Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Bli medlem – LCC-forum

alt

Bli medlem i

LCC-forum


Bli bedriftsmedlem og få bedre pris på kurs!

Medlemskap i LCC-forum skal gi verdi. Som medlem blir bedriften en aktiv del av bransjen. Ansatte i bedriften får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk. I tillegg får alle ansatte en rabattert medlemspris på våre arrangementer.

Vil du vite mer om medlemskapet, fyll ut feltene under og en av våre hyggelige kolleger vil ta kontakt med deg.

Ved å sende inn forespørsel melder du ikke bedriften automatisk inn i foreningen.

* Følgende valg er obligatoriske


    Jeg gir herved samtykke til å bli kontaktet via e-post og telefon.


    LCC-forum

    LCC har potensiale for utvikling isolert sett. LCC har også behov for å relateres til andre temaer. En forutsetning for å drive utviklingen fremover er fokus på temaet. En viktig faktor i den sammenheng er informasjonsflyt og samarbeid mellom aktørene involvert i hele byggets levetid. Slike aktører er eiendomsutviklere, utbyggere og byggeiere. Det har tidligere ikke vært noe organ, forum eller sammenslutning som på helhetlig vis ivaretar dette behovet. LCC forum skal fylle rollen som katalysator for informasjonsflyt og samarbeid.