post
Se også

Bygg, anlegg og eiendom

Lær bygg, anleggs- og eiendomsfag hos Quality Norway

Vi tilbyr kurs i juss og kontraktsrett, for eksempel om Plan- og bygningsloven med forskrifter eller uavhengig kontroll. Eller er du kanskje interessert i å lære mer om offentlige anskaffelser – hos oss kan du lære om hvordan det nye regelverket skal anvendes i praksis.

Forhandlingsteknikk er et annet av våre populære kurs. Vi tilbyr også kurs i tolkning og praktisk anvendelse av NS 3420 og Prosesskoden, og også NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406. På dette sistnevnte kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av utførelsesentrepriser.

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Denne skolen blir raskt fullbooket, her er det først til mølla! Vi arrangerer også KoordinatorCamp en gang i året.

Foretakenes styringssystemer må nå være a jour med TEK17. Styringssystem for TEK10 holder ikke. Quality Norway har kurset som oppdaterer deg!

I tillegg til dette tilbyr vi spennende konferanser med aktuelle temaer og gode foredragsholdere, for eksempel Vedlikeholdskonferansen, Oppgraderingskonferansen bygg, Droner og roboter, Strategisk eiendomsledelse og mye mer. Ta kontakt med oss dersom det er et tema du savner, så skal vi vurdere muligheten for å utarbeide et godt tilbud.