Gjør som 45 513 andre
og fyll på med
ettertraktet kompetanse!
Meld deg på i dag!
Koordinatorskolen

Kurs

11.01.2023–25.01.2023

Koordinatorskolen Trondheim januar 2023

association
association
association
association

Se alle kurs, konferanser og møter her

Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
HMS
Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
HMS

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2022/2023

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset Hold deg oppdatert innen vedlikehold Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert

Arrangør

association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Akkreditert sertifisering som vibrasjonsanalytiker – Kategori 2

I dette kurset vil du utvide din ekspertise for å lage et optimalt måleoppsett og analyse av dataene, og er godt egnet for deg som allerede har gode basiskunnskaper innenfor vibrasjonsmålinger.

Arrangør

association

Conference

P&J Live, Aberdeen, Scotland

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference

November 29th –  December 1st 2022 in Aberdeen. Don’t miss the opportunity to meet and share experiences with North Sea offshore petroleum regulators, experts and industry leaders from the offshore crane and lifting operations community! In a global perspective the most important meeting place for the offshore lifting and material handling industry. How to register for the conference: Manual registration  

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

I dette 2-dagers nettkurset vil du få tilstrekkelig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner i petroleumsindustrien.

Arrangør

association

Kurs

Thon Hotel Vika Atrium

Koordinatorskolen Oslo desember 2022

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut i forkant av samling 1 og har svarfrist onsdag 23. november. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut i forkant av kurset . Frist for innlevering er mandag 12. desember.

Arrangør

association
association
association
association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: NEK 400 Landbruk – med fokus på krav til tavlene

Kurset presenterer NEK 400 Landbruk med fokus på tavlene og endringer i siste utgave NEK 400:2022

Arrangør

association

Møte

Digitalt

NFV medlemsmøte: Vedlikeholdsstyring i Avinor

Vi får høre om hvordan Avinor styrer vedlikehold.

Arrangør

association

Webinar

Digitalt

GRATIS WEBINAR: Åpenhetsloven

Velkommen til gratis 1-times webinar om åpenhetsloven! I webinaret skal vi fortelle om hvordan dere kan gjennomføre loven i egen virksomhet, og dermed oppnå økt anstendighet og økt konkurransekraft i kampen om kunder og nye, dyktige medarbeidere. Ikke omfattet av åpenhetsloven sier du? Kanskje ikke direkte, men det kan stilles krav til din virksomhet også! Det kan for eksempel være kunder vil stille krav til at dere skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger, rapportere på resultater og følge opp funn. Åpenhetsloven stiller blant annet krav til aktsomhetsvurderinger og pålegger virksomheter informasjonsplikt. Vi ser fram til å fortelle dere litt mer om hvordan. Gratis deltakelse, men påmelding er nødvending. Trykk på påmeldingsknappen eller send e-post til kundeservice@qualitynorway.no

Arrangør

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Tavleløsninger ved flere strømkilder

Temakurset presenterer praktiske løsningsprinsipper i hovedtavler ved tilknytning av en eller flere parallelle strømkilder i TN-nett iht. NEK 400:2022.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Tavledokumentasjon

I dette temakurset gis det en 10-punkts oversikt over relevant tavledokumentasjon. Kravene til dokumentasjon av elektrotavler fremgår ikke entydig på ett sted i regelverket. Dette resulterer i ulik praksis og forståelse for hvilke dokumentasjon som kreves og hvilke opplysninger om tavla som skal være tilgjengelig i tavler som er installert og satt i drift. Tavleforeningen oppsummerer elementene som utgjør de formelle dokumentasjonskravene som kan være relevant for tavler.

Arrangør

association

Kurs

Bjørvika konferansesenter

Samspillkontrakter

I dette kurset vil man både få en teoretisk gjennomgang av de ulike temaene og eksempler fra det virkelige liv. Dette gir økt forståelse og man vil ha bedre forutsetninger for å lykkes i Samspillprosjekter.

Arrangør

association

Conference

Clarion Hotel Air, Sola

Subsea Lifting Operations Conference 2022

The Norwegian Society of Lifting Technology (NSLT) continues its success with its annual meeting forum for people working with subsea lifting operations! The aim of the conference is to improve the understanding of operational issues and to connect design specialists, people responsible for selection of concepts and the installation contractors. Main topics: Technology and research Offshore wind – Foundation Installations Decommissioning and reuse Project experience Future projects How to register for the conference: Registration on qualitynorway-subsea-lifting-operations

Arrangør

association

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference Nov 29th - Dec 1st 2022

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
"Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere."
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS