95% anbefaler oss videre til en kollega
«Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere»

Se alle arrangement innen ditt fagområde her

Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Byggherreforskriften – utvalgte temaer

I dette 2-timers kurset får du nærmere kunnskap om utvalgte temaer i Byggherreforskriften. Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift mer effektiv og tryggere i planlegging og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.  

Arrangør

association

Møte

Interaktivt møte

NFV medlemsmøte: Resirkulering av elbilbatterier muliggjør bærekraftig industrivekst

Norsk Hydro satser på Hydrovolt – en verdensledende batteriresirkuleringsfabrikk – i FredrikstadHelge Haakon Refsum er Director Business Development i Hydro med spesialansvar for denne satsingen.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Samspillkontrakter

I dette kurset vil man både få en teoretisk gjennomgang av de ulike temaene og eksempler fra det virkelige liv. Dette gir økt forståelse og man vil ha bedre forutsetninger for å lykkes i Samspillprosjekter.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Innføring i tilstandsanalyse på bygg etter NS 3424

Siste tilstandsanalysekurs før sommeren! I dette innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424 vil vi se viktigheten av å kartlegge en systematisk tilstand på bygg. Du øker din kompetanse og forståelse, og vil se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy. Dette er trinn 1 av 2 uavhengige 4-timers temakurs. Trinn 2 er kurset «Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan – basert på strategier og NS 3424».

Arrangør

association

Konferanse

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sikkerhet og beredskapskonferansen for kommune, bygg og eiendom

I denne konferansen vil vi sette fokus på hvordan kommuner og andre store eiendomsbesittere løser sikkerhetsutfordringer innen bygg og eiendom. Konferansen vil belyse hvordan tiltak mot sikringsrisiko blir og kan bli gjennomført i praksis i kommuner og fylkeskommuner – både når det gjelder beslutning og gjennomføring. Vi kombinerer to spørsmål: Hvorfor og hvordan?

Arrangør

association

Konferanse

Ingeniørenes Hus, Oslo

LCC-forum årsmøte og jubileumskonferanse: Livsløpstankegang og sirkulærøkonomi i BAE-næringen

Årsmøtet er for medlemmer i LCC-forum. Konferansen og middagen er åpen for alle med interesse for faget. Årsmøte kl. 9-10 Jubileumskonferanse kl. 10.30-16.30 Jubileumsmiddag kl. 17 I løpet av konferansen utforsker vi hvordan LCC-kompetanse i næringen har vært i endring de siste ti årene og hvor utviklingen er på vei nå. Stikkord for dagen er blant annet bærekraft, sirkulærøkonomi og digitalisering. Vi starter med et tilbakeblikk på hvor næringen stod ved opprettelsen av LCC Forum i 2011. Videre får vi innlegg fra toneangivende offentlige aktører om ambisjoner og status for arbeid med livsløpsøkonomi og bærekraft. Vi løfter frem noen forbildeprosjekter hvor livsløpsplanlegging er sentralt. Gjennom dagen inviter vi også deltakerne på konferansen til refleksjon, diskusjon og erfaringsutveksling.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen juni 2022

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. KOORDINATORSKOLEN JUNI ER FULLBOOKET. Du kan settes på venteliste ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no. Anbefaler at man i tillegg melder seg på senere kurs, for å sikre seg kursplass. Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut 12. mai med svarfrist 29. mai. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart. Frist for innlevering mandag 13. juni kl 12.

Arrangør

association
association
association
association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan

-basert på strategier og NS 3424 Siste vedlikeholdskurs før sommeren! I dette nettkurset vil vi se nærmere på vedlikeholds- og eiendomsstrategier med eksempler. Du øker din kompetanse og forståelse, og vil se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy. Dette er trinn 2 av 2 uavhengige 4-timers temakurs. Trinn 1 er kurset «Innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424».

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Teknisk ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

I dette nettkurset lærer du å kjenne til vedlikehold- og kontrollsystemer for kraner og annet løfteutstyr, samt kunnskap om krav til dokumentasjon som skal forefinnes på løfteutstyret.

Arrangør

association

Konferanse

Quality Hotel Maritim, Haugesund

Slokkekonferansen 2022

Eier av bygget er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt og dokumentert når bygget tas i bruk Riktig slokkeanlegg presentert i teori og praksis Hvordan gjøre rett valg av slokkesystemer og sikre nødvendig kvalitet på leveransen? Erfaring har tydelig vist at det er påkrevd at byggherre tilfører seg kunnskap om dette emnet selv Store eiendomsaktører har ønsket en konferanse for å øke kompetansen i forhold til forskjellige brannslokkingsanlegg sine muligheter og begrensninger. Vi presenterer både teoretisk og praktiske fullskala tester. Dette vil gi deltakerne en unik innsikt og erfaringer. Konferansen vil bidra til erfaringsoverføring og inspirasjon på tvers av organisasjoner og bransjer.

Arrangør

association

Digital konferanse

Digital konferanse

Vedlikehold som gir verdi

Synes du det er vanskelig å få gjennomslag for nødvendige investeringer i vedlikehold? Er du usikker på verdien av vedlikeholdet som gjøres i din bedrift? Snakker vedlikeholdssjefen og ledelsen i det hele tatt samme språk? Delta på «Vedlikehold som gir verdi» i regi av Norsk Forening for Vedlikehold! Her vil du få høre hvordan din bedrift kan dra nytte av det siste innen vedlikehold og Asset Management, og hvordan du som jobber med vedlikehold kan formidle verdien av dette til hele din organisasjon. På denne konferansen kan du høre om vedlikehold av distribusjonsnett, hvordan lykkes med endringsledelse samt teknisk vedlikehold i Posten sin omstilling de siste årene. Hør spennende og lærerike foredrag fra Northvolt, Accenture og Posten/Bring Denne digitale minikonferansen er en del av en serie med seminarer som skal bidra til å vise verdien av godt vedlikehold til et bredt publikum.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Plan- og bygningsloven og forskriftene

I dette 2,5-dagers grunnkurset vil vi dekke byggesaksdelen i full bredde og du vil få økt forståelse for plan- og bygningsloven, samt forskriftene.

Arrangør

association

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference Nov 29th - Dec 1st 2022

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
"Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere."
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS