Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

BFO-dagene 2023 – Bærekraft, kontroll og miljø

24. og 25. oktober 2023 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Hvordan ivareta brannsikkerheten i bygg som skal ha ombruk av materialer, være miljøvennlige, utnytte allerede bygget areal og ha funksjoner vi trenger?

Bygg blir ikke bygget fordi de skal være brannsikre, men brannsikkerheten må også ivaretas. Vi må være åpne for kompromisser, og at riktige løsninger velges/utføres.

 

 • 24.10.2023–25.10.2023
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Brann
 • 24.10.2023–25.10.2023
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Sentrale temaer vil være:

 • Kontroll av prosjektering og utførelse
 • Bærekraft og miljø
 • Ventilasjon – hvordan sikre godt inneklima med tanke på brann

Det vil også være mulighet for en miniutstilling for påmeldte deltakere. Pris for miniutstilling kr. 5000,- + mva. Ønsker du å stille ut så ta kontakt med stene.kristiansen@qualitynorway.no

 

Målgruppe

 • Entreprenører
 • Eier/byggherre/utbygger
 • ARK
 • RIF – rådgivere
 • Myndigheter

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Arbeider du allerede med forebyggende brannvern, eller innenfor andre fagområder innen brannsikkerhet, eller har du planer om å gjøre det?
Vi tilbyr konferanser og kurs som gir deg bedre informasjon, kunnskap og kompetanse for et bedre brannvern for liv, miljø og verdier. I tillegg vil du få muligheter for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen brannfagene.

Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jonathan Lundblad

Siv.ing. / Kompetansenettverksleder VVS, Multiconsult

I 2022 skrev Jonathan en masteroppgave om trykksetting i norske høyhus, hvor det ble avdekket større mangler i metode og fremgangsmåte ved utforming av trykksetting. På BFO-dagene vil Jonathan gi tips til hvordan man sikrer gode løsninger for rømningstrapper i norske høyhus. Siden 2020 har han jobbet som rådgivende ingeniør VVS i Multiconsult, i tillegg til rådgiver er Jonathan nettverksleder for Multiconsults interne VVS-nettverk, samt styreleder i NemiTek Oslo.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

John Utstrand

Branningeniør MRIF PMSFPE, Faglig leder, COWI AS

John er faglig leder i COWI har over 15 års erfaring som brannrådgiver. Han har et fokus på analytisk prosjektering, og er aktiv i nasjonal og internasjonal standardisering innen risikoanalyser og analytisk prosjektering. Han er medlem i RIFs ekspertgruppe for brannsikkerhet og styremedlem i SFPE Norge.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Nils Bergan

Teknisk direktør, Byggimpuls

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marius Frydenlund

Fagansvarlig brann, Universitetet i Oslo, Bygningsteknikk

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

John-Are Sørlie

Energirådgiver, Universitetet i Oslo - Eiendomsavdelingen

John-Are er energirådgiver for Eiendomsavdelingen ved Universitet i Oslo, hvor han jobber med energiledelse og ENØK-tiltak. Han jobber bl.a. med implementering av energiledelse i drift, energikrav i prosjekter og tiltak og energirapportering. Universitetet i Oslo har en ambisiøs målsetting om energireduksjon- og produksjon, hvorav solceller er et viktig tiltak.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sturla Ingebrigtsen

Produktutviklingssjef, TROX Auranor Norge AS

Sturla har vært en aktiv deltaker i debatten om brannsikring av ventilasjon, og har holdt mange foredrag om emnet. Interessen for temaet startet i 2005, og siden dette har han hatt mange interessante diskusjoner. Sturla har skrevet 2 fagbøker om ventilasjon som benyttes til Bachelor- og Masterutdanningen i Norge, og arbeider i dag som Produktutviklingssjef hos TROX Auranor Norge AS.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Åge Kausland

Overingeniør brannsikkerhet, Bergen kommune

Åge er bosatt i Bergen og har vært ansatt i Bergen kommune siste 30 år. Han har i disse årene jobbet som Brannkonstabel og overingeniør (forebyggende avdeling – § 13 tilsyn) i Bergen brannvesen og  Overingeniør i Etat for bygg og eiendom (fagrådgiver brann). Åge er utdannet brannkonstabel og forebyggende brannvern (§13) ved Norges brannskole, og sikkerhetsingeniør ved Høgskolen Stord/Haugesund.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Sigrid Z. Heiberg

Leder, Oslo MDG

Sigrid er utdannet samfunnsgeograf, fylkesleder i Oslo MDG, 1. vara til Stortinget og har representert MDG i Oslo bystyre siden 2019. Hun har tidligere blant annet jobbet med byutvikling i Oslo, vært leder i Ungdom mot EU, fungert som talsperson i Nei til Atomvåpen, og jobbet flere år med internasjonal nedrustning gjennom the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som vant nobels fredspris i 2017, og the Campaign to Stop Killer Robots.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Morten Berland

Ignist AS

Utdannet branningeniør i 2008 ved Høgskolen på Vestlandet. Tidligere teamleder brannrådgivning i Høyer Finseth og WSP, og erfaring med produktutvikling og testing av brannsikringsprodukter i Polyseam.

Spesialkompetanse innenfor disiplinledelse brann, detaljprosjektering av branntetting og kontroll av utførelse. Erfaring med alle typer av nybygg og eksisterende bygg, fredede bygg, infrastruktur (trafostasjoner). Kompetanse innen brannteknisk analyse og risikoanalyser.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ulrich Hundhausen

Seniorforsker, Norsk Treteknisk Institutt

Ulrich er seniorforsker ved Norsk Treteknisk Institutt hvor han jobbet siden 2009. Han er utdannet treteknolog fra universitetet i Hamburg med doktorgrad fra universitetet i Göttingen. Ulrichs spesialområde er trebeskyttelse. Ved siden av forskning arbeider han med testing, rådgivning, tilstandsanalyser og er aktiv i nasjonal og internasjonal standardisering, bl.a. CEN TC 175 WG3 som for tiden reviderer NS-EN 16755, som er test- og klassifiseringsstandarden for fuktbestandighet av tre behandlet med brannbeskyttelsesmidler.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lise Kolberg

Miljørådgiver, Universitetet i Oslo

Lise er utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTNU, og har arbeidet med klima- og miljø i over 30 år. De siste 9 årene har hun arbeidet med klima- og miljøutfordringene til bygg- og anleggsbransjen, og jobber nå i Eiendomsavdelingen til Universitetet i Oslo. Hun er spesielt opptatt av bygningsmaterialenes på virkning på klima og miljø, herunder muligheter for ombruk, og det vil hun fortelle mer om i sitt innlegg.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ola Johansson

CTO, Solcellespesialisten

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Thomas Bjølseth

Brannmester, Moss brannstasjon

Thomas jobber som Brannmester på Moss brannstasjon, har jobbet i Brannvesenet siden 2000. Er i dag leder for ett vaktlag på 13 personer fordelt på tre kasernerte brannstasjoner. Vikarierer som innsatsleder med jevne mellomrom. Vårt slukkedistrikt omfatter kommunene Moss, Vestby, Våler, og Råde, og dekker ca 80000 innbyggere.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Henning Samuelsen

Seksjonsleder brannteknikk, Oslobygg KF

Per Henning er seksjonsleder for brannteknikk i Oslobygg KF, et av Norges største eiendomsforetak. Som eier og byggherres representant har han møtt bygge bransjen i alle faser i prosjektgjennomføring og leveranser for brannteknikk i de siste 10 år. Har arbeidet med forebyggende brannvern og prosjekter siden 2001, og har stort engasjement angående branntekniske forutsetninger og grensesnitt til øvrige fag.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Stefan Andersson

Fagekspert, Norconsult

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Stian Andreassen

Forvalter Byggforvaltning, Tromsø kommune

Dato og tid

 • Dag 1: 24.10.2023 09:0017:00
 • Dag 2: 25.10.2023 08:3015:00

Program

Tirsdag 24. oktober

08.30 Registrering med utstilling

Møteledere: Mona Nerli og Marius Frydenlund, styrerepresentanter Brannfaglig fellesorganisasjon

09.30 Åpning og innledning
Mona Nerli, styrerepresentant Brannfaglig fellesorganisasjon

Ønsker og virkelighet – bærekraft og prosjektering

09.45 Hvorfor er det så store forskjeller? – ulike praksiser
Nils Bergan, Byggimpuls AS

10.15 Bærekraftig utnyttelse av eksisterende arealer – hva vil vi ha?
Sigrid Z. Heiberg, Leder i Oslo MDG 

10.45 Kaffepause – besøk på utstilling

 11.15 Utnyttelsen av loft som bolig – ønsker møter prosjektering
Morten Berland, Ignist AS

 12.00 Avvik og fravik – hva må gjøres for bærekraft og aksept hos kontroll og  myndighet
John Utstrand, Cowi AS

12.45 Lunsj

13.45 BH`s erfaringer med KUT og hva tar vi med oss av erfaringer videre i fremtidige prosjekter
Stian Andreassen, Forvalter Byggforvaltning, Tromsø kommune

14.30 Kaffepause – besøk på utstilling

Bærekraft og miljø 

15.00 Bruk av bærekraftige materialer – fasade i treværk
Ulrich Hundhausen, seniorforsker, Norsk Treteknisk Institutt

15.45 Gjenbruk og brannproblematikk – dokumentasjon
Lise Kolberg, miljørådgiver, Universitetet i Oslo

16.30 Kaffepause – besøk på utstilling

Brannfaglig Fellesorganisasjon – 20 år

17.00 Foreningens rolle i bransjen – hva er oppnådd?

18.00 Slutt for dagen

19.30 Konferanse- og jubileumsmiddag

Onsdag 25. oktober

Møteledere: Mona Nerli og Marius Frydenlund, styrerepresentanter Brannfaglig fellesorganisasjon

Bærekraft og miljø – fokus på solceller

08.00 Kaffe – besøk utstilling

08.30 Solcelle og brannproblematikk
Ola Johansson, CTO, Solcellespesialisten

09.15 Solceller fra en eiendomsforvalter perspektiv
John-Are Sørlie, energirådgiver, Universitetet i Oslo

10.00 Kaffepause – besøk på utstilling

10.30 Prosjektering og brannsikkerhet ved montering av solcelleanlegg i privathus og i industri. Hvilke utfordringer møter vi ved innsats?
Thomas Bjølseth, Brannmester, Mossregionen interkommunale brann og redning (MIB)

Ventilasjon – hvordan sikre godt inneklima med tanke på brann  

11.15 Prinsipper for et ventilasjonssystem
Stefan Andersson, Norconsult / Høgskulen på Vestlandet

12.00 Lunsj

13.00 BRAVENT – bakgrunn, erfaringer og veien videre
Per Henning Samuelsen Oslobygg og Åge Kausland Bergen kommune Bygg og Eiendom

13.45 Kaffepause – besøk på utstilling

14.15 Ventilasjonsprinsippene – leverandørbransjens erfaringer
Sturla Ingebrigtsen, Trox Auranor Norge AS

15.00 Trykksatt trapperom – utførelse og drift
Jonathan Lundblad, Multiconsult

15.45 Vel utført!
Styreleder i Brannfaglig fellesorganisasjon, Christer Bjørn, oppsummerer BFO-dagene 2023

16.00 Slutt – god tur hjem!

 

Konferanse BFO

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1195,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode GR011383

Kurshotellet Quality Hotel Olavsgaard ligger langs E6 mellom Oslo og Gardermoen. Gratis parkering for kursdeltakere på oppmerkede plasser rett utenfor.
Bussknutepunktet Olavsgaard ligger i umiddelbar nærhet. Flybussen går fra buss-stopp utenfor ankomsthallen på Gardermoen med avreise hvert 15 min til busstopp Olavsgaard. Reisetid 25 minutter.

Fra Olavsgaard bussterminal til Gardermoen går flybussen 4 ganger i timen. Egne tider for helger og helligdager, se Flybussens hjemmeside for tider og mer informasjon www.flybussen.no  .

Konferanseapp
På denne konferansen vil vi bruke en konferanseapp. Dette er en web-app som du kun legger til på startskjermen på din mobil (ingen nedlasting via appstore/playbutikk).
Konferanseappen holder deg oppdatert på program, forelesere, nedlasting av foredrag, praktiske beskjeder, deling av bilder, kommentere, chat med andre deltakere og informasjon.
Du vil få tilsendt lenke til appen senest dagen før konferansen starter.
Her finner du bruksanvisning på hvordan legge til appen på din mobil.

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Medlemsrabatt 1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

E-læring

Digitalt

GJENNOMFØRING NÅR OG HVOR DU VIL

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Grunnkurs

Arrangør

association

E-læring

Digitalt

GJENNOMFØRING NÅR OG HVOR DU VIL

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Spesialisering

Arrangør

association