Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Kurs

Arrangør

association

Kurs

Ingeniørenes Hus, Oslo

26.09.2023

Offentlige anskaffelser

Arrangør

association

Kurs

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

26.09.2023

Kontrollørkurs G4 Bro- og traverskraner – Teori

Arrangør

association

Kurs

Nyhet!

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

27.09.2023

Smøreteknikk for sikker og bærekraftig drift

Arrangør

association

Nettkurs

Arrangør

association

Nettkurs

Arrangør

association

Kurs

Fullbooket!

Arrangør

association

Nettkurs

Arrangør

association

Nettkurs

Arrangør

association

Konferanse

Nyhet!

Clarion Hotel Admiral, Bergen

05.10.2023

Bærekraftig byutvikling – hva vil vi med Bergen?

Arrangør

association

Nettkurs

Arrangør

association

Uttalelser fra tidligere deltakere

40-timers HMS-kurs for byggebransjen

Legevakt Vest leverer et godt 40 timers online HMS kurs som tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet.
Kurset er godt strukturert, med gode forklaringer og ikke for lange bolker. Kursholder er veldig inspirerende, kunnskapsrik og god til å veilede og følge opp deltagerne. Jeg satt igjen med god og nyttig kunnskap som vi har tatt med oss inn i vårt videre arbeid med HMS. Det er ingen tvil om at kursholder brenner for faget sitt.

Lise Flugind, Selvaag AS

Samspillkonferansen

I svært stor grad gode og lærerike foredrag. I det heile ein konferanse prega av profesjonalitet fra program til teknisk gjennomføring mm. Like viktig som eit bra program er dette med å knytte kontakter, faglige diskusjoner, stille spørsmål til foredragsholdere mm, noe vi opplevde at det var mulighet for her.

Hemsedal kommune eiendom ved leder, prosjektleder og byggeleder

Kurs: Kontrollørkurs G8 Lastebilkraner og G20 Fastmontert hydraulisk kran – Teori og praksis

Instruktør hadde enorm kunnskap og var flink ved å lære bort.

Kurs: Totalentreprisekontrakter NS 8407

Utrolig gode kursholdere som evnet å holde min oppmerksomhet under hele kurset.

Kurs: Operasjonelt ansvarlig for kran og løfteoperasjoner i petroleumsindustrien

Høyt kunnskapsnivå. Instruktør bar preg av solid erfaring, og jeg synes at det er genialt å gjennomføre kurset via nett.

Kurs: Prosjektering av eltavler

Kurset var bra og passe faglig tungt, det ga en god innsikt i hvordan finne ut av ting. Belyste på en god måte mange aspekt som bør/må hensynstas, og hadde konkrete eksempler på løsninger.

KoordinatorCamp

Synes campen var veldig bra med mange interessante temaer. Jeg er forholdsvis fersk og fikk en fin gjennomgang av mange relevante innlegg.

Kurs: Samspillkontrakter

Veldig interessant kurs. Diskusjoner mellom foredragsholderne bidrar til å belyse problemstillinger knyttet til kompleksiteten vedr. temaet – og holder meg som deltaker våken. Alltid morsomt og interessant å delta på kurs med disse foredragsholderne. Ser frem til neste kurs.

Kurs: Maskinforskriften

Foreleser snakket meget tydelig og klart. Lett å følge med.

40-timers HMS-kurs for byggebransjen

Legevakt Vest leverer et godt 40 timers online HMS kurs som tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet.
Kurset er godt strukturert, med gode forklaringer og ikke for lange bolker. Kursholder er veldig inspirerende, kunnskapsrik og god til å veilede og følge opp deltagerne. Jeg satt igjen med god og nyttig kunnskap som vi har tatt med oss inn i vårt videre arbeid med HMS. Det er ingen tvil om at kursholder brenner for faget sitt.

Lise Flugind, Selvaag AS

G5-G5L-G20 | Dekksoperatør | Boredekksarbeider

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
"Bra kurs, høyt faglig nivå på forelesere."
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS