Fra kurs til kos.
God sommer!
Sjekk ut våre e-læringskurs.
Bygg-jus-rådgivningskontraktene-wordpress

Kurs

30.08.2022–31.08.2022

Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402

association
association
association
association

Se alle arrangement innen ditt fagområde her

Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen august 2022

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut i god tid og har svarfrist 12. august. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart og fristen for innlevering er mandag 29. august.

Arrangør

association
association
association
association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Innføring i tilstandsanalyse på bygg etter NS 3424

I dette innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424 vil vi se viktigheten av å kartlegge en systematisk tilstand på bygg. Du øker din kompetanse og forståelse, og vil se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy. Dette er trinn 1 av 2 uavhengige 4-timers temakurs. Trinn 2 er kurset «Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan – basert på strategier og NS 3424». Kursene gjennomføres 2 ganger i løpet av høsten.

Arrangør

association

Konferanse

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

KoordinatorCamp 2022

Campen er en fagdag for koordinatorer i bygg- og anleggsbransjen. Treff likesinnede og fyll på med gode erfaringer og kunnskap, her er det gode muligheter for nettverksbygging med andre koordinatorer. NB! Campen begynner og fylles opp så anbefaler å melde deg på i juni. En gang i året arrangerer vi KoordinatorCamp, og årets camp gjennomføres på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten, 23. og 24. august. Den 23. august på ettermiddagen er det tapas med mingling og nettverksbygging for de som ønsker å være med på dette. Vi prater også nærmere om påseplikten, fremdrift og risiko, koordinator sett fra entreprenørsiden samt du får advokatnyttig stoff m.m. En suksessfaktor for denne campen er at dere stiller spørsmål til foredragsholderne. Det er maks antall plasser da det også blir gruppearbeid, så meld deg på så tidlig som mulig for å sikre deg plass.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Plan- og bygningsloven og forskriftene

I dette 2,5-dagers grunnkurset vil vi dekke byggesaksdelen i full bredde og du vil få økt forståelse for plan- og bygningsloven, samt forskriftene.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Håndtering av fukt- og vannskader- grunnkurs

Hvordan begrense følgeskader av en vann- eller fuktskade? Hvordan unngå at fuktige eller forurensede materialer bygges inn og gir risiko for helseplager? Skader som er forårsaket av fukt er varierte og omfatter byggfukt, byggfeil, bruksfeil eller vannskader. Fuktrelaterte skader kan føre til et dårlig inneklima, økt energibruk og/eller en svekkelse av bygningens bærende konstruksjoner. Om vannskader blir stående over tid uten at de utbedres vil omfanget av skadene bare øke. Det er derfor lurt å ta grep om problemet, så slipper man store inngrep senere. I dette fukt- og vannskade kurset får du en god innføring i de grunnleggende bygningsfysiske og praktiske forutsetninger og konsekvenser av både fukt- og vannskader. I tillegg til nødvendig teori, har kurset en praktisk tilnærming med fokus på hvordan man undersøker og håndterer slike skader. Fukt- og vannskader er meget vanlig å finne i de fleste bygninger. Selv om de fleste skadene er avgrensede og enkle å håndtere er det ofte usikkerhet og misforståelser om hvorfor de oppstår og hvilken konsekvens de har.

Arrangør

association

Kurs

Oslo Kongressenter

Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402

I dette 2-dagers kurset ser vi nærmere på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Vi oppfordrer deltakerne til å ha standardene NS 8401 og NS 8402 tilgjengelig, hvis mulig.

Arrangør

association
association
association
association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Tavleskolen Modul 1

I dette 2-dagers kurset vil du få innføring i nødvendig kompetanse om tavlemontøryrket, tavlemarkedet og tavleprodusentenes rolle.

Arrangør

association

Møte

Interaktivt møte

NFV medlemsmøte: Vedlikeholdsfilosofi hos 3B Fibreglass Norway AS

Medlemsmøtet gir deg en kort innføring i hvordan bedriften dimensjonerer vedlikeholdet med døgnkontinuerlig drift. Det blir muligheter for spørsmål og kommentarer etter innledningen.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Akseloppretting og balansering

På dette interaktive temakurset ser vi nærmere på balansering og oppretting. Alle kan delta! Pris fra kun 500,-!

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan

-basert på strategier og NS 3424 I dette nettkurset vil vi se nærmere på vedlikeholds- og eiendomsstrategier med eksempler. Du øker din kompetanse og forståelse, og vil se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy. Dette er trinn 2 av 2 uavhengige 4-timers temakurs. Trinn 1 er kurset «Innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424». Kursene gjennomføres 2 ganger i løpet av høsten.

Arrangør

association

Digital konferanse

Digital konferanse

Vedlikehold som gir verdi

Synes du det er vanskelig å få gjennomslag for nødvendige investeringer i vedlikehold? Er du usikker på verdien av vedlikeholdet som gjøres i din bedrift? Snakker vedlikeholdssjefen og økonomisjefen i det hele tatt samme språk? Delta på «Vedlikehold som gir verdi» i regi av Norsk Forening for Vedlikehold! Her vil du få høre hvordan din bedrift kan dra nytte av det siste innen vedlikehold og Asset Management, og hvordan du som jobber med vedlikehold kan formidle verdien av dette til hele din organisasjon. Denne digitale minikonferansen er en del av en serie med seminarer som skal bidra til å vise verdien av godt vedlikehold til et bredt publikum.

Arrangør

association

Konferanse

Oslo Kongressenter

Bærekraftig ombygging, konferanse Oslo 2022

Verdiskaping for eiere og brukere Konferansen fokuserer på Oslos bygningsmasse og potensialet for ombygging og oppgradering.  

Arrangør

association

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference Nov 29th - Dec 1st 2022

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
"Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere."
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS