Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
BFO-dagene

BFO-dagene 2022

Hvordan kan din virksomhet bli bedre med riktig planlagt og utført brannsikring som gir god prosjektøkonomi og løsninger i prosjektet?

Hvilke begrensninger/muligheter er det i regelverk, praktisk anvendelse og løsninger på byggeplass. Erfaringsmessig kan imidlertid feil i prosjektering og utførelse av brannsikkerhet gi store konsekvenser for tiltakshaver, entreprenør og bruker.

 • Bygningsmessig brannsikring
 • Tekniske anlegg og installasjoner ved brann.
 • Personsikkerhetstiltak
 • Valg av de gode branntekniske løsninger
 • Endret bruk og hvilke krav som man da må ta hensyn til

 

 • 22.11.2022–23.11.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Brann
 • 22.11.2022–23.11.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

 • Entreprenører
 • Eier/byggherre/utbygger
 • ARK
 • RIF – rådgivere
 • Myndigheter

Vi vil fokusere på at BFO dagene gir entreprenører med sine RIF rådgivere innen alle fag god informasjon og kunnskap som kan bidra til at de riktige valgene blir tatt tidlig i prosjektet.

BFO dagene vil da også være like aktuelle for ARK, byggeiere/forvaltere.

Det vil også være mulighet for en mini utstilling for påmeldte deltakere. Pris for mini utstilling kr. 5000,- + mva. Ønsker du å stille ut så ta kontakt med stene.kristiansen@qyualitynorway.no

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Arbeider du allerede med forebyggende brannvern, eller innenfor andre fagområder innen brannsikkerhet, eller har du planer om å gjøre det?
Vi tilbyr konferanser og kurs som gir deg bedre informasjon, kunnskap og kompetanse for et bedre brannvern for liv, miljø og verdier. I tillegg vil du få muligheter for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen brannfagene.

Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

John-Andreas Johnsen

Senioringeniør, Lindab

John-Andreas har jobbet dedikert med problemstillinger og løsninger innen ventilasjon og spesielt med fokus på storkjøkken i over 15 år. Han jobber i dag som senior salgsingeniør i Lindab.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hans Martin Haveråen

Branninspektør, Brann- og redningstjenesten, Oslo kommune

Hans Martin er branninspektør ved forebyggende avdeling i Oslo Brann- og redningsetat. Som fagansvarlig byutvikling arbeider han mye med tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats i ulike fora og arenaer.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Taran Nygard Egeli

Senior risikorådgiver, Risikostyring, Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige sin misjon er å sikre liv, helse og verdiar. Våre risikorådgjevarar bidreg til dette ved å kartlegge risikoen hos eksisterande og nye kundar, med høgt fokus på skadeførebyggande og risikoreduserande tiltak.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Fredrik Otterstad

Avdelingsleder Øst, NOHA Norway AS

Oppdraget til NOHA er å hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å håndtere de første «15» kritiske minuttene etter en uforutsett hendelse frem til profesjonell hjelp kommer. Fredrik Otterstad har siden 2017 jobbet i NOHA med ett felles mål om å redde liv & verdier. Han har god kunnskap med brannforebyggende arbeid og rådgivning mot både privat og offentlig sektor. Fredrik har i tillegg lang erfaring som tidligere ildsjel i Oslo Kommune Brann- og Redningsetat ved forebyggende Avdeling.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Håkon Winterseth

Faglig leder, Firesafe AS

Håkon er faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomitéer. Han har bidratt med blant annet brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem i BFO siden 2014.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Egil Aabo

Salgssjef, Bravida Norge AS, avd. Fire & Security, Oslo

Egil har arbeidet i ledende stillinger i Honeywell i 22 år og kom til Bravida i starten av 2022.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kirsten Sannes

Salgssjef brann og sikkerhetssystemer for bygg, Norgem AS

Kirsten Sannes er utdannet innen elektrofag, og er ansvarlig for leveranser av mobile brann- og varslingssystemer i Norgem AS. De siste 12 årene har Kirsten arbeidet med løsninger for brannsikring og –varsling. Hun har lang erfaring med automatiske slokkeanlegg for maskiner og kjøretøy, mens hennes fokus siden 2016 har vært salg, leveranse og service av mobile brannløsninger til bygg- og anleggsbransjen.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kenneth Omang Bakken

Serviceleder Brannsikkerhet, Bravida Fire&Security Oslo

Kenneth Omang Bakken har arbeidet som serviceleder i Bravida i 3 år med ansvar for årskontroller, service og vedlikehold av branntekniske installasjoner som brannalarm, nødlys og talevarsling.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Roar André Ihle

Prosjektleder, Oslo Brannsikring AS

Roar er utdannet bygg/tømrermester, fagskoleingeniør. Han jobber både med nybygg og etablerte bygg i Oslo Brannsikring.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hugo Haug

Seniorrådgiver brannteknikk, Oslobygg KF

Hugo Haug er elektrofagmann med erfaring innen branntekniske fag siden 1980, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/-strøm, talevarsling og eksplosjonssikring. Han har Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Hugo er styreleder i BFO og har vært styremedlem  siden 2011.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arnstein Fedøy

Daglig leder Igneus AS, Styremedlem BFO Brann, M.Sc. Brannsikkerhet/slokkeanlegg og forfatter, Igneus AS

Arnstein har lang erfaring innen slokkebransjen som både daglig- og faglig leder. Han er utdannet branningeniør fra HSH/HVL med en master med fordypning i slokkeanlegg fra 2018 og er også internasjonal forfatter med sin bok «Reliability Data on Fire Sprinkler Systems: Collection, Analysis, Presentation, and Validation. Arnstein er i tillegg styremedlem i Brannfaglig fellesorganisasjon siden 2020.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bengt Slettli

Regionleder Consulting/Nord, Firesafe

 

 

Dato og tid

 • Dag 1: 22.11.2022 09:0017:00
 • Dag 2: 23.11.2022 08:3015:00

Program

Tirsdag 22. november

Konferansier: Bengt Slettli

08.30 Registrering og nettverksbygging i utstillerområdet?

09.00 Velkommen

09.10 Hvorfor er brannsikring et viktig fokusområde for entreprenører og tiltakshaver/bruker?
Vi ser at manglende detaljprosjektering, men ikke minst mangler på utførende kan gi store konsekvenser for mange aktører i byggeprosessen
Sandra Winge, Newsec og Morten Iversen Berland, Ignist

10.00 Planlegging i tidligfase/skisse, hva må utbygger, ARK og entreprenør ha som fokus med hensyn til brannsikring
– Innsatsveier, oppstillingsplasser brannbil/stige
– Avstand mellom byggverk, seksjoneringer, slå sammen bygg i seksjoner
– Krav til slokkevann /sprinkel – hva kan og skal kommunen kreve, og hvordan ser dette ut i framtiden
Håkon Winterseth, Firesafe

10.45 Kaffepause

11.00 §11-4 Bæresystemer
Ulike typer bæresystemer stiller krav til ulike branntekniske løsninger og brannbeskyttelse.
– Brannbeskyttelse stål, betong, massivtre
– Stål i yttervegger – mulig å se bort fra brann fra utside?
– Dekker og takkonstruksjoner
Håkon Winterseth, Firesafe og Roar Ihle, Oslo Brannsikring

11.40 §11-6 og 11-7 Seksjoneringsvegger og brannvegger– krav/utførelse, fallgruber
Når må man ha disse type brannvegger? Når kan man øke seksjonsstørrelsen og ev. inkludere nabobygg ved fortetning?  Alternativ til M – krav? Detaljer yttervegg/tak?
Bengt Slettli, Firesafe 

12.15 Lunsj

13.15 Erfaringer etter brannteknisk tilsyn Kristiansund
– Bakgrunn og eksempler fra tilsynet
– Overordnet funn
– Endring i kommunens tilsynsstrategi og i byggesak (krav til uavhengig kontroll)
Arnstein Fedøy, Igneus

 14.00 §11-8 Dører, dørklasser, porter og låsesystemer
Hva stilles som krav til dør/porter/åpningskraft/lås m.m. og hva må man være oppmerksom på?
Dag Rune Bystrøm, Olar Portconsult AS og Petter Ellefsen, Lås og Prosjekt AS

14.40 Kaffepause

14.55 §11-9 Brannkrav til utvendige kledninger
På oppdrag fra regjeringen har Direktoratet for byggkvalitet vurdert kravene til sikkerhet for utvendig kledning på lave bygninger, sett i lys av Royal saken. DiBk vil her presentere den nylige utgitte rapporten, som gir en anbefaling av om sikkerhetsnivået som stilles til utvendig kledning i brannklasse 1, er på riktig nivå
Dagfinn Kalheim, Senioringeniør Avdeling for virkemidler og utvikling i DiBk

15.35 §11-10 Tekniske installasjoner – Ventilasjon
– Ventilasjonsanlegg, isolering, brannspjeld, trekk ut systemer
– Skal anlegg gå eller stoppe?
– Prosjektering storkjøkken og løsninger
John Andreas Johnsen, Lindab

16.15 §11-12 Rømning og redning – brannalarm
Hvilke krav settes til brannalarm og ledesystemer?
– Brannalarm i byggefasen
Kirsten Sannes, Norgem
– Brannalarm gjennom hele byggets levetid
Egil Aabo og Kenneth Omang Bakken, Bravida Norge AS

17.15 Oppsummering av dagen – spørsmål fra salen på de ulike temaene

17.30 Slutt for dagen

19.00 Konferansemiddag

Onsdag 23. november

Konferansier: Bengt Slettli

08.30 – Nød og ledesystemer
Hvilke krav settes til Nød og ledesystemer?
– Nød og ledesystemer, lavtsittende kontra høyt sittende – fordel/ulemper
– Dynamiske ledesystemer, ledesystem i kombinasjon med brannalarm som leder rømning til røykfrie områder
Ingar Jarle Havsgård, Hedengren Security AS

09.10 Ulike krav til ulike typer slokkesystemer?
– Forskjell omfang og bruksområde for standard- og boligsprinkler
– Kompenserende tiltak ved bruk av standard- og boligsprinkler
– Skal krav ved bruk av andre typer slokkesystemer
Arnstein Fedøy, Igneus.

09.50 Kaffepause

10.05 §11-13 og §11-14 Utganger og rømningsvei
Rømning er det 1. prioritet ved brann. Hva er riktig prosjektering, og hvor ser man utfordringene?
– Avstandskrav / Dead end corridor*
– Når kan vindu benyttes + stige, 1 stk. trapperom
– Trykksatte trapperom – har vi kompetanse på riktig prosjektering?*
– Krav til svalganger: dekke, åpning 50 %, tak, vindu mot svalgang
David Tran, Firesafe

10.45 §11-16 Slokkemateriell
– Når må man ha brannslanger, og når kan håndslukkere benyttes og type?
-Avstand / dekning
– Frityrslukkere – FG
Fredrik Otterstad, NoHa

11.30 Lunsj

12.30 §11-17 Brannvesenets innsats og påvirkning
Brannvesenet har mange ulike scenarier de møter ved utrykning. Hva kan være utfordringene og hva ser de som svakheter i nybyggprosjekter og ved ombygginger? Hvordan påvirker usikkerhet innsats?
Hans Martin Haveråen, Oslo Brannvesen 

13.10 Valg av branntekniske løsninger og utførelse – konsekvens for forsikring i driftsfasen?
Hvordan ser forsikring på valg av branntekniske løsninger, har løsninger betydning for verdisikkerheten Konsekvens ved at RIBr fraviker seksjoneringer sett i forhold til forsikringsvilkår
Taran Nygard Egeli, senior risikorådgiver, avdeling Risikostyring, Gjensidige

14.00 Kaffepause

14.15 FDV – Brann og «as built»

Hva stilles som krav til branndokumentasjon ved overlevering og bruken av bygget? Blir ofte avglemt ved søknad om brukstillatelse, eller kommer i «siste liten».  Hva kreves av entreprenør (rømningsplaner og branndokumentasjon), og hva må byggherre ha klart før tilsyn Brannvesen? Kort status om NS 3962 Brannsikkerhet – kontroll av produksjonsunderlag og utførelse
Hugo Haug, OSLOBYGG KF

15.00 Oppsummering og avslutning

 

               

 

Konferanse BFO

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1195,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode GR010018

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Medlemsrabatt 1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

E-læring

Digitalt

GJENNOMFØRING NÅR OG HVOR DU VIL

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Grunnkurs

Arrangør

association

E-læring

Digitalt

GJENNOMFØRING NÅR OG HVOR DU VIL

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Spesialisering

Arrangør

association