12.30 Operatørens rolle i en moderne bedrift     

 • Indikatorer
 • EAM
 • Kommunikasjon

 14.30   Oppsummering modul 3

 15.00   Avslutning og avreise

Modul 4: Forelesninger etterfulgt av eksempler fra europeisk industri – 26. – 28. september 2023

Dag 1

Oppmøte Oslo S kl. 17.00

Avreise fra Oslo kl. 17.30 med buss

Ankomst Göteborg ca kl. 22.00

Dag 2

Besøk hos ledende svenske bedrifter innen vedlikehold. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske eksempler og bedriftsbesøk.

Dag 3

08.00 Bedriftsbesøk og foredrag fortsetter

Ca 20.00 Ankomst Oslo

Modul 5: 9. oktober 2023 

14.00   Eksamenstrening og oppsummering

19.00   Avslutning

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet

 

Morten Sivertsen, Statnett SF
På WCM – Vedlikeholdstekniker, lærte jeg å se vedlikehold i et større perspektiv. Nå vet jeg at riktig vedlikehold har stor betydning for bedriftens leveringsevne, økonomi og sikkerhet. Jeg ser også viktigheten av gode prosesser i vedlikeholdsorganisasjonen, noe som også gjør meg mer inkluderende i hverdagen som utførende personell. Kurset har gitt meg en god innføring i metoder for feilanalyse og fått meg til å tenke mye lenger enn bare feilen som skal rettes. Med grunnleggende og god forståelse for ulike metoder innen forebyggende vedlikehold, er jeg klar for å møte fremtidens vedlikeholdskonsepter.
På kurset fikk vi besøk av foredragsholdere fra forskjellige bedrifter og forskningsinstitusjoner, som er eksperter innenfor sine fagfelt. Det ga meg mye ny og nyttig kunnskap om maskiner og utstyr, som rører seg i de fleste bedrifter.
I energiforsyningen har vi anlegg som slites og tæres i all slags vær og vind, for meg var det spesielt nyttig å lære om ulike metallers egenskaper og bruksområder. Det var interessant å bli kjent med kursdeltagere fra andre bedrifter og fagområder. Jeg likte også bedriftsbesøkene hvor vi fikk se produksjon av verdenskjente produkter og det sosiale rundt disse besøkene.
Jeg kan anbefale kurset til alle som ønsker å å gjøre en forskjell, og heve nivået på vedlikehold i sin bedrift. Eller som WCM sier: «that’s what separate the best from the rest».

Kjetil Buer, Takeda AS
Jeg deltok på kurset WCM – vedlikeholdstekniker våren 2018. Kurset var delt opp i 5 samlinger med forelesing og egenstudier mellom disse. Jeg opplevde at kurset var veldig omfattende og lærerikt, med gode og kunnskapsrike forelesere. Det ble litt ekstra krevende av at tudiekompendiet vekslet mellom norsk, svensk og engelsk språk. Utbytte mitt ble en mye større forståelse av emnet vedlikehold og vedlikeholds terminologien.
I min jobb som vedlikeholdstekniker i en farmasøytisk fabrikk er både dokumentasjon og sikker drift av produksjonsutstyret kjempeviktig. Mitt daglige bidrag etter dette kurset er et mer riktig vedlikehold med fokus på videreutvikling av dette og kontinuerlig forbedringer.

Jan Haukaas, AS Norske Shell
Jeg deltok på kurset World Class Maintenance våren 2012. Kurset var delt inn i 5 samlinger med god tid til egenstudier i mellom.
Det var et svært bredt opplegg med flere kurstemaer som har satt meg i stand til å tenke mye mer tverrfaglig i mitt daglige virke. Å få forståelse for flere disipliner innen vedlikeholdsfaget har vært til stor hjelp for meg. Meget gode forelesere som tar seg tid til diskusjoner er også kjempebra. Bra sosialt opplegg på kveldene som innbyr til en uformell prat med likesinnede om utfordringene man møter i det daglige satt jeg stor pris på. For dere som vil opp å drive Verdens Beste Vedlikehold anbefales kurset på det varmeste.

 

Kurs World Class Maintenance

Hotell

Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 2 og 3:
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 295,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR011735

 

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
51200,- + mva for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold
56900,- + mva for ikke-medlemmer

Pris lunsj og bevertning for 3 dager (obligatorisk) per modul 1, 2 og 3
1950,- + mva

Pris for påmeldte deltakere per kursmiddag på henholdsvis modul 1, 2 og 3
600,- + mva

Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr 13.500,- + mva for hotell, transport og bespisning (dette faktureres fra Quality Norway AS sammen med kursprisen og tilvalgte produkter).

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 2 og 3:
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 295,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR011735

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Konferanse

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

17.10.2023

World Class Maintenance-løftet 2023

Arrangør

association