Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
kontakt

Foreninger og selskaper

Quality Norway er teknisk arrangør på alle arrangement i regi av foreningene som kurs, konferanser, medlem- og årsmøter. Quality Norway leverer alle sekretariatsfunksjoner. Dette omfatter administrasjon, styrearbeid, medlemservice, regnskap, salg, markedsføring og drift av hjemmesider. Vi utfører også alle tjenester knyttet til medlemsmøter, temamøter, kurs og konferanser.

Ønsker du å bli medlem i en av våre foreninger?
Alle kan delta på våre kurs og konferanser, men ønsker du og din bedrift å få medlemsfordeler som bedre pris på våre arrangement, kan du sende inn forespørsel HER.

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening (KTF) er den ledende forening innen løfteinnretninger og løfteredskap, og arbeider i et miljø i rask teknologisk og kommersiell utvikling. Dette krever derfor et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. KTF ble stiftet 16. mars 1979.

Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

Les mer

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) er en forening for byggherrer, eiendomsledere, leietakere/brukere, bedrifter og organisasjoner som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomssektoren. NBEF driver en omfattende møte-, kurs- og konferansevirksomhet. Foreningen tilrettelegger for formidling av erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene, og jobber for å ivareta deres interesser og bransjens rammevilkår. NBEF er representert i en rekke styrer, råd og utvalg.

Les mer

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) har som formål å være den ledende forening for kompetanse og nettverksbygging innen produksjon og vedlikehold i Norge. NFV ble etablert i 1970. Den gang omfattet foreningens interessefelt både bygningsmessig og industrielt vedlikehold. Sommeren 2001 ble virksomheten for bygg relaterte aktiviteter skilt ut i en egen forening, Norges Bygg og Eiendomsforening. Samtidig ble NFVs industrielle virkefelt utvidet med produksjon. Foreningens navn ble endret til Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold – NFPV. Den sterke aktiviteten innen vedlikehold ble utvidet til også å omfatte produksjonstekniske områder.

Les mer

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesforening (BFO) er en forening for byggherrer, produsenter og leverandører innen brannteknisk utstyr, leverandører av bygningsmessig brannvern, rådgivere og marin/offshore. Foreningen arrangerer møte-, kurs- og seminarvirksomhet. De tilbyr tjenester som veiledninger, retningslinjer og prosjektresultater. Brannfaglig Fellesforening tilrettelegger for formidling av erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene, og jobber for å ivareta deres interesser og bransjens rammevilkår. Brannfaglig Fellesorganisasjon ble stiftet 7. mai 2003.

Les mer

Tavleforeningen

Tavleforeningen er den ledende og samlende faglige bransjeforeningen for produsenter, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, bygging og bruk av lavspenningsttavler. Foreningen tilbyr kurs, informasjon, Tavleforum og Tavleskolen. De arbeider for en enhetlig praksis med hensyn til forståelse av myndighetskrav og gjeldende normer. Tavleforeningen ønsker aktivt å påvirke utviklingen innen elbransjen.

Les mer

LCC forum

LCC har potensiale for utvikling isolert sett. LCC har også behov for å relateres til andre temaer. En forutsetning for å drive utviklingen fremover er fokus på temaet. En viktig faktor i den sammenheng er informasjonsflyt og samarbeid mellom aktørene involvert i hele byggets levetid. Slike aktører er eiendomsutviklere, utbyggere og byggeiere. Det har tidligere ikke vært noe organ, forum eller sammenslutning som på helhetlig vis ivaretar dette behovet. LCC forum skal fylle rollen som katalysator for informasjonsflyt og samarbeid.

Les mer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personell innenfor ledelse, sikkerhet og inspeksjon og sertifisering av styringssystemer innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og miljø. I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

Les mer