Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Håndtering av farlig avfall

Det er viktig å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte for å unngå skade på mennesker og miljø. Farlig avfall kan være alt fra batterier og lysstoffrør til kjemikalier og oljer. I mars og april kan du lære mer om håndtering av farlig avfall. Kurset passer for alle ansatte innen bransjer som offentlige sektorer, handel, eiendom, industri, produksjon og service som jobber direkte med avfall eller håndterer avfall i arbeidshverdagen.

Kurset vil gi deg og din bedrift verdifull kunnskap om hvordan farlig avfall skal sorteres, lagres og transporteres.

 • 10.04.2024
 • 8.30 - 15.30
 • Radisson Blu Oslo Plaza Hotel
 • Klima og miljø
 • 10.04.2024
 • 8.30 - 15.30
 • Radisson Blu Oslo Plaza Hotel

Dette arrangementet er avsluttet.

Quality Norway og Norsk Gjenvinning har inngått et samarbeid om kursing av farlig avfall. Samarbeidet har som mål å øke bevisstheten og forbedre kunnskapen og kompetansen om farlig avfall og hvordan det skal håndteres på en sikker og miljøvennlig måte. Kursene vil bli holdt av eksperter på området og vil gi deg og din bedrift en grundig innføring i farlig avfallshåndtering.

Kursene vil være tilgjengelige for bedrifter og enkeltpersoner over hele landet, og både Quality Norway og Norsk Gjenvinning ser frem til å styrke kunnskapsgrunnlaget innen farlig avfall og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Kurset vil tilføye en betydelig verdi for deg og din bedrift

 • Kan bidra til å sikre at din bedrift følger gjeldende lover og forskrifter for håndtering av farlig avfall, og dermed redusere risikoen for bøter og sanksjoner
 • Økt kunnskap om riktig håndtering av farlig avfall kan bidra til å minimere risikoen for ulykker, utslipp og helsefare for ansatte og lokalsamfunnet
 • Effektiv håndtering av farlig avfall kan føre til kostnadsbesparelser gjennom optimalisert prosessering, resirkulering og avhending, samt reduserte risikoer for miljøskader
 • Deltakelse i kurset kan styrke bedriftens omdømme ved å vise engasjement for miljøansvar og bærekraftig praksis
 • Økt kunnskap om farlig avfall kan bidra til å forbedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Målgruppe

Kurset passer for alle ansatte innen bransjer som offentlige sektorer, handel, eiendom, industri, produksjon og service som jobber direkte med avfall eller håndterer avfall i arbeidshverdagen.

 • Ansvarlige for avfallshåndtering innen bedrifter
 • Miljøansvarlige eller HMS-personell
 • Ledere og beslutningstakere som ønsker å forbedre bedriftens praksis for håndtering av farlig avfall
 • Ansatte som håndterer eller er eksponert for farlig avfall i sitt daglige arbeid
 • Helsevesenet
 • Produksjonsindustrien
 • Forskningsinstitusjoner
 • Personer ansatt i offentlige sektorer som er ansvarlige for regulering, inspeksjon eller veiledning innen avfallshåndtering
 • Studenter innen miljøvitenskap, kjemi eller relaterte fagområder
 • Utdanningsinstitusjoner som ønsker å integrere kunnskap om håndtering av farlig avfall i sine læreplaner
 • Miljøbevisste enkeltpersoner som ønsker kunnskap om riktig håndtering av farlig avfall i sitt daglige liv
 • Personer som jobber med eller er interessert i miljøvern, for eksempel frivillige, NGO-representanter eller privatpersoner som ønsker å bidra til bærekraftig avfallshåndtering

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening eller Norsk Forening for Vedlikehold.

Norsk Gjenvinning

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Gjenvinning som er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester.

 

Dato og tid

 • 10.04.2024 08:3015:30

Program

AGENDA OPPLÆRING FARLIG AVFALL

Hva er farlig avfall?

Regelverkene

Den europeiske avfallslisten og kriterier for farlig avfall

Lagring av farlig avfall

Risiko, HMS, Verneutstyr

Vanlige avfallstyper farlig avfall, identifisering

Emballering og transport

ADR Fareklasser

Fakta om miljøgifter som er gjengangere

Spørsmål

Lunsj kl 12-13

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.