Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Få verdifull kompetanse i dag,
og se vårt store utvalg av nettkurs!
Alt du trenger er tilgang til internett!

Nettkurs

16.02.2023

Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i bygg og anlegg

association
association

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse 2022/2023

World Class Maintenance – et fremtidsrettet vedlikeholdskonsept for ledende bedrifter i Europa Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Flere ledende bedrifter har bygd opp sine vedlikeholdskonsepter og vedlikeholdsstrategier basert på kompetanse fra dette kurset.

Arrangør

association

Nettkurs

Sjekk prisen!

Interaktivt nettkurs

Temakurs: FDV og praktisk forvaltning av bevaringsverdig eiendom

Hvordan sikre forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene?  En kort praktisk innføring i problemstillinger og løsningsprinsipper for fagfelt som er særlig utfordrende i gamle hus. Som fordypningseksempel gjør vi en filmbefaring i Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler. Illustrasjonsfoto: Atelier Oslo.

Arrangør

association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Vedlikeholdsplanlegging

Jobb smartere med vedlikeholdsplanlegging! I dette 2-dagers kurset vil du lære å jobbe smartere og få full kontroll på planlagt vedlikehold, oppnå besparing og økt effektivitet.

Arrangør

association

Nettkurs

Fullbooket!

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen februar 2023

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 digitale samlinger (8.-9. februar og 1. mars). Koordinatorskolen februar er nå fullbooket. Det er mulig å sette seg på venteliste hos kundeservice@qualitynorway.no. Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut ca 2 uker før kursstart, med svarfrist 3. februar. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart og frist for innlevering er mandag 27. februar kl12.00. For de med lite praktisk erfaring anbefales det å delta på fysisk kurs, da disse inkluderer byggeplassbefaring.

Arrangør

association
association
association
association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

NORSOK R-003 N:2017 – Sikker bruk av løfteutstyr

Kurset gir deg kompetansen du trenger for å sikre at løfteutstyret ditt brukes på en sikker og korrekt måte, reduserer risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen, øker produktiviteten ved å sikre at løfteutstyret er i god stand, tilpasser arbeidsprosedyrene til å møte spesielle krav i bransjen, og tilby løsninger som er i tråd med de siste kravene til sikkerhet og kvalitet.

Arrangør

association

Møte

Interaktivt møte

Medlemsmøte/åpent møte KTF

Velkommen til gratis digitalt åpent møte / medlemsmøte i regi av KranTeknisk Forening.

Arrangør

association

Kurs

Storefjell Resort Hotel, Gol

Kontrollørkurs og repetisjonskurs G11 Løfteredskap – Teori og praksis

Kurset gir deg kompetansen du trenger for å sikre sikker og korrekt bruk av løfteredskapet, gir deg en dypere forståelse av G11 standarden for løfteredskap og kravene til kontrollører og operatører, gir deg muligheten til å lære om inspeksjonsmetoder, krav til dokumentasjon og hvordan du skal håndtere feil og mangler ved løfteredskapet, og å øke sikkerheten på arbeidsplassen og redusere risikoen for ulykker og skader. Kurset følger opplæringsplan for kontrollør K-G11. Kurset kan også gjennomføres som repetisjonskurs uten prøve. Kurset avsluttes da på dag tre ca kl. 15.00 (avslutning kan tilpasses eventuelle togtider).  

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Rehabilitering av eldre murfasader

De fleste eldre murbygg har komplekse skader som resultat av feil vedlikehold over lang tid. I dette kurset skal vi gå gjennom oppbyggingen av historiske murbygg og fasader, typiske skader og strategier for å utbedre på mest mulig varig og økonomisk måte.  

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Regelverksoppdatering for sakkyndig virksomhet

Bli oppdatert på kun 3 timer! På dette nettkurset vil du lære om Arbeidstilsynets gjeldende regelverk.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Regelverk for vedlikeholdspersonell

Montører og reparatører av maskiner og annet arbeidsutstyr Bli oppdatert på kun 3 timer! På dette nettkurset vil du lære om Arbeidstilsynets gjeldende regelverk for vedlikehold, reparasjon, montasje og ombygging av maskiner og annet arbeidsutstyr.

Arrangør

association
association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Operasjonelt ansvarlig for kran- og løfteoperasjoner i bygg og anlegg

Hensikten med kurset er å gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner. Kurset skal også gi deltakerne kunnskap om metoder for å se at løfteoperasjoner blir forskriftsmessig utført.

Arrangør

association
association

Kurs: Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
"Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere."
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS