Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Brannsikkerhetskonferansen 2023 med Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon

På Brannsikkerhetskonferansen fokuserer vi på erfaringer og gjennomføring av kontroll av utførelse med hensyn på brannsikkerhet og hvilke fordeler det kan ha for byggeprosjektet. Vi belyser også hvordan nullvisjonen til myndighetene påvirker byggebransjen, og hvilke læringspunkter og erfaringer som kan hentes fra inntrufne branner.

Vi har samlet et bredt utvalg av bidragsytere fra akademia, næringsliv, myndigheter og politikken.

Årsmøtet i Brannfaglig Fellesorganisasjon arrangeres i forlengelsen av første dag på konferansen. Deltakelse på årsmøtet er gratis.

 • 22.03.2023–23.03.2023
 • 2 DAGER
 • Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 • Brann
 • 22.03.2023–23.03.2023
 • 2 DAGER
 • Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 • Fra 5500,-
 • Oppfattes kontroll av prosjektering og utførelse på brannsikkerhet for et onde?
 • Vil bærekraftsmålene påvirke hvordan man ser på brannsikkerhet i den nye byggetekniske forskriften som kommer?
 • Myndighetene har en nullvisjon for tap av liv, kritiske samfunnsfunksjoner og kulturhistoriske verdier ved brann. Hvordan skal dette oppfylles uten kontroll?
 • Erfaringer fra branner. Lærer vi noe?
 • Brann og sikkerhet i avfallsanlegg

Bedre pris som medlem

Få bedre konferansepris ved å melde deg inn i Brannfaglig Fellesorganisasjon.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Arbeider du allerede med forebyggende brannvern, eller innenfor andre fagområder innen brannsikkerhet, eller har du planer om å gjøre det? Vi tilbyr konferanser og kurs som gir deg bedre informasjon, kunnskap og kompetanse for et bedre brannvern for liv, miljø og verdier. I tillegg vil du få muligheter for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen brannfagene. Vi følger brannmiljøet tett, og gjennom fagmyndigheter, bransje, forskning og utvikling kan vi tilby innovative kurs og konferanser.
Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her

brannfaglig-fellesorganisasjon

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Terese Berge

Branningeniør, COWI AS

Terese er utdannet branningeniør fra HVL og jobber som rådgivende ingeniør. Hun har bred erfaring fra brannprosjektering av ulike typer bygg, og har et stort engasjement for kontroll av utførelse med hensyn på brannsikkerhet.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arild Warholm

Konstituert avdelingsleder forebyggende , Tromsø brann og redning KF, Seksjon for bolig

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Kristian Holmenes Fredriksen

Konstituert seksjonsleder, Tromsø Brann og redning KF

Kristian har jobbet med brann siden 2011, og var prosjektleder for utarbeidelsen av brannsikringsplanen for den verneverdige tette trehusbebyggelsen i Tromsø sentrum som ble ferdigstilt i 2021.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Henning Lystrup

Saksbehandler byggesak, Kristiansund Kommune

Utdannet sivilingeniør innen bygg med 20 års erfaring innen prosjektering og byggeledelse i hovedsak innen rehabilitering av bygårder i Oslo. De siste 3 årene ansatt i Kristiansund Kommune som saksbehandler byggesak.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Åge Kausland

Overingeniør brannsikkerhet, Bergen kommune

Åge er bosatt i Bergen og har vært ansatt i Bergen kommune siste 30 år. Han har i disse årene jobbet som Brannkonstabel og overingeniør (forebyggende avdeling – § 13 tilsyn) i Bergen brannvesen og  Overingeniør i Etat for bygg og eiendom (fagrådgiver brann). Åge er utdannet brannkonstabel og forebyggende brannvern (§13) ved Norges brannskole, og sikkerhetsingeniør ved Høgskolen Stord/Haugesund.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hugo Haug

Seniorrådgiver brannteknikk, Oslobygg KF

Hugo er elektrofagmann med erfaring innen branntekniske fag siden 1980, med hovedvekt innen automatiske brannalarm- og slokkesystemer, nødlys/-strøm, talevarsling og eksplosjonssikring. Han har Akkrediterte sertifiseringer som Risk Manager, samt prosjektering og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg. Hugo er styreleder i BFO og har vært styremedlem  siden 2011.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Håkon Winterseth

Faglig leder, Firesafe AS

Håkon er faglig leder i Firesafe AS og arbeidsgruppedeltaker i standardiseringskomitéer. Han har bidratt med blant annet brannfaglig ekspertise for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star». Styremedlem i BFO siden 2014.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arnstein Fedøy

Daglig leder Igneus AS, Styremedlem BFO Brann, M.Sc. Brannsikkerhet/slokkeanlegg og forfatter, Igneus AS

Arnstein har lang erfaring innen slokkebransjen som både daglig- og faglig leder. Utdannet branningeniør fra HSH/HVL med en master med fordypning i slokkeanlegg fra 2018 og er også internasjonal forfatter med sin bok «Reliability Data on Fire Sprinkler Systems: Collection, Analysis, Presentation, and Validation. Styremedlem i Brannfaglig fellesorganisasjon siden 2020.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jens Jensen

Underwriter Property BM , Frende Forsikring

Jens har bred erfaring fra forsikringsbransjen i over 20 år. Han er Frende sin representant i Landbrukets Brannvernkomité og arbeidsgrupper i Finans Norge\Brannvernforeningen.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Frank Ivar Andersen

Leder Politisk avdeling, Byggmesterforbundet

Frank Ivar Andersen var daglig leder i Byggmesterforbundet 2007-2021 og er nå leder av politisk avdeling i Byggmesterforbundet/Bygghåndverk Norge. Andersen har arbeidet mye med regelverk og utfordringene med manglende kontroll, tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjarne Christian Hagen

Førsteamanuensis, Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag / Fakultet for Ingeniør- og Naturvitskap / Høgskulen på Vestlandet

Bjarne Christian Hagen er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og foreleser innen brannsikkerhet. De siste årene har han forsket på bl.a. ulmebrann og hvordan disse utvikler seg til flammebrann.

Dato og tid

 • Dag1 : 22.03.2023 09:0016:00
 • Dag 2: 23.03.2023 09:0015:00

Program

BFO BRANNSIKKERHETSKONFERANSE OG ÅRSMØTE 22.-23. MARS 2023

ONSDAG 22.3.2023

09.00 Registrering

09.30 Åpning og Innledning

Rikets tilstand

09.45 Erfaringer og konsekvens etter tilsyn i Kristiansund kommune
Arnstein Fedøy, Igneus AS og Henning Lystrup, sivilingeniør bygg, Kristiansund kommune

10.30 Pause, kaffe og mingling

10.45 Erfaringer og konsekvens etter kontroll i Troms og Finnmark
Christer Bjørn, C&M Brannsikring AS og Terese Berge, Cowi AS

11.30 Lunsj

12.30 KUT – hvorfor KUT, bakgrunn for KUT og erfaringer med KUT
Åge Kausland, Overingeniør brannsikkerhet, Bergen kommune Etat for Bygg og Eiendom
Åsmund Manger, Teknisk prosjektleder og avdelingsleder, Bergen kommune Etat for Utbygging

13.15 Pause, kaffe og mingling

13.30 Skal byggenæringen forholde seg til nullvisjon/bærekraft, krever det endringer i dagens lov og forskrifter?
Frank Ivar Andersen, Bygghåndverk Norge

14.00 Hva tenker det offentlige om brannsikkerhet?
Krav i lov og forskrift og hvordan offentlige anskaffelser er et hinder for brannsikkerhet
Arnstein Fedøy, Igneus AS og Håkon Winterseth, Firesafe AS

14.30 Pause, kaffe og mingling

14.45 Det er vedtatt nullvisjon på døde/ tap av kulturhistoriske verdier/lamme kritiske samfunnsfunksjoner ved brann også sett opp mot bærekraftsmål. Hva tenker våre politikere om dette skal gjennomføres uten krav til kontroll?
Hans-Petter Aasen, statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet og
Per-Willy Amundsen, leder Justiskomiteen 

15.30 For å gjennomføre kontroll, må vi ha verktøy. Om NS3962 Brannsikkerhet – kontroll av produksjonsunderlag og utførelse
Hugo Haug,  seniorrådgiver brannteknikk, Oslobygg KF

16.00 Oppsummering og avslutning av dag 1

17.00 Årsmøte Brannfaglig Fellesorganisasjon

19.00 Nettverksarrangement / Årsmøtemiddag

Torsdag 23. mars

09.00 Konferansen fortsetter – Vel møtt!

Personlige og samfunnsmessige kostnader ved brann

09.00 Brannstatistikk – overblikk
Johan Marius Ly, DSB

09.30 Lærer vi av inntrufne branner?
Arild Warholm, Tromsø brann og redning KF

Lærer vi av inntrufne branner?
Espen Berger, Tromsø Politikammer 

Lærer vi av inntrufne branner?
Jens Bertil Jensen, Frende Forsikring

10.30 Plenumsdiskusjon

11.00 Pause, kaffe og mingling

11.15 Eldre trehusbebyggelse – hvilke krav stilles i Tromsø by – brannsikkerhetsplan
Kristian Fredriksen, Tromsø brann og redning KF

Brann og sikkerhet i avfallsanlegg

11.45 Ulmebrann, fare for og hvordan hindre/oppdage
– Hvorfor brenner det så ofte i avfallsanlegg?
Bjarne Hagen, Førsteamanuensis, HVL

12.30 Erfaringer fra avfallsanlegg i Tromsø
– Erfaringer med tidligere branner
– Branntilløp
– Tiltak
– Forsikringskrav
Espen Nikolaisen, Remiks Miljøpark AS 

13.00 Lunsj

14.00 Prosjektering av Brannsikkerhet i avfallsanlegg
Håkon Winterseth, faglig leder, FIRESAFE

14.30 Valg av slokkesystem
– Hva bør man tenke på og hva med miljøet ved slukking mht. kjemikalier i grunnen?
Arnstein Fedøy, Igneus

15.00 Oppsummering og avslutning
Vel hjem!

» Et av de beste arrangementer vi deltatt på i BFO regi» 

«Jeg synes dette var en meget bra konferanse, med mange interessante temaer»

» Flott en rød tråd gjennom hele programmet , fint at det var fokus på helheten i brannsikkerhet fra en drar hjemmefra til en er på jobb og hvordan hele samfunnet bør tenke å handle i brannsikkerhet» 

Konferanse BFO

Hotell 

Bestilles av den enkelte deltaker.

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Medlemsrabatt 1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

5500,- + mva
Pris for deltakelse

1500,- + mva
Pris lunsj og bevertning for 2 dager (obligatorisk)

750,- + mva
Pris for deltakelse på nettverksarrangement/Årsmøtemiddag

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
NB: BFO har per 14.03 fått noen ledige rom fra 22.-23.03, så ta kontakt med oss om du ønsker et av disse: post@bfobrann.no – førstemann til mølla!

Medlemsrabatt for medlemmer i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) 

 • 1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
 • 6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere.
 • 11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 prosent rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere

Medlemsrabatten justeres i etterkant av påmeldingen

 

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

Course

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Advanced Fire Dynamic Simulator (FDS) with Pyrosim and Smokeview

This course will examine the common areas of application of fire modelling and practical problems encountered by fire protection engineers in creating and running FDS models efficiently. The event is conducted with an English-speaking lecturer and has a limited number of participants.

Arrangør

association

Kurs

Brann- og redningsskolen

Slokkeanlegg – fra idé til installert anlegg – Fjelldal

I dette kurset går vi mer i dybden enn online-kurset om automatiske slokkeanlegg, der prosessen fra idé, med fordeler og ulemper vektes og veien frem mot ferdig installert anlegg.    

Arrangør

association

E-læring

Digitalt

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Spesialisering

 –  Veien til dokumentert kompetanse Dette er et digitalt e-læringskurs. Brannfaglig Fellesorganisasjon tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving ved å legge til rette for en personellsertifisering i faget. Kompetente brannsikringsmontører bidrar til at bygningenes branntekniske inndeling holder mål ved å tette forskriftsmessig rundt gjennomføringer etter blant annet kabler, kanaler og rør. I tillegg brannisolerer de ulike materialer som er spesielt sårbare og utsatt ved brann. Det er ekstremt viktig at den som skal utføre arbeidet har nødvendig innsikt i hva som må foreligge av produksjonsunderlag, hvordan arbeidet skal gjøres og hva som kan bli konsekvensen om vedkommende slurver. Nødvendig innsikt får montørene ved å sertifisere seg. Det gjør dem også til attraktive medarbeidere for bedrifter i bransjen som trenger denne kompetansen.

Arrangør

association