Vedlikeholdsleder World Class Maintenance

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende og fremtidsrettet vedlikeholdsorganisasjon? Opplæringen for vedlikeholdsledere er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger […]

Få verdifull kompetanse i dag

Interaktivt nettkurs 12. mai: De nye reglene om kjøp og salg av fast eiendom fra 1. januar 2022 Lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Forskrift til avhendingslova angående utarbeidelse av tilstandsrapport På kurset gjennomgås revisjonen av avhendingslova som trådte i kraft 1. januar 2022, herunder følgende temaer: Forbudet mot «as is»-klausuler Utarbeidelse av tilstandsrapporter […]

Ledig stilling

Vi søker etter kursverter/live streaming verter Quality Norway leverer et betydelig antall nettbaserte arrangementer og søker i den forbindelse etter kursverter/livestreaming verter som vil engasjeres på timebasis. Som kursvert vil du administrere og lede kurs og konferanser og være vårt ansikt utad overfor deltakere og forelesere. Vi bruker primært verktøyene Teams og Zoom. Andre verktøy […]

Mer kunnskap om bygg

Næringen trenger mer kunnskap om livssyklusen til bygg I mer enn 50 år har byggingeniør Svein Bjørberg arbeidet for mer kvalitet i byggenæringen. Men fortsatt er det en stor utfordring at bransjen mangler kunnskap om hele livssyklusen til et bygg. – Mangelen på kompetanse om det totale livsløpet, er hovedproblemet i dag: Kunnskap om hvordan […]

Er du vår nye kollega?

Vi utlyser nå 2 stillinger, den ene er produktutvikler/prosjektleder og den andre er møtevert! PRODUKTUTVIKLER/PROSJEKTLEDER Dette er en 100% prosjektstilling som varer frem til 1.5.2022. Vi vil i god tid før prosjekt-perioden utløper gjøre en vurdering av markedssituasjonen og avgjøre om det er økonomisk grunnlag for å omgjøre stillingen til fast. Søk på finn.no her […]

Styreskap – Automasjonstavler

Skap for styring og automasjonsløsninger er også elektrotavler – med strenge krav til utførelse, verifikasjon og dokumentasjon i samsvar med NEK 439. Elektrotavler er et omfattende begrep Når ett eller flere lavspennings koblingsutstyr kombineres med tilhørende utstyr for måling, signalisering, beskyttelse og regulering, utgjør dette alltid en «tavle». Slik sammenstilling med tilhørende ledningsforbindelser og koblinger […]

GDPR – Hvordan sikre etterlevelsen av personvernreglene

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Med innføringen av GDPR i 2018 fikk vi nye personvernregler som er mer detaljerte og mer omfattende enn de vi hadde tidligere. GDPR har betydning for både offentlig og privat sektor fordi forordningen skjerper kravene […]

Brannsikringsmontør – veien til dokumentert kompetanse

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har etablert en e-læring som gir økt kompetanse innen bygningsmessig brannvern, såkalt passiv brannsikring. Dette er et særdeles viktig fagområde som kan bety forskjellen på liv og død, ikke minst hvis arbeidene utføres feil og uten nødvendig innsikt i krav og løsninger. Byggkvalitetsutvalgets anbefalinger 2020 overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet er å vektlegge bransjeetablerte […]

Gode erfaringer med digitalisering

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) og Quality Norway, som er operativ enhet for foreningens virksomhet, har gode erfaringer med å arrangere digitale kurs og konferanser. Da Norge ble stengt 12. mars tok vi umiddelbart grep, forteller Arild Nybø. Han er daglig leder for begge virksomhetene. Tilbakemeldingene så langt er gode. Av Jan Eirik Schiøtz, Min […]

Konferanser

Quality Norway arrangerer flere store konferanser om året på vegne av våre eierforeninger og samarbeidsforeninger. På våre konferanser møter du anerkjente og faglig sterke forelesere. I tillegg er det også en god møteplass for nettverksbygging og økt kompetanse. Våre konferanser er med fysisk tilstedeværelse, men enkelte konferanser vil vi i tillegg kjøre direktestrømming (live streaming), […]

Hold deg oppdatert med nettkurs og lær når det passer deg!

Quality Norway tilbyr nettbaserte fagfokuserte kurs på vegne av våre eierforeninger og samarbeidsforeninger. Vi har både nettkurs og e-læringskurs. Våre e-læringskurs kan du ta når det passer for deg, og våre nettkurs gjennomføres på bestemte datoer. DIGITALT OG INTERAKTIVT KLASSEROMSKURSKurset gjennomføres på nett med en meget god videoløsning (Zoom), som gjør det mulig å gjenskape […]