Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Bruk av rustfritt stål for å unngå korrosjon i produksjonsanlegg – muligheter og begrensninger

Dette kurset vil gi deg og din bedrift en introduksjon til ulike rustfrie stål og deres egenskaper.

Kurset vil være praktisk rettet og siste del vil ta for seg bruk av rustfrie stål i ulike anvendelsesområder. Gjennom denne delen vil praktiske eksempler på gode og dårlige valg av legeringer bli presentert og diskutert.

Til slutt vil deltakerne få anledning til å teste seg med å velge legering(er) for et par utvalgte eksempler. Gjennom dette vil kursdeltakerne få konkrete kunnskaper som de kan ta med seg hjem til sitt praktiske arbeid.

 • 03.04.2024–04.04.2024
 • 12.00-16.00 og 08.30-12.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Industri vedlikehold
 • 03.04.2024–04.04.2024
 • 12.00-16.00 og 08.30-12.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Kurspris fra kr 4 800,-

Verdi for deg og din bedrift

Økte kunnskaper om ulike rustfrie stål og deres mekaniske egenskaper og korrosjons-egenskaper ved bruk i ulike miljø og under påvirkning av operasjonsbetingelser som bl.a. temperatur og kloridinnhold.  Med bakgrunn i denne kunnskapen skal deltakerne bli bedre i stand til å velge riktig rustfri stål legering for sin anvendelse.

Målgruppe

Personer som mangler praktiske kunnskaper om ulike rustfrie stål og deres egenskaper.

 • Personer som jobber med produktutvikling
 • Personer som jobber med design og utvikling
 • Personer som jobber med drift av anlegg, utstyr og komponenter
 • Drifts og vedlikeholdspersonell
 • Personer som er ansvarlig for kvalitetskontroll
 • Innkjøpere

Om rustfritt stål

Rustfritt stål er et materiale som benyttes mye i industrien i dag og som er en fellesbetegnelse på en rekke ulike legeringer som i utgangspunktet er blanke uten antydning til brune rustflekker.  Dette skyldes at overflaten av metallet er dekket av et meget tynt og beskyttende oksidsjikt som i hovedsak består av krom, molybden og nikkel.  Straks oksidsjiktet ødelegges, vil imidlertid korrosjon starte i områdene med ødelagt oksidsjikt.

Rustfritt stål regnes av mange som en dyr løsning. Innkjøpskostnadene sammenlignet med stål er høyere. For en konstruksjon eller et utstyr er imidlertid levetidskostnadene en viktig faktor. Dersom riktig rustfri legering velges i design, kan man oppnå en løsning hvor levetidskostnadene for rustfritt stål blir vesentlig lavere enn for stål.

I tillegg til motstand mot korrosjon, har rustfrie stål også gode mekaniske- og tribologiske egenskaper. Dette er årsaken til legeringene benyttes i utstrakt grad i industrien. Enkelte i industrien har en oppfatning av at rustfrie stål ikke kan korrodere. Dette er imidlertid feil – alle rustfrie stål kan korrodere dersom operasjonsbetingelsene som miljø, temperatur og kloridinnhold overstiger kritiske verdier for aktuell legering. Det er derfor meget viktig å ha kunnskap om de ulike rustfrie legeringene, og deres mekaniske egenskaper og korrosjonsegenskaper under ulike anvendelser og miljøbetingelser.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell. Les mer her. 

norsk-forening-for-vedlikehold

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Roy Johnsen

Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU

Roy Johnsen har nærmere 40 års erfaring fra korrosjon og korrosjonsbeskyttelse i landbasert, marin og olje & gass industri. Etter 25 år i industrien ble han ansatt som professor ved NTNU i 2004.
Roy jobber aktivt som rådgiver for industrien i tillegg til at han benyttes flittig som foredragsholder på kurs og konferanser.

Dato og tid

 • Dag1: 03.04.2024 12:0016:00
 • Dag 2: 04.04.2024 08:3012:30

Program

Dag 1

11.45 Vi kobler oss på nett

12.00 Kursstart

Hva er et rustfritt stål?
– Hvorfor velge rustfritt stål?
– Sammensetning og mekaniske egenskaper
– Gjennomgang av ulike rustfrie stål

Sveising/sammenføyning av rustfrie stål
– Hva er viktig?
– For og etter behandling

Korrosjon av rustfrie stål
– Mekanismer
– Ulike korrosjonsformer (grop/pitting/spalt, SCC, galvanisk, …)
– Praktiske eksempler på korrosjonsskader

Hvordan forbedre egenskapene til rustfrie stål
– Overflatebehandling (beising, passivering, ….)
– Maling av rustfritt stål (CUI)

Testing av korrosjonsegenskapene til rustfrie stål
Gjennomgang av ulike tester

16.00 Slutt dag 1

Dag 2

08.15 Vi kobler oss på nett

08.30 Kursstart dag 2

Katodisk beskyttelse av rustfritt stål
– Prinsipp og hva er spesielt?

Valg av riktig rustfritt stål for ulike miljø      
– Starte med ISO og miljøklasser
– Oppdrettsnæringen
– Ulike områder som mærer, slakteri, land basert
– Maritim sektor
– Energi (olje/gass)
– Landbasert prosessindustri
– Vanndige forsyningssystemer (biofilm)

12.30 Avslutning

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres i sanntid i et virtuelt klasserom på videoløsningen Zoom eller Teams. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse med påmeldingslenke senest dagen før kursstart. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kursprisen. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

Totalpris
Kr 4 800,- for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold
Kr 5 300,- for øvrige deltakere

Pris inkluderer

 • Deltakelse på kurset
 • Digital tilgang til kursbevis
 • Digital tilgang til presentasjoner

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norsk Forening for Vedlikehold. Les mer her.

Grupperabatt Når samme bedrift melder på fem eller flere personer samtidig på et arrangement, får dere 20% rabatt på kurs- eller konferanseprisen.