Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
vedlikeholdstekniker

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2024

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa

Ta din karriere ett skritt videre! Sørg for å få nødvendig kompetanse, øke produktiviteten og redusere nedetid.

En World Class Maintenance (WCM) vedlikeholdstekniker er ansvarlig for å utføre vedlikeholdsarbeid på utstyr og maskiner i henhold til WCM-prinsipper. Deres hovedmål er å øke produktiviteten, redusere kostnadene og øke sikkerheten ved å forbedre vedlikeholdsprosessene.

 • 12.02.2024–03.06.2024
 • 5 moduler - 13 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Industri vedlikehold
 • 12.02.2024–03.06.2024
 • 5 moduler - 13 dager
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Fra 53000,-

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig vedlikeholdskompetansekompetanse!

 • Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikeholds- og produksjonsutvikling.
 • Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • Hold deg oppdatert innen vedlikehold
 • Kurset er godkjent som det teoretiske grunnlaget for akkreditert sertifisering av vedlikeholdstekniker
 • Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli akkreditert sertifisert

Målgruppe

 • Mekanikere, elektrikere, automatikere, mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold
 • Arbeidsledere / formenn / planleggere innenfor vedlikehold
 • Personell med vedlikeholdsansvar
 • Vedlikeholdsteknikere / -ingeniører
 • Produksjonspersonell med vedlikeholdsoppgaver

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende vedlikeholdsorganisasjon?
Hva gjør din bedrift for å opprettholde en fremtidsrettet vedlikeholdskompetanse?

Kompetanseprogrammet er utviklet av NFV (Norsk Forening for Vedlikehold) for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Programmet bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.

Les mer om World Class Maintenance her.

Kompetansen til en vedlikeholdstekniker

Basert på vedlikeholdsmålene bør kompetansen til vedlikeholdsteknikeren i selvstendig utførelse av vedlikeholdsoppgaver.
Vedlikeholdsteknikeren vil få kompetanse i

 • planlegge, gjennomføre og følge opp vedlikeholdsaktiviteter – forebyggende og korrigerende
 • utvikle og følge opp regler og prosedyrer for sikkerhet, helse og miljø
 • sikre tilgang på materiell, verktøy og utstyr som er nødvendig for vedlikehold
 • evaluere og kvalitetssikre vedlikeholdsoppgavene
 • utvikle og sikre bruk av systemer for IKT (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi)

Mål

Vedlikeholdstekniker skal lære og forstå grunnleggende begreper, teorier, teknikker og metoder og bli i stand til å kunne utøve selvstendige vedlikeholdsoppgaver og bidra i utviklingen av virksomhetens kjernekompetanse.

Kursopplegg

Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.
Kursmaterialet vil bestå av lærebøker, standarder, notater etc i henhold til NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.

Sertifisert kompetanse

Sertifisert kompetanse er basert på lærings-, utviklingsprosesser, yrkeserfaring, opplæring og eksamen.

Kurset gir et er godkjent som grunnlag for den teoretiske kunnskapen ved akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker med muligheter til å avlegge en avsluttende eksamen. Ved bestått eksamen kan kursdeltakerne søke om akkreditert sertifisering som vedlikeholdstekniker dersom øvrige krav til utdannelse og yrkeserfaring er oppfylt.
Kurset dekker kompetansekravene i den akkrediterte sertifiseringsordningen som er fastsatt med bakgrunn i NS-EN 15628, vedlikehold – kvalitetskrav for vedlikeholdspersonell, krav til vedlikeholdstekniker (punktene A1 – A7). NS-EN 15628 er den ledende standarden innenfor kvalifisering av vedlikeholdspersonell over store deler av verden.

Bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.

norsk-forening-for-vedlikehold

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Schjølberg

Førsteamanuensis, NTNU

Per Schjølberg er faglig ansvarlig for kurset, og er ansatt på Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han har sin sivilingeniør og dr. ingeniør utdannelse fra NTH. Per har vært førsteamanuensis
ved Institutt for maskinteknikk og produksjon NTH/ NTNU. Hans fagfelt er vedlikehold. De siste 10 årene har han blant annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter, vedlikeholdsstrategier, audits, WCM,
vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen, Industri 4.0, prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0. Han underviser studenter både på master og phd nivå nasjonalt og internasjonalt.

Per har tidligere vært senior rådgiver ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for sikkerhet, hvor han har deltatt i og ledet flere større forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Per er også en aktiv deltaker innen internasjonalt arbeid. Han er styremedlem av IEC/TC 56 Dependability og CEN/TC 319 Maintenance, og leder i CEN/TV 319 WG14 maintenance engineering. Han er også NFVs representant i EFNMS
(European Federation of National Maintenance
Societies), samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

Per er en aktiv rådgiver både for myndigheter og bedrifter innenfor sitt fagområde, og blir ofte benyttet som foredragsholder og diskusjonspartner.

Dato og tid

 • Modul 1 - dag 1: 12.02.2024
 • Modul 1 - dag 2: 13.02.2024
 • Modul 1 - dag 3: 14.02.2024
 • Modul 2- dag 1: 11.03.2024
 • Modul 2 - dag 2: 12.03.2024
 • Modul 2 - dag 3: 13.03.2024
 • Modul 3 - dag 1: 08.04.2024
 • Modul 3 - dag 2: 09.04.2024
 • Modul 3 - dag 3: 10.04.2024
 • Modul 4 - dag 1: 13.05.2024
 • Modul 4 - dag 2: 14.05.2024
 • Modul 4 - dag 3: 15.05.2024
 • Modul 5- dag 1: 03.06.2024 14:0019:00

Program

Tid/sted

Modul 1: 12. – 14. februar 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 2: 11. – 13. mars 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 3: 8. – 10. april 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
Modul 4: 13. – 15. mai 2024, Bedriftsbesøk, Gøteborg
Modul 5: 3. juni 2024, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten – Eksamensforberedelser

Program under utarbeidelse – programmet vil bli tilnærmet lik programmet som ble gjennomført i 2023.

Det er muligheter for å laste ned programmet for 2023

Vedlegg

Program-WCM-vedlikeholdstekniker2023

PDF 402 kB

Morten Sivertsen, Statnett SF
På WCM – Vedlikeholdstekniker, lærte jeg å se vedlikehold i et større perspektiv. Nå vet jeg at riktig vedlikehold har stor betydning for bedriftens leveringsevne, økonomi og sikkerhet. Jeg ser også viktigheten av gode prosesser i vedlikeholdsorganisasjonen, noe som også gjør meg mer inkluderende i hverdagen som utførende personell. Kurset har gitt meg en god innføring i metoder for feilanalyse og fått meg til å tenke mye lenger enn bare feilen som skal rettes. Med grunnleggende og god forståelse for ulike metoder innen forebyggende vedlikehold, er jeg klar for å møte fremtidens vedlikeholdskonsepter.
På kurset fikk vi besøk av foredragsholdere fra forskjellige bedrifter og forskningsinstitusjoner, som er eksperter innenfor sine fagfelt. Det ga meg mye ny og nyttig kunnskap om maskiner og utstyr, som rører seg i de fleste bedrifter.
I energiforsyningen har vi anlegg som slites og tæres i all slags vær og vind, for meg var det spesielt nyttig å lære om ulike metallers egenskaper og bruksområder. Det var interessant å bli kjent med kursdeltagere fra andre bedrifter og fagområder. Jeg likte også bedriftsbesøkene hvor vi fikk se produksjon av verdenskjente produkter og det sosiale rundt disse besøkene.
Jeg kan anbefale kurset til alle som ønsker å å gjøre en forskjell, og heve nivået på vedlikehold i sin bedrift. Eller som WCM sier: «that’s what separate the best from the rest».

 

Kurs World Class Maintenance

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 2 og 3:
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 320,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR013399.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris

53000,- + mva
Pris for bedriftsmedlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold

59000,- + mva
Pris for ikke-medlemmer

1980,- + mva
Pris lunsj og bevertning for 3 dager (obligatorisk) per modul 1, 2 og 3

600,- + mva
Pris for påmeldte deltakere per kursmiddag på henholdsvis modul 1, 2 og 3

Modul 1, 2, 3 og 5 er ekskl. hotell og transport.
For samtlige deltakere kommer det et tillegg for Modul 4 på kr 14.500,- + mva for hotell, transport og bespisning (dette faktureres fra Quality Norway AS sammen med kursprisen og tilvalgte produkter).

Hotell
Bestilles av den enkelte deltaker direkte med hotellet.

Modul 1, 2 og 3
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 320,-.
Den enkelte bestiller rom via booking@olavsgaard.no eller på telefon mandag til fredag mellom 08.00 – 16.00 på telefon 63 84 77 20 og oppgi kode GR013399.

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer om pris på medlemskap HER.
Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

06.02.2024

Vedlikeholdsplanlegging

Arrangør

association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

23.09.2024

World Class Maintenance – Vedlikeholdsleder 2024/2025

Arrangør

association