[object Object]
Trenger du kompetanseheving?
Få verdifull kompetanse i dag, og se vårt store utvalg av nettkurs! Alt du trenger er tilgang til internett!

Se alle arrangement innen ditt fagområde her

Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
Bygg
Alle
Kran og løft
Bygg, anlegg og eiendom
Vedlikehold industri
Brann
Elektrotavler
Jus
Prosjekt, ledelse
Bygg

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Koordinatorskolen oktober 2021

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis. Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut 16. september med svarfrist 24. september. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut 30. september . Frist for innlevering mandag 18. oktober.

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Formkrav og vedlikehold i tavler – prinsipper og praktiske løsninger

I dette to timer temakurset gis det  en oversikt over prinsipper og gradering av innvendige skiller i tavler i tillegg til generell informasjon om vedlikeholdsbehov og hvordan slik informasjon kan formidles til eier/bruker for integrering i en vedlikeholdskalender.en oversikt over metoder, viktige tilleggskrav og alternative løsninger ved inntak i bygninger og løsningsprinsipper i tavler ved tilknytning av parallelle strømkilder.

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Kurs i tilstandsanalyse etter NS 3424

I dette innføringskurset vil vi se viktigheten på å kartlegge en systematisk tilstand på bygg. Du øker din kompetanse og forståelse, og vil se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy. Dette er trinn 1 av 2 uavhengige 4-timers temakurs. Trinn 2 er kurset «Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan – basert på strategier og NS 3424».

The 25th International Offshore Crane and Lifting Conference April 26th - 28th 2022

[object Object]
95% av alle deltakere anbefaler våre arrangementer til kollegaer.
Quality Norway arrangerer over 180 kurs / 4000 deltakere per år.
Quality Norway omsetter for over 35 millioner kroner per år.

Kunnskap som øker verdien din

Våre samarbeidspartnere

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges bygg- og eiendomsforening

Norsk Forening for Vedlikehold

Norsk Forening for Vedlikehold

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Tavleforeningen

Tavleforeningen

LCC forum

LCC forum

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS