VI KAN alle REDDE liv
16. oktober er det Verdens
hjerte- og lungeredningsdag.
Bli trygg innen førstehjelp hos oss!

Se alle kurs, konferanser og møter her

Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
HMS
Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
HMS

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen oktober 2022

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut 23. september med svarfrist 30. september. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut 6. oktober. Frist for innlevering mandag 17. oktober kl 12.00.

Arrangør

association
association
association
association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Vedlikeholdsplanlegging

Jobb smartere med vedlikeholdsplanlegging! I dette 2-dagers kurset vil du lære å jobbe smartere og få full kontroll på planlagt vedlikehold, oppnå besparing og økt effektivitet. Introduksjon Vedlikeholdsplanlegging Planleggingsprossesser Planleggingsverktøy med eksempler fra CMMS systemer Innflytelse vedlikeholdsplanlegging Jobbpakking Forbedringsteknikker Organisering, møtestruktur, kommunikasjon

Arrangør

association

Møte

Thon Hotel Vika Atrium

SLBA forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet har vist seg å være en suksess, og det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg

Arrangør

association

Kurs

Coast Center Base AS, Ågotnes

Kontroll og vedlikehold av ståltau til kraner

På dette kurset vil du øke din kompetanse i standard metoder for vurdering av alvorsgrad, samt dokumentasjon av ståltau som brukes på kraner. Kurset består av både praksis og teori. Deltakerne oppfordres til å skrive ut og medbringe heftet «Ståltau etterforskning»: Last ned heftet her 

Arrangør

association

Kurs

Sted i Stavangerområdet

Automatiske slokkeanlegg – Stavanger

I dette kurset om automatiske slokkeanlegg vil vi se på alle fordeler og ulemper, basert på bruk og type bygg. Slokkeanlegg er ikke bare sprinkler. Det er vanntåke-, skum- og gasslokkeanlegg også, og de gir forskjellige fordeler og ulemper, basert på bruk og type bygg. I tillegg bør også driftskostnader, bærekrafthensyn og fremtidig fleksibilitet tas hensyn til i planleggingsfasen. For å få dette til, må det velges rett anlegg for rett bygg, utføres korrekt prosjektering og installasjon, og dette må følges opp med riktig ettersyn, kontroll og vedlikeholdsplan. Da må kompetanse og dokumentasjon være på plass. For å få ut informasjon og kunnskap om dette viktige temaet, har BFO utviklet dette kurset. De første kursene blir holdt i Stavanger, Haugesund og Bergen den 18., 19. og 20. oktober 2022.

Arrangør

association

Konferanse

Ingeniørenes Hus, Oslo

FM-konferansen 2022

Vi gjentar suksessen fra i fjor! Norges bygg- og eiendomsforening har gleden av å inviterer til FM-konferansen 2022! Sikre deg plass på årets konferanse!  Samfunnstrender i et FM perspektiv Hva betyr samfunnsutviklingen for drift og forvaltning av eiendom? Gevinstrealisering – praktiske eksempler  

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Utvikling av bevaringsverdige bygg

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å utvikle på en god måte. I dette kurset vil vi formidle hva som skal til for å sikre prosesser som utløser merverdiene. Vi skal gi en innføring i begreper, regler og verdier, samt konsekvenser av fredning og annet formelt vern. Det blir en filmbefaring til Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler.   Illustrasjonsfoto Til venstre: Fotograf Lars Petter Pettersen. I midten: Atelier Oslo. Til høyre: Oslobilder.no, eid av Oslo Museum, fotograf er Olaf Martin Peder Væring.

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Temakurs: Regelverk for vedlikeholdspersonell

Montører og reparatører av maskiner og annet arbeidsutstyr Bli oppdatert på kun 3 timer! På dette nettkurset vil du lære om Arbeidstilsynets gjeldende regelverk for vedlikehold, reparasjon, montasje og ombygging av maskiner og annet arbeidsutstyr.

Arrangør

association
association

Course

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

VDMXL – Value Driven Maintenance & Asset Management

We repeat the success! the Great Asset Management Experience the business GAME for Maintenance & Asset Management professionals Don’t miss the opportunity to participate in The GAME and learn how to manage the performance of the Maintenance & Asset Management organization Arrangementet gjennomføres med engelskspråklig foreleser.  

Arrangør

association

Kurs

Thon Hotel Vika Atrium

Totalentreprisekontrakter NS 8407

Siste kurs i år! Kurset er utformet med tanke på alle som gjennom sitt arbeid for en byggherre, entreprenør eller rådgiver behøver kunnskap om entrepriserettens regler og normer. Vi oppfordrer deltakerne til å ha standard NS 8407 tilgjengelig, hvis mulig.  

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

TEK17 – Byggteknisk forskrift

I dette nettkurset lærer du alt du bør vite om byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer. Meget omfattende kurshefte er inkludert i kursavgiften!

Arrangør

association

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

NYTT KURS: Brannsikkerhet i historisk bebyggelse

Håndtering av brannsikkerhet i historisk bebyggelse gir noen ekstra utfordringer. Det kan være både byggemåte, hensynet til arkitekturen eller formelt vern som gjør at standardløsningene ikke alltid passer. Dette kurset er utviklet i samarbeid med Fabrica kulturminnetjenester og gir en innføring i krav i lover og forskrifter og hvordan vi oftest kan finne gode løsninger tilpasset bygningene. Kurset vil ta for seg praktiske eksempler på de vanligste problemene som forebygging, rømning, varsling og slukkeanlegg.

Arrangør

association

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference Nov 29th - Dec 1st 2022

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
"Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere."
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS