[object Object]
Start 2022 med nye muligheter!
Få verdifull kompetanse i dag,
og se vårt store utvalg av nettkurs!
Alt du trenger er tilgang til internett!

Se alle arrangement innen ditt fagområde her

Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Hvordan oppfylle forskriftskrav for prosjektering av slokkeanlegg?

Hvordan identifisere krav gitt for preakseptert ytelse, som er sprinkler, og hvordan gjøre det samme, når det ikke ønskes sprinkler, men f.eks. vanntåke? Skal norsk standard alltid brukes? Hva betyr det å følge analyseveien og ikke preakseptert løsning? Hvilke rom for reduksjon i andre ytelser er det med valg av slokkeanlegg, og hvilken rolle, om noen, har rådgiver slokkeanlegg (RIBs) i dette? Gjennomgang av krav gitt av TEK17 og SAK10.

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

De nye reglene om kjøp og salg av fast eiendom fra 1. januar 2022

Lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Forskrift til avhendingslova angående utarbeidelse av tilstandsrapport På kurset gjennomgås revisjonen av avhendingslova som trådte i kraft 1. januar 2022, herunder følgende temaer: Forbudet mot «as is»-klausuler Utarbeidelse av tilstandsrapporter etter de nye forskriftene De nye skjerpede reglene for arealsvikt Innføring av en egenandel ved mangler Selgers defensive utbedringsrett

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen februar 2022

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. KOORDINATORSKOLEN FEBRUAR ER FULLBOOKET. Du kan settes på venteliste ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no. Anbefaler at man i tillegg melder seg på senere kurs, for å sikre seg kursplass.  Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut 20. januar med svarfrist 4. februar. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut 10. februar. Frist for innlevering mandag 21. februar.

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) av kulturhistoriske bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å istandsette og vedlikeholde på en god måte. Både brukerønsker, myndighetskrav og vernebestemmelser må tilfredsstilles. Vi vil gi en innføring i begreper, lover og regler, og hvordan man sikrer en forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene. Som praktisk eksempel gjør vi en digital befaring i Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler.   Illustrasjonsfoto Til venstre: Fotograf Lars Petter Pettersen. I midten: Atelier Oslo. Til høyre: Oslobilder.no, eid av Oslo Museum, fotograf er Olaf Martin Peder Væring.

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference August 30th - Sept 1st 2022

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.
Quality Norway omsetter for over 35 millioner kroner per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS