[object Object]
Trenger du kompetanseheving?
Få verdifull kompetanse i dag, og se vårt store utvalg av nettkurs! Alt du trenger er tilgang til internett!

Se alle arrangement innen ditt fagområde her

Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen september 2021

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut 26. august med svarfrist 3. september. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut 9. september . Frist for innlevering mandag 20. september.

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Praktisk skadevurdering – hvordan skal håndverkere håndtere sopp og skadedyr?

Ved store og omfattende soppskader og angrep av skadedyr gir ofte eksternt bistand nødvendig avklaring og rådgiving. Dermed er det ikke nødvendig at håndverkere har spesiell kunnskap om slike skader. Ved «vanlige», små skader må imidlertid problemene håndteres raskt og lokalt med en begrenset økonomi. Hvordan gjør man det med en tilstrekkelig sikkerhet på at det blir gjort riktige tiltak?

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen oktober 2021

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut 16. september med svarfrist 24. september. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut 30. september . Frist for innlevering mandag 18. oktober.

Ett av landets beste på kurs og konferanser!

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.
Quality Norway omsetter for over 35 millioner kroner per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS