Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Vedlikeholdsleder World Class Maintenance

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse! Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende og fremtidsrettet vedlikeholdsorganisasjon? Opplæringen for vedlikeholdsledere er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger […]

Ledig stilling

Vi søker etter kursverter/live streaming verter Quality Norway leverer et betydelig antall nettbaserte arrangementer og søker i den forbindelse etter kursverter/livestreaming verter som vil engasjeres på timebasis. Som kursvert vil du administrere og lede kurs og konferanser og være vårt ansikt utad overfor deltakere og forelesere. Vi bruker primært verktøyene Teams og Zoom. Andre verktøy […]

Styreskap – Automasjonstavler

Skap for styring og automasjonsløsninger er også elektrotavler – med strenge krav til utførelse, verifikasjon og dokumentasjon i samsvar med NEK 439. Elektrotavler er et omfattende begrep Når ett eller flere lavspennings koblingsutstyr kombineres med tilhørende utstyr for måling, signalisering, beskyttelse og regulering, utgjør dette alltid en «tavle». Slik sammenstilling med tilhørende ledningsforbindelser og koblinger […]

Brannsikringsmontør – veien til dokumentert kompetanse

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har etablert en e-læring som gir økt kompetanse innen bygningsmessig brannvern, såkalt passiv brannsikring. Dette er et særdeles viktig fagområde som kan bety forskjellen på liv og død, ikke minst hvis arbeidene utføres feil og uten nødvendig innsikt i krav og løsninger. Byggkvalitetsutvalgets anbefalinger 2020 overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet er å vektlegge bransjeetablerte […]

Konferanser

Quality Norway arrangerer flere store konferanser om året på vegne av våre eierforeninger og samarbeidsforeninger. På våre konferanser møter du anerkjente og faglig sterke forelesere. I tillegg er det også en god møteplass for nettverksbygging og økt kompetanse. Våre konferanser er med fysisk tilstedeværelse, men enkelte konferanser vil vi i tillegg kjøre direktestrømming (live streaming), […]