Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Få plasser igjen!

Brannsikkerhetskonferansen 2024

Hvordan realisere bærekraftsmålene samtidig som en ivaretar brannsikkerhet og risiko?

Midt i en klimakrise trenger byggesektoren nye tilnærminger og nye materialer. Bygg- og anleggsvirksomhet står for omtrent en tredjedel av verdens totale co2 utslipp. Det er derfor et stort potensialt for å redusere co2 avtrykket ved å bruke mindre ressurser på en smartere og mer innovativ måte.

Årsmøtet i Brannfaglig Fellesorganisasjon arrangeres i forlengelsen av første dag på konferansen. Deltakelse på årsmøtet er gratis.

NB! Kun få plasser igjen på konferansen! Dette vil du ikke gå glipp av!

 • 13.03.2024–14.03.2024
 • 2 DAGER
 • Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
 • Brann
 • 13.03.2024–14.03.2024
 • 2 DAGER
 • Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

Dette arrangementet er avsluttet.

Den tradisjonelle bruk av ubrennbare materialer, som vi har til rådighet i dag harmonerer ikke med bærekraftsmålene. Samtidig er det et faktum at organiske materialer som utgjør et stort CO2-reduktionsmessigt potensiale kan bidra til større brannrisiko.  Dette vil kreve felles handling og samarbeide fra samtlige aktører i verdikjeden.

Vi har ingen tid å kaste bort. Vi trenger fart og akselerasjon, men også kunnskap og dokumentasjon.

I denne fartsfylte bærekraftige overgangen er brannsikkerhetskrav et av de største showstopperne. For å kunne gjør fremtidens løsninger mulig må alle og spesielt branningeniørene tilegne seg ny kunnskap raskt. Da først kan de bruke sin innflytelse for å realisere bærekraftsmålene samtidig som de Ivaretar brannsikkerheten.

 • Miljøvaredeklarasjoner (EPD) en god begynnelse, men hva mangler?
 • Hva skjer når en brann blir en faktor i LCA (livsløpsvurdering)?
 • Ligger løsningen her for å prosjektere bærekraftig og samtidig ivareta brannsikkert?
 • Kan brann som faktor i LCA bidra til bruk av bedre materialer og høyne kvaliteten på de branntekniske anleggene?

Det er en positiv at bærekrafts konsekvensene tvinger folk å tenke over deres prosjekter, ideer og beslutninger. Men hvordan kan disse vurderingene gjøres på en meningsfull måte? Hvor dyp eller bred skal en vurdering være? Hvordan måle bærekraft?

Disse spørsmålene vil bli behandlet grundig av topp foredragsholdere i inn og utland.

 

Målgruppe

 • Alle med interesse for brannsikkerhet og som ønsker å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier

Bedre pris som medlem

Få bedre konferansepris ved å melde deg inn i Brannfaglig Fellesorganisasjon.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Arbeider du allerede med forebyggende brannvern, eller innenfor andre fagområder innen brannsikkerhet, eller har du planer om å gjøre det? Vi tilbyr konferanser og kurs som gir deg bedre informasjon, kunnskap og kompetanse for et bedre brannvern for liv, miljø og verdier. I tillegg vil du få muligheter for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen brannfagene. Vi følger brannmiljøet tett, og gjennom fagmyndigheter, bransje, forskning og utvikling kan vi tilby innovative kurs og konferanser.
Les mer om Brannfaglig Fellesorganisasjon her

brannfaglig-fellesorganisasjon

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Per Espen Stoknes

Førsteamanuensis, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelhøyskolen BI

Per Espen er TED Global Speaker, utdannet psykolog med doktorgrad i grønn økonomi og arbeider som førsteamanuensis og leder for BI Senter for Bærekraft og Energi. Han er med-grunnlegger av flere miljøteknologiselskaper, og har lang erfaring som foreleser samt bedriftsrådgiver innen scenario-baserte strategier. Siste bok er Det vi tenker når vi prøver ikke tenke på global oppvarming (2017), utgangspunktet for TED-talken som er sett over 3 millioner ganger. Han er også utpekt av EU Commission som medlem av Europa Horizon Mission Board for Climate and Societal Transformation to 2030.

Les artikkel fra brennaktuelt.no

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Jonas Davidsson

Senior brannrådgiver, Multiconsult Oslo

Jonas er senior risiko- og brannrådgiver i Multiconsult. Han har en bred erfaring som strekker seg over hele livssyklusen til byggverk. Siden 2017 har Jonas vart bærekraftskoordinator for brannsikkerhet i Multiconsult. Dette har bland annet innebåret å øve brannrådgiverne i å være på utkikk etter bærekraftige løsninger, samt muliggjøre kundenes visjoner.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Birgitte Messerschmidt

Director, Research, NFPA

Birgitte is Director, Research, National Fire Protection Association. She is responsible for NFPA’s Research Strategy, Research on fire problems and other safety issues, Data collection efforts to maintain NFPA’s fire incident and fire service databases and the NFPA Research library. She has a M. Sc. In Civil Engineering from the Technical University of Denmark and has spent her entire career working on fire safety issues. Making our built environment more resilient to fire through better understanding of the impact of construction products and methods, as well as testing procedures and policy has been a career long passion. She has been involved in testing and research as well as standardization and advocacy. She has published and presented numerous papers on fire safety issues.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Ruud

Senioringeniør, betongteknolog, WSP Norge

Lasse har jobbet som rådgiver innen betongrehabilitering siden 2013. Han har bred erfaring fra alle stadier i et byggeprosjekt og brenner for hvordan vi best skal ta vare på betongkonstruksjonene våre som er underlagt vern. Ruud jobber i WSP og leder den nyetablerte faggruppen Rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner underlagt NFB. Han er også foreleser på R-kurs underlagt BOR (Betongopplæringsrådet) og medlem av Faggruppen EBAB (Elektrokjemisk behandling av armert betong) underlagt NFB.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marie Karvel Kyllingstad

Klima- og bærekraftrådgiver, Sweco Norge AS

Marie er utdannet sivilingeniør ved NTNU med hovedfokus på klimagassberegninger (LCA). Hun arbeider som bærekraftkoordinator i flere prosjekter, der å etablere og følge opp et prosjekts bærekraftstrategi er hovedoppgaven. Marie har gjennomført workshops og innledende inspirasjonsforedrag for å vurdere hvilke strategiske mål prosjektet skal sette seg mtp klima og bærekraft, samtidig som prosjektet er iht. nasjonale krav, EU taksonomikrav og særskilte klima- og miljømål for den aktuelle kunden.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Marie Sveen Olsen

Klima- og bærekraftrådgiver, Sweco Norge AS

Marie arbeider som rådgiver innen klima og bærekraft. Hun er utdannet sivilingeniør Energi og miljø ved NTNU med fokus på energiplanlegging og miljøanalyse. Hun arbeider som bærekraftkoordinator med spesielt fokus på LCA og LCC. Marie arbeider også i prosjekter med å følge opp kravene fra EUs taksonomi for bærekraftig finans og veileder prosjektmedlemmer til hvordan de kan tilfredsstille dette for sitt fagfelt.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Christian Fundby Schou

Head of Advanced Product Development, DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)

Christian har en baggrund som Ingeniør indenfor Design & Innovation og har siden 2016 arbejdet hos Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI) og opbygget et fokus på brand som designparameter til at opnå bæredygtighed i byggeriet. Han leder et multidisciplinært team af 10 medarbejdere med baggrunde indenfor Wood Science, Fire Science, Antropologi, Innovation, Arkitektur og Forretningsudvikling. Advanced Product Development hjælper byggeriet aktører med at opnå bæredygtige visioner ved at bringe ny teknologi i anvendelse i byggeriet til gavn for et mere bæredygtigt samfund.
På konferencen vil Christian præsentere biobaserede resultater fra b.la. Wood:UpHigh-projektet og Biofacade:UpHighsom fokusere på at skabe ny viden og forståelse for brandtekniske egenskaber via. brandtest, og bringe resultater til værdiskabelse i branchen og potentielt skabe muligheder for ændringer i dansk lovgivning ift. danske præ-accepterede løsninger.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Cecilia Wetterqvist

Brand- och Riskhanteringsingenjör, Bengt Dahlgren Fire Research AB

Cecilia är hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren, och driver det interna hållbarhetsarbetet inom företaget men är också engagerad i utvecklingsprojekt avseende hållbarhet i stort. Hon arbetar också aktivt i byggprojekt, med fokus på projekt med höga ambitionsmål avseende hållbarhet. Som en del i sin tjänst ingår också forskningsprojekt, där livscykeleffekter av brand- och brandskydd, återbruk av produkter med brandtekniska egenskapskrav och biobaserade byggmaterial varit stort fokus de senaste åren.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Anders Rørvik Ellingbø

Head of Property Risk Management Services, Norway , IF Skadeforsikring

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Vegard Ervik Olsen

Faglig leder brannsikkerhet i Multiconsult. Styremedlem i FRIC., Multiconsult AS

Vegard har jobbet som branntekniske rådgiver fra 2008. Fra 2017 har Vegard arbeidet som faglig leder for brannsikkerhet i Multiconsult og har i tillegg til generell erfaring med brannteknisk rådgvning også jobbet med bærekraft i sammenheng med brannsikkerhet. Dette gjennom ulike prosjekter i Multiconsult, men også gjennom Multiconsults engasjement i FRIC.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Ola Øyen

Daglig leder, Silvinova AS

Ola har doktorgrad i treteknologi og er tverrfaglig spesialist i massivtre. Han er opptatt av sammensatt bærekraft.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Aleksi Ojala

Service Line Leader Mass Timber (Europe), Jensen Hughes Timber

Aleksi has 15 years of experience in fire safety engineering and extensive experience working with wide range of demanding projects, with a special focus on timber buildings of varying size and use. Aleksi’s current role is leading and developing timber fire safety engineering services for Jensen Hughes Europe.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Antonio Terio

Regionsansvarlig Europa / Global Category Manager Heathcare and High-Rise, Danfoss Fire Safety

Antonio har over 15 års erfaring innen teknisk salg, spesialist i høy kvalitets brannsikkerhetsprodukter, systemer og applikasjoner. Han jobber for tiden som Global Category Manager hos Danfoss Fire Safety hvor han bidrar med teknisk kunnskap, vanntåketeknologi og innovasjon og differensiering. Han har vært aktivt engasjert i utviklingen av selskapets globale virksomhet. Hans ansvar inkluderer å fremme nye forretningsmuligheter i samarbeid med nasjonale salgssjefer, etablere partnerskap med selskaper som opererer på tvers av landegrensene, og opprettholde direkte samhandling med viktige interessenter som byggutviklere, byggherrer, arkitekter, konsulenter, beslutningstagere og totalentreprenører.

Antonio Terio er dynamisk og dedikert til å forme fremtiden for brannsikkerhetsteknologier og -løsninger, mot et tryggere og mer bærekraftig bygd miljø.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Mari Sand Austigard

Fagsjef, Ph.D, Mycoteam AS

Mari er fagsjef i Mycoteam, der hun har jobbet siden 2006. Hun har en doktorgrad i treteknologi og har omfattende erfaring innenfor fuktproblematikk og råteskader i trekonstruksjoner, overflatebehandling av tre, logging av fukt og temperatur og undersøkelser i antikvariske bygninger. Hun har vært innom mange byggeplasser der det bygges i massivtre og tremoduler, og har omfattende kunnskap om hva byggfukt og lekkasjeskader kan gi av utfordringer i slike bygninger.

Dato og tid

 • Dag1 : 13.03.2024 09:0019:00
 • Dag 2: 14.03.2024 09:0015:00

Program

ONSDAG 13.3.2024

Bærekraft og bygg – hva vet vi og hva er mulig?

08.30 Registrering 

09.00 Åpning 

09.10 Bærekraft, det store bilde
– Er bærekraftbegrepet, enten det brukes på brannsikkerhet eller ikke, blitt et moteord og har det miste sin mening og prioritet i samfunnet?
– Hvordan kan dette løses?
– Hva må byggesektoren bidra med?
Per Espen Stoknes, TED Global Speaker/førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

10.00 Massivtre – miljømessige fordeler og muligheter som i dag ikke utnyttes
Ola Øyen, Silvinova

10.30 Hva skjer internasjonalt? Arkitektur og bærekraft.
Kasper Kyndesen, Design Director Norway, Henning Larsen

11.00 Kaffepause, mingling og besøk på miniutstilling

11.30 Massivtre og fukt – risiko og konsekvenser på kort og lang sikt
Mari Sand Austgard, Mycoteam AS

12.00 Mass Timber and Fire Safety;  trends, possibilities and challenges 
Aleksi Ojala, Jensen Hughes Tampere 

12.30 Lunsj, mingling og besøk på miniutstilling

Hvordan kan brannsikkerhet og risiko bidra til økt bærekraft?

13.30 Hva skjer når en brann blir en faktor i LCA?
– Hvilken risiko gir brann til klimabelastningen?
– Kan passiv og aktiv brannsikring ha en positiv livssyklus effekt?
– Kan BREEAM In-Use bidra til brannrisikostyring?
Cecilia Wetterqvist , Bengt Dahlgren Fire Research AB og Jonas Davidsson, Multiconsult

14.30 Kaffepause, mingling og besøk på miniutstilling

15.00 Fullskalaforsøk i masssivtrebygg uten gips – krav fra franske myndigheter
Antonio Terio, Regional Manager Europe, Global Category Manager for Healthcare and High-rise buildings, Danfoss Fire Safety A/S

15.30 Plenumsdiskusjon
Er vi villige til å ta de grepene som trengs for å få til en endring?
– Forstår aktørene sine roller
– Har vi de riktige verktøyene?
– Hvordan realisere bærekraftsmålene samtidig som en ivaretar brannsikkerhet og risiko?
Dagens forelesere

16.15 Avslutning dag 1 og kaffepause, mingling og besøk på miniutstilling

16.45 Årsmøte Brannfaglig Fellesorganisasjon

19.00 Nettverksarrangement / Årsmøtemiddag

TORSDAG 14.3.2024

Bærekraft i framtiden – veien videre

 08.30 Massivtre og forsikring –  hvordan få en akseptabel risiko?
Anders Rørvik Ellingbø, IF Skadeforsikring

09.00 Hvorfor EUs taksonomi angår alle virksomheter og prosjekter, og hvilke muligheter dette gir byggebransjen
Marie Sveen Olsen, Klima- og bærekraftrådgiver og Marie Kyllingstad, Klima- og bærekraftrådgiver, Sweco Norge AS

09.30 Hvordan jobber DIBK for å få til en endring slik at Bærekraftsmålene blir ivaretatt?
Trond S. Andersen, Senior Engineer, Direktoratet for byggkvalitet

10.00 Kaffepause, mingling og besøk på miniutstilling

10.30 «Wood up high»
– Fremtidens dokumenterte branntekniske løsninger for biobaserede etasjebygg
– Hva tillater Danske myndigheter i forhold til massiv tre?
Christian Fundby Schou, Head of Advanced Product Development, DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)

11.00 Virkningen av brann i kontekst av bærekraft.
– Bærekraftprosjekteringen må inkludere de miljømessige og sosiale virkningene av brann
Birgitte Messerschmidt, Director, Research, NFPA

11.30   Lunsj, mingling og besøk på miniutstilling

12.30   Ny veileder i analytisk brannteknisk prosjektering av trebygninger i brannklasse 3. Hvordan ser fremtidens bærekraftige høyhus ut?
Vegard Ervik Olsen, Faglig leder Brannsikkerhet, Multiconsult og styremedlem i FRIC

Rehabilitering – brannsikkert, men hvordan få miljøeffekt?

13.00 Betong har gitt oss den moderne verden vil materialet også gi oss en bærekraftig samfunnsutvikling
Lasse Ruud, seniorrådgiver og betongteknolog, WSP

13.30 Kaffepause, mingling og besøk på miniutstilling

14.00 Hvordan arbeide med bærekraft og brannsikkerhet i prosjekter?
Marie Sveen Olsen, Klima- og bærekraftrådgiver og Marie Kyllingstad, Klima- og bærekraftrådgiver, Sweco Norge AS

14.30 Stigende kompleksitet i fremtidens bygg – er brannvesenet rustet til å ivareta dette?
Åge Tøndevoldshagen, Brannsjef Dovre og Lesja, Dovre kommune

15.00 Oppsummering og avslutning

15.10  Vel hjem!

Programkomite:

 • Emma Otervik, bærekraftsdirektør, CBRE
 • Bjarne Tarjei Haugen, CFO, Thermax AS
 • Anders Sandmæl, daglig leder, Brannfag AS
 • Jan Hantho, Salgsleder, HH Fire Eater Norge AS

Konferanse BFO

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen, telefon til Radisson Blu er +47 63 93 30 00.

Hotell Park Inn ligger i gangavstand til konferansehotellet. Telefon + 47 63 94 95 00

 

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Medlemsrabatt 1 tom. 5 deltakere fra samme bedrift: 25 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 6 tom. 10 deltakere fra samme bedrift: 30 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere. 11 deltakere eller flere fra samme bedrift: 35 % rabatt på kurs-/konferansepris i forhold til full pris for alle deltakere Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Kanskje du også er interessert i disse arrangementene?

E-læring

Digitalt

GJENNOMFØRING NÅR OG HVOR DU VIL

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Spesialisering

Arrangør

association

E-læring

Digitalt

GJENNOMFØRING NÅR OG HVOR DU VIL

Brannsikringsmontør passiv brannsikring – Grunnkurs

Arrangør

association