Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
post

Kran og løft

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran- og løftebransjen i samarbeid med KranTeknisk Forening. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte.

Er du bruker, eier eller leverandør av løfteutstyr?

KranTeknisk Forening jobber for kompetanseheving for sikre løfteoperasjoner, og målet for alle aktører i bransjen må jo være at enhver ulykke ikke er forgjeves, men at det ender opp i endringer som øker sikkerheten for alle som er involvert. Hva har vi lært av alle ulykker vi har opplevd? Hvordan har det påvirket aktørene i løftebransjen? Uansett om du er bruker, eier eller leverandør av løfteutstyr burde du være medlem i KranTeknisk Forening for å sikre deg nødvendig informasjon og kompetanse gjennom vår gode dialog med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Send inn forespørsel om medlemskap HER.

Kurs

Noen av våre mest populære kurs er Maskinforskriften (forskrift om maskiner), Vedlikehold av kraner i prosessindustrien, Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet, Operasjonelt ansvarlig og Kontroll og vedlikehold av ståltau til kraner.

Konferanser

Vi arrangerer flere konferanser i året i samarbeid med KranTeknisk Forening. Blant annet:

  • Ankerhåndteringskonferansen
  • Subsea Lifting Operations Conference
  • The International Offshore Crane and Lifting Conference

Se oversikt over alle våre kurs og konferanser HER.

SLBA-forum (Sikre løft i bygg og anlegg) har blitt en populær møteplass for medlemmer i KranTeknisk Forening og andre interesserte.
I tillegg arrangerer vi en rekke kontrollørkurs som gir deg kompetanse- og opplæringsbevis etter endt kurs.

Rabatt

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer om pris på medlemskap HER. Les mer om medlemsfordeler og meld deg eller din bedrift inn HER.

kranteknisk-Forening