Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Brann-BFO-dagene-2021

BFO-dagene 2021

Brannfaglig Fellesorganisasjon gjentar suksessen og samler brannbransjen til BFO-dagene – bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

 • 14.09.2021–16.09.2021
 • 3 DAGER
 • Quality Airport Hotel Gardermoen
 • Brann
 • 14.09.2021–16.09.2021
 • 3 DAGER
 • Quality Airport Hotel Gardermoen

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

 • Brannvesen
 • Detaljprosjekterende
 • Driftere
 • Eiendomsforvaltere
 • Eiere
 • Entreprenører
 • Leverandører av produkter og tjenester
 • Myndigheter
 • Rådgivere
 • Utbyggere

BFO-uka / BFO-dagene ble første gang arrangert i 2018 i Trondheim, og er et møtested for alle som jobber for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Heidi Finstad

Administrerende direktør, Treindustrien

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bengt Slettli

Regionleder Consulting/Nord, Firesafe

 

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hugo Haug

Seniorrådgiver brannteknikk, Oslobygg KF

Hugo Haug er elektrofagmann med erfaring innen branntekniske fag siden 1980, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/-strøm, talevarsling og eksplosjonssikring. Han har Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Hugo er styreleder i BFO og har vært styremedlem  siden 2011.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Håkon Winterseth

Faglig leder, Firesafe AS

Håkon er faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomitéer. Han har bidratt med blant annet brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem i BFO siden 2014.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Andreas Bure

Regiondirektør, Kingspan AS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Stefan Andersson

Fagekspert, Norconsult

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Runar Berget

Avdelingsleder, Nokas Brannkonsult AS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lars Erik Sorthe

Fire Specialist, DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Tommy Byenstuen

Brannteknisk rådgiver, Undervisningsbygg Oslo KF

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arnt Olaf Stillerud

Advokat/partner, Tenden Advokatfirma ANS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sigrid Kartveit

Sivilingeniør/senior brannrådgiver, Kartveit & Heggøy Brannsikkerhet AS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Nils Bergan

Teknisk direktør, Byggimpuls

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Henning Samuelsen

Seksjonsleder brannteknikk, Oslobygg KF

Per Henning er seksjonsleder for brannteknikk i Oslobygg KF, et av Norges største eiendomsforetak. Som eier og byggherres representant har han møtt bygge bransjen i alle faser i prosjektgjennomføring og leveranser for brannteknikk i de siste 10 år. Har arbeidet med forebyggende brannvern og prosjekter siden 2001, og har stort engasjement angående branntekniske forutsetninger og grensesnitt til øvrige fag.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Frank Gustavson

Fagsjef brann, HENT

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Karl Magnor Lilleland

Lilleland AS

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Øyvind Høin

Juridisk rådgiver, Omsorgsbygg Oslo KF

Dato og tid

 • Dag1 : 14.09.2021 10:0017:45
 • Dag 2: 15.09.2021 09:0017:00
 • Dag 3: 16.09.2021 09:0016:00

Program

TIRSDAG 14. September – HVORDAN PROSJEKTERE OG BYGGE BÆREKRAFTIG?

09.30     Registrering og nettverksbygging

MULIGHETER, BEGRENSINGER, ERFARINGER

10.00 Velkommen

10.10  Del 1 – Hva er tverrfaglig, bærekraftig brannsikkerhet?
– Bruk av midler og det vi får igjen, kontra verditap ved brann? Hva er samfunnskritisk?
– Bygningsmassen varighet over tid – hvilke løsninger bør ha fokus?
Torgrim Log, professor i sikkerhetsfag, Høgskulen på Vestlandet og rådgiver i teknisk sikkerhet, Gassco

10.50 Pause og nettverksbygging

11.00 Lonebrannen- et brannsikkert bygg eller et Sankt Hans-bål?
– Hva vet vi nå?
– Hvor mye brannsikkerhet kan sprinkler gi?
– Hvilken verdi har kontroll av brannsikkerheten etter at bygget er oppført?
Arnstein Fedøy, daglig leder, Igneus

11.40 Pause og nettverksbygging

11.50  Problemstillinger ved ombygging/ bruksendring av eksisterende eldre byggverk
– Praktisering av regelverk i dag, i ulike kommuner?
Håkon Winterseth, daglig leder, Firesafe AS

12.20 Unntak for eksisterende byggverk etter PBL §31-2 – presentasjon av NKF-veilederen
– NKF veilederen er kommunenes «bibel» i slike saker, hvilke utslag gir det for oss i praksis?
Siw Rasmussen, Brann og byggconsulting AS

13.00 Lunsj

HVORDAN GJØR VI DETTE – EFFEKT FOR BRUKERE, MILJØ, M.M.

14.00 Sandwich-elementer og brannmotstand og bruk av brennbar isolasjon i bygg, hva tillates?
– Fryserom m.m., PIR og PUR, EPS. Kjøpesenter, butikk, hotell og andre forsamlingslokaler
– Tilfredsstiller det VTEK?  Muligheter og begrensninger
Andreas Bure, Regiondirektør, Kingspan AS

14.40 Slik dokumenterer vi brann og rømming ved bruk av simuleringsverktøy
– Presentasjon av bruk av simuleringsverktøy for å verifisere forskriftskrav
– Hvorfor bruke simulering – Rådgivers / tiltakshavers syn på det
Stefan Andersson, Fagekspert, Norconsult

15.40 Pause og nettverksbygging

16.00 Hva er egentlig nødvendig (?) slokkevann for brannvesenet, sett i forhold til preaksepterte krav,  slokkeinnsats og bygningstype?
– Hvordan okumenterer man behovet og løser dette praktisk når vannmengden ikke er tilstrekkelig i henhold til minimumskrav
– Fraviksvurderinger – muligheter og metoder
– Eksempler slokkevannsberegning
Bengt Slettli, daglig og faglig leder Total Brannsikring as

16.40 Er nyutviklet deteksjonsteknologi moden for oppkobling mot slokkeanlegg?
– Gjennomgang av prosjekt i Undervisningsbygg Oslo KF «Slokkeanlegg i kombinasjon med tidlig deteksjon»
– Kobling deteksjon/ og slokkesystem. Er det nok kunnskap?
Runar Berget, avdelingsleder, Nokas Brannkonsult AS

17.30 Oppsummering av dagen

17.45 Slutt

19.00 Middag

ONSDAG 15. September – ERFARINGSOVERFØRING/STATUS/HVOR GÅR VEIEN?

09.00 Registrering og nettverksbygging

09.30 Velkommen

09.40 Godkjenning av fagpersoner/firma – slik gjør vi det i Danmark
Lars Erik Sorthe, Fire Specialist, DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

10.45 Pause og nettverksbygging

11.00 Har vi regelverk og analyser som er egnet til å avklare ansvarsforholdene etter brann?
– Basadommen – hva har man lært/ikke lært?
Arnt Olaf Stillerud · advokat/partner, Tenden Advokatfirma ANS

11.40 Sett fra Eiersiden – hva er eiers rolle og ansvar
– Brannrådgiverens ansvar
– Leietakers ansvar
– Media sin påvirkning
Sigrid Kartveit, sivilingeniør/senior brannrådgiver, Kartveit & Heggøy Brannsikkerhet AS

12.15 Lunsj

13.15 Branntekniske temaer i plenum  

14.00 Petroleumstilsynets rolle for reduksjon av brannrisiko i olje- og gassindustrien
– Brannene ved Hammerfest LNG og Tjeldbergodden – hva kan man lære?
Eivind Sande, sjefingeniør, Petroleumstilsynet

14.45 Byggebransjen og olje- og gassindustrien – Kan vi lære av hverandre?
Torgrim Log, professor i sikkerhetsfag, Høgskulen på Vestlandet og rådgiver i teknisk  sikkerhet, Gassco

15.30 Pause og nettverksbygging 

15.45 Frisvinglukker på branndører
– Krav om åpningskraft
– Historien bak
Hugo Haug, Oslobygg KF og leder BFO

Historien om Brannkommisjonen
Hugo Haug, Oslobygg KF og leder BFO

16.45 Oppsummering av dagen

17.00 Slutt

19.00 Middag

TORSDAG 16. September – PASSIV BRANNSIKRING VIA PROSJEKTERING, PRODUKSJONSUNDERLAG, UTFØRELSE TIL FDV – HVA SKJER UNDERVEIS?

08.30 Kaffe og nettverksbygging

09.00 Velkommen     

09.10  Vi tar tempen på rikets tilstand
– Sett fra en entreprenør sitt synspunkt
Nils Bergan, Teknisk direktør, Byggimpuls

09.45 By pass /tetting av filter på ventulasjonsanlegg
Hva konkluderer man med bruk eller ikke bruk av Bypass på ventilasjonsanlegg?  Ventilasjon i drift. tetting filter.
– Hvilke forutsetninger skal vi legge til grunn på prosjekter fremover?
Per Henning Samuelsen, Seksjonsleder og Eivin Bryne Rettestøl, seksjonsleder teknisk prosjektrådgivning, Oslobygg KF

10.20 Hvordan sikrer vi at de overordnete kravene fra brannrådgiver blir overført korrekt til byggeplass via produksjonsunderlag?
Frank Gustavson, fagsjef brann, HENT AS

10.55 Pause og nettverksbygging 

11.15 Royalimpregnering og ferdigattest – hva skal til av prosess og dokumentasjon?
Heidi Finstad, administrerende direktør, Treindustrien

11.50 Kvalitet i utførelsesfasen på branntiltak/passiv brannsikring
Christian Fylkesnes, fagsjef brann, HENT AS

12.30 Lunsj

13.30 Erfaringer fra Undervisningsbygg – hva vi har bestilt, og hva erfaringsmessig får levert?
– Regelverk som peker til NS’er, sammenheng mellom NS’ene og evt peke på konkrete koder som brannstrateg, branntetting og informasjonstyper knyttet til produkt og system
Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver IK FDVU, Oslobygg KF

14.15 Hva når dokumentasjonen på branntetting ikke strekker til; hvem gjør hva? – Hvem har myndighet til å «synse» ?
– Vurdering basert på testing – hva er god nok dokumentasjon
– Hvordan skal og bør rekkefølgen være?
– Når vil utførende kunne si at den har «kvalitetssikret produksjonsunderlag»?
– Viktigst av alt hvem har ansvaret til slutt?
Håkon Winterseth, Fagsjef, Firesafe AS

14.55 Pause og nettverksbygging 

15.15 Overtakelsesforretning, garantitid m.m.  opp mot FDVU leveranse og opplæring
Øyvind Høin, juridisk rådgiver, Oslobygg KF

16.00 Oppsummering

16.15  Slutt

Fagkomité
Bengt Slettli, Total Brannsikring AS
Karl Magnor Lilleland, Lilleland AS
Anne Kathrine Bøe, Rambøll Norge AS
Håkon Winterseth, Firesafe AS
Frank Gustavson, HENT AS
Tommy Byenstuen, Undervisningsbygg Oslo KF
Stene Kristiansen, Quality Norway AS

Konferanse

Hotell 
Bestilles av den enkelte deltaker.
Vi har reservert noen rom på Quality Quality Airport Hotel Gardermoen, enkeltrom m/frokost kr 1 195,-.
Telefon 63 92 61 00 eller via www.nordicchoicehotels.no og oppgi kode BFO2021. Rommene frigis 15.08.2021.

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.