Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
post

Jus (kontrakter, anskaffelser, regelverk og standarder)

Med våre kurs holder du deg oppdatert på gjeldende standarder, lover og forskrifter innen flere av våre fagområder. Vi tilbyr kurs i jus og kontraktsrett, for eksempel om Plan- og bygningsloven med forskrifter eller Uavhengig kontroll. Eller er du kanskje interessert i å lære mer om Offentlige anskaffelser – hos oss kan du lære om hvordan det nye regelverket skal anvendes i praksis.

Quality Norway er godkjent av Finanstilsynet og kurset "Salg av fast eiendom - revisjonen av avhendingslova" er godkjent som etterutdanning for eiendomsmeglere, jf. eiendomsmeglings-forskriften § 4-10 tredje ledd. Kurset gis godkjenning med inntil 4 timer og 45 minutter (4,45 poeng).

Der det er aktuelt kan Quality Norway på vegne av Advokatforeningens medlemmer, sende inn kursdokumentasjon og deltakerliste for godkjenning av kurstimer.

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i bedriftsinterne kurs.  

Se oversikt over alle våre kurs innen kontrakter og anskaffelser HER.

Se oversikt over alle våre kurs innen regelverk og standarder HER.