[object Object]
Trenger du påfyll?
Få verdifull kompetanse i dag,
og se vårt store utvalg av nettkurs!
Alt du trenger er tilgang til internett!

Se alle arrangement innen ditt fagområde her

Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker 2021/2022

World Class Maintenance – Et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell samt EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) kravspesifikasjon som Europeisk Vedlikeholdstekniker, en sertifisering som er godkjent av EFNMS. Hold deg oppdatert innen vedlikehold Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert Kurset vil bli gjennomført, men oppstarten av kurset har blitt flyttet fra oktober til 22. november 2021. Program og datoer vil bli oppdatert i løpet av uke 41.

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2021/2022

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Det faglige innholdet bygger på trender innen internasjonalt og nasjonalt vedlikehold og produksjon Kurset bygger på NS EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter, praktiske løsninger og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset Hold deg oppdatert innen vedlikehold Kurset gir mulighet for å avlegge eksamen og bli sertifisert

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

I kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av utførelsesentrepriser, så som Kontraktens oppbygning. Tolknings- og motstridsregler for å fastlegge innholdet i fastprisarbeidet Endringer og varslingsprosedyrer Krav om fristforlengelse Overtakelse av byggeobjektet. Sluttoppgjør Mangler og forsinkelse ved entreprenørens arbeider Reklamasjon og foreldelse

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen desember 2021

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. KOORDINATORSKOLEN DESEMBER ER FULLBOOKET. Du kan settes på venteliste ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no. Anbefaler at man i tillegg melder seg på senere kurs, for å sikre seg kursplass.   Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut 17. november med svarfrist 25. november. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut 2. desember . Frist for innlevering mandag 13. desember.

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Forvaltning av bevaringsverdige bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å istandsette og vedlikeholde på en god måte. Både brukerønsker, myndighetskrav og vernebestemmelser må tilfredsstilles. Vi vil gi en innføring i begreper, lover og regler, og hvordan man sikrer en forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene. Som praktisk eksempel gjør vi en digital befaring i Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler.

Nettkurs

Digital classroom course

Introduction to Microbiological Influenced Corrosion in Engineering Systems

– with a Corrosion Management Perspective Registration right up to the start of the course! The course will cover basic corrosion management principles, basic MIC mechanisms, use of molecular microbiological methods (MMM) in diagnosing and managing MIC, selection of MIC mitigation methods, selection and interpretation of MIC monitoring methods, case studies demonstrating MIC diagnostic tools and failure analysis principles related to MIC.

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Asbestproblemer i bygninger

Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer. Lungekreft, lungehinnekreft (mesoteliom) og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest. Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Hvis materialene ikke oppdages og identifiseres i tide, kan oppussing og rehabilitering føre til en uakseptabel spredning av asbestfibre, stenging av lokaler samt påfølgende omfattende saneringskostnader. I dette nettkurset lærer du hvilke materialer som kan inneholde asbest, håndtering og forebyggende råd som sikrer godt inneklima og utbedringskostnader.

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference April 26th - 28th 2022

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.
Quality Norway omsetter for over 35 millioner kroner per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS