Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet

KranTeknisk Forening har i over 10 år gjennomført oppdateringskurs for Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet. Programmet endres fra år til år basert på endringer i regelverket og utviklingen i bransjen, Kursene har vært en viktig arena for relasjonsbygging og diskusjoner med andre dyktige faglige ledere.

 • 07.12.2022–08.12.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kran og løft
 • 07.12.2022–08.12.2022
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

 • Faglige ledere
 • Andre som er involvert i sakkyndig virksomhet.

Hensikten med kurset er å sette søkelyset på arbeidsoppgaver og ansvar som den faglige ledelse i sakkyndig virksomhet har. Å være faglig leder er et stort ansvar, og det krever at man må være oppdatert på det regelverket som til enhver tid er gjeldende innenfor sakkyndig virksomhet.

Årlig oppdatering av sakkyndig virksomhet – Hvorfor delta på dette?

Fordi det er et krav at sakkyndig virksomhet har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Dette opplegget er spesiallaget for å gi det nødvendige kompetanseløftet som kreves.

Faglig ledere og kontrollører er pålagt å holde sin kompetanse oppdatert både når det gjelder aktuelt regelverk og den tekniske kompetanse som forventes i forhold til dagens mer og mer avanserte utstyr. Siden både regelverket og den teknologiske utviklingen endrer seg så fort som den gjør nå, har KTF utviklet denne oppdateringen som består av 6 frittstående kurs for å hjelpe de sakkyndige til å gjøre en mer etterrettelig og enhetlig kontroll. Kursene gir også svært nyttig informasjon til kraneiere

 • Kursene i denne årlig oppdatering for Sakkyndig Virksomhet vil berøre svært mange interessante temaer på en ny og illustrativ måte.
 • Kursene er utviklet over tid med bakgrunn av kursholdernes lange og brede erfaring innenfor konstruksjon av kraner, kontroll og vedlikehold av kraner, uhell med kraner hvor det har vært svært mange dødsulykker, samt som forelesere gjennom mange år på en rekke kurs i regi av KTF, spesielt kontrollørkurs

Oversikt over kursene som inngår i årlig oppdatering av sakkyndig virksomhet

 • Oppdatering av faglig ledelse
 • Regelverks oppdatering for sakkyndig virksomhet
 • Hva betyr, og hvilke konsekvenser har vår signatur? Roller og konsekvenser
 • Maskinsikkerhet og kranstandarder, kran- og maskingrupper og levetidsvurdering
 • Sonebegrensning, tandemkjøring og frakt av flytende metall. Hva sier de harmoniserte kranstandarder?
 • Bransjens akilleshæl – kranbaneproblematikk og wireproblematikk. Kranulykker, hvordan de endrer vår holdning og praksis?

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift. Ta kontakt med oss så avtaler vi ny dato og en god pris. Vi kan kontaktes på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer her. 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Hermod Pettersen

Faglig leder, KIS AS

Hermod har lang erfaring som faglig leder og har drevet med opplæring på og kontroll av arbeidsutstyr i over 30 år. Han ble valgt inn i KTF styret i 2009 og ble videre valgt til styreleder i 2011, denne posisjonen har han fortsatt. Hermod har i en årrekke drevet med opplæring av kontrollører og faglige ledere i sakkyndige virksomheter. Han har bred kunnskap om gjeldende regelverk og relevante standarder tilknyttet dette. Hermod har også drevet som konsulent og veiledet mange bedrifter med oppfyllelse av Maskindirektiv og tilhørende krav. Han har vært fagrevisor og leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum. Han er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk og er nå også faglig leder i KIS sin Sakkyndige A1 virksomhet innenfor sjøfart.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Bjarne Roland

Daglig leder/rådgiver, Roland Consulting AS

Dato og tid

 • Dag 1: 07.12.2022 09:0016:30
 • Dag 2: 08.12.2022 09:0013:00

Program

Dag 1 

09.00     Registrering

09.30     Velkommen – Innledning
– Status KTF
Faglig leder Hermod Pettersen
, Norsk Kraninspeksjon AS 

09.45    Regelverksgjennomgang for sertifiserte virksomheter

 • Hvor komplisert er det egentlig?

Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon AS 

10.30    Kaffepause

10.45    Gruppearbeid – Regelverk

12.15    Lunsj

13.15    Konsekvenser ved å bruke for liten tid på kontroll
Bjarne Roland, Roland Consulting AS

14.00    Kunnskap om standarder

 • Hva må faglig leder kunne?
 • Hva skal vi forvente av en kontrollør?
 • Hvem har ansvaret?

Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon AS 

14.45    Kaffepause

15.00    Gruppearbeid – Bruk av instruksjonsbok ved kontroll

15.45    Kontrollomfang – Sakkyndig kontroll

 • Kontrollprosedyre
 • Akseptkriterier
 • Utarbeidelse av en plan

Bjarne Roland, Roland Consulting AS

16.30    Slutt for dagen

19.00    Kursmiddag

Dag 2

08.30    Opplæring av kontrollører og opplæringsplaner

 • Hva krever Arbeidstilsynet?
 • Hva krever Petrolueumstilsynet?
 • Hva gjør KTF?

Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon AS 

09.15    Sammensetting av maskiner på kjøretøy

 • Ny veiledning for lastebilkraner
 • Krav til dokumentasjon
 • Hva krever Biltilsynet?

Bjarne Roland, Roland Consulting AS

 10.00    Kaffepause

 10.15    Hva er kranfunksjonen på en bergingsbil

 • Hva sier samsvarserklæringen?
 • Hva sier bruksanvisningen?

Bjarne Roland, Roland Consulting AS

10.30    Gruppearbeid – sammensetting av maskiner

12.15    Oppsummering og avslutning

12.30    Lunsj og avreise

«Bra kurs, meget gode forelesere som belyser relevante problemstillinger som dukker opp. Har tidligere deltatt på flere kurs og kommer til å fortsette med det»

«Vedrørende kurset så var det profesjonelt og godt gjennomført av radarparet!»

Kurs

Hotell 
Bestilles av den enkelte deltaker.
Vi har reservert noen rom på Quality Hotel Olavsgaard, enkeltrom m/frokost kr 1 133,-.
Telefon 63 84 77 00 og oppgi kode GR009144

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.