post
Se også

Om oss

QUALITY NORWAY er en av Norges største på kurs, konferanser og arrangementer. Vi har ett av landets beste tilbud på kurs og konferanser med høyt faglig innhold og dyktige, inspirerende og motiverende forelesere.

QUALITY NORWAY skal være en kreativ kraft for eierforeningene, tilsluttende foreninger og norsk næringsliv. Vår styrke er lang og bred flerfaglig erfaring. Vi bruker kunnskapsdeling og nettverksbygging til å øke verdiskapningen for våre eiere og kunder.

QUALITY NORWAY er sekretariat, kurs- og konferansearrangør for våre eiere; KranTeknisk Forening (KTF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), Tavle Foreningen, Brannfaglig Fellesorganisasjon, Logma og LCC Forum.

Å jobbe i QUALITY NORWAY betyr å ta del i vår kultur som innebærer å være PROAKTIV, vise MANGFOLD, LAGÅND og GLEDE.

Vårt kundeløfte:
«Jeg styrker min kompetanse ved å delta på kurs og konferanser fra Quality Norway, fordi det faglige nivået på arrangementene er høyt og temaene er tidsaktuelle.»

Sjekk HER hvordan du kan bli endra bedre på det du er god på.

Våre tidligere deltakere sier blant annet «Quality Norway er de som er best på kurs og konferanser med høyt faglig innhold og med spennende foredragsholdere».

Hvilke tjenester tilbyr Quality Norway?

Sekretariatstjenester

- Medlemsservice
- Styrearbeid
- Operativ ledelse
- Økonomi- og finansstyring, regnskap og revisjon
- Prosjektledelse
- Salg og markedsføring
- Etablering og drift av hjemmesider og sosiale medier

Kurs og konferanser

- Drift av kompetansegrupper
- Utvikling og etablering av arrangement
- Organisering, markedsføring og gjennomføring av kurs, seminarer og konferanser - Personlig oppfølging